กิจกรรม การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
กิจกรรม การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
004 ระบบงานพิธีออนไลน์ แผนกงานพิธี กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 08 2022 : 11:33 241 0
003 ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กงช.ชย.ทร. น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 08 2022 : 11:33 983 0
001 ขอรายงานผลการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ของ ชย.ทร. (เลขที่ 007/59) น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 05 2018 : 08:26 977 0
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59