รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ ::
: เรื่อง : 1แผนการจัดสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๕๒
: รายละเอียด :
กวก.ชย.ทร.ได้ให้ นขต.ชย.ทร. เสนอหัวข้อการสัมมนา และได้พิจารณาคัดเลือกหัวข้อแล้วเห็นว่า ในปี งป.๕๒ ควรจัดสัมมนาเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน ชย.ทร.ปี งป.๕๒ นขต.ชย.ทร.ผลิตอะไรให้กองทัพเรือ” ซึ่งสิ่งที่คาดหวังจากการสัมมนาครั้งนี้ คือการประเมินผลการปฏิบัต
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 08:48 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038864 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61