รายละเอียด ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์วันที่ 23 สิงหาคม 61 เวลา 07 00 ถึง 16 00
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ :: 24 07 2018 : 07:35
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 26 ก.ค. 60