รายละเอียด ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุวันที่ 26 กันยายน 61 เวลา 14 00 ถึง 19 00 ห้องเจ้าพระยา
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ :: 20 06 2018 : 15:36
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 26 ก.ค. 60