รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองแผนและโครงการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองแผนและโครงการ ธุรการกองแผนและโครงการ ::
: เรื่อง : การจัดทำหนังสือของกองฝ่ายอำนวยการของ นขต.ชย.ทร.
: รายละเอียด :
ชย.ทร.อนุมัติแนวทางการจัดทำหนังสือของกองฝ่ายอำนวยการของ นขต.ชย.ทร.ให้ยึดถือปฏิบัติ ตามบันทึก ชย.ทร.(สน.บก.ชย.ทร.) ลง ๒๕เม.ย.๕๗
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 21:27 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038778 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61