รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา ::
: เรื่อง : ขอแจ้งการลงคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายใน กยธ.ฯ
: รายละเอียด :
คำสั่ง กยธ.ฯ ที่ 004/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ร.อ.สมภพ ฯ พ.จ.อ.หญิง จินดา พ.จ.อ.วินัย ฯ พ.จ.อ.ทองพูล พ.จ.อ.ประเดิม ฯ พ.จ.อ.นาวี ฯ พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์ ฯ พ.จ.อ.สมจิตร ฯ พ.จ.อ.บรรจบ ฯ จ.อ.นฤทธิ์ ฯ จ.อ.จิรายุ ฯ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.วิเทศ ศิลปาจารย์ วันที่บันทึกข้อมูล วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 11:42 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038872 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61