รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา ::
: เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร.
: รายละเอียด :
ชย.ทร. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. โดยมีหน้าที่ ปรับปรุงพื้นที่ บก.ชย.ทร. กยธ.ฯ กคก.ฯ กฟฟ.ฯ คลังพัสดุ ฯ การจัดทำผังหลักของ ชย.ทร. และพัมนาอาคารสถานที่อื่น ๆ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.วิเทศ ศิลปาจารย์ วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 11:22 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038859 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61