รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา แผนกสถานที่และบริการ ::
: เรื่อง : ตกแต่งสถานที่ อาคาร สรส.ยศ.ทร. เนื่องในโอกาสที่ ผบ.ทร.บรรยายพิเศษ ๗ ธ.ค.๕๓
: รายละเอียด :
ตกแต่งสถานที่ อาคาร สรส.ยศ.ทร. เนื่องในโอกาสที่ ผบ.ทร.บรรยายพิเศษ ๗ ธ.ค.๕๓
ประดับผ้าระบายทางขึ้นลงบันได ด้านหน้า สรส. น้ำเงินขาว
ประดับผ้าระบายทางขึ้นลงบันได ภายในอาคาร สรส. น้ำเงินขาว
ประดับธงไตรรงค์ ประตูทางเข้า จนถึงพระอนุสาวรีย์ พระนครสวรรค์
 
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 08:09 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038849 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61