รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ ::
: เรื่อง : เพิ่มความรู้ด้าน ปคส.ในวิชาสอบเลื่อนฐานะข้าราชการ
: รายละเอียด :
คณะกรรมการ ปคส.ทร. ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณานำความรู้ด้าน ปคส. เป็นส่วนหนึ่งในวิชาที่ใช้สอบเลื่อนฐานะของข้าราชการ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.หญิง พิมพ์พรรณ พรหมพันธ์ วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 12:50 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038813 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61