รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ ::
: เรื่อง : ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบสารสนเทศในการจัดการความรู้และระบบคู่มือปฏิบัติงานปีงป.๕๒
: รายละเอียด :
ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ส.ค. ๕๒ (วันนี้) กองวิทยาการ ชย.ทร.จะจัดให้การบรรยายพิเศษเชิง สาธิตเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการความรู้และระบบคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้ง การใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการเข้าใจวิธีการเข
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 00:04 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038854 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61