รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ ::
: เรื่อง : แบบฟอร์มตำรา รร.ช่างโยธา หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
: รายละเอียด :
แบบฟอร์มตำรา รร.ช่างโยธา หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
: วิธีดำเนินการ :
ขอให้วิทยากรทุกท่านกรุณาทำตำราตามแบบฟอร์มที่แนบ แล้วส่งให้ กวก.ชย.ทร. ภายใน ๑๔ ต.ค. ๕๑
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 16:34 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038841 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61