รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองโรงงานไฟฟ้า ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองโรงงานไฟฟ้า ::
: เรื่อง : กฟฟ.ชย.ทร.สนับสนุนการติดตั้งแพรคลุมป้าย
: รายละเอียด :
กฟฟ.ชย.ทร.โดยโรงงานเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ กฟฟ.ชย.ทร.สนับสนุนจนท.และอุปกรณ์ในการจัดทำแพรคลุมป้ายให้กับ กสพ.ฐท.สส. เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๕๑ , ฐท.สส. เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๕๑ และที่ สรส.เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๑
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 14:50 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038802 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61