:: หน้าหลักครุภัณฑ์รถเครื่องทุ่นแรง ::

 
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ

ครุภัณฑ์รถเครื่องทุ่นแรง
Serch
Add
Edit
Delete
Login
 
          
ลำดับ หน่วย รายการ สถานะ ทะเบียน ตราอักษร
00001 สพ.ทร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 40984 TOYOTA
00002 สพ.ทร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 43924 ISUZU
00003 สพ.ทร. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 43923 NISSAN
00004 สพ.ทร. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 40907 ISUZU
00005 สพ.ทร. รถยกด้านหน้างาคู่ ขนาด ..... ตัน ใช้งานได้ 43767 MITSUBISHI
00006 สพ.ทร. รถยกด้านหน้างาคู่ ขนาด ..... ตัน ใช้งานได้ 43768 MITSUBISHI
00007 สพ.ทร. รถยกด้านหน้างาคู่ ขนาด ..... ตัน ใช้งานได้ 43766 MITSUBISHI
00008 สพ.ทร. รถยกด้านหน้างาคู่ ขนาด ..... ตัน ใช้งานได้ 42237 YALE
00009 สพ.ทร. รถยกด้านหน้างาคู่ ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ (ช่วยรบ) ใช้งานได้ 42009 NISSAN
00010 สพ.ทร. รถยกด้านหน้างาคู่ ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ (ช่วยรบ) ใช้งานได้ 40450 TOYOTA
00011 สพ.ทร. รถลากจูง ๗๙ แรงม้า ใช้งานได้ 40421 CLARK
00012 สพ.ทร. รถถากถาง ใช้งานได้ 40987 LIEBHEER
00013 สพ.ทร. รถเกลี่ยดิน ชำรุด 40988 CHAMPION
00014 สพ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชำรุด 42539 MASSEYFERGUSON
00015 สพ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 42540 MASSEYFERGUSON
00016 สพ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40491 MASSEYFERGUSON
00017 สพ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40492 MASSEYFERGUSON
00018 สพ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 43720 LANDINI
00019 สพ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00020 สพ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ๓๒ แรงม้า (ช่วยรบ) ใช้งานได้ 40030 SHIBAURA
00021 สพ.ทร. รถเครน ๘ ตัน (ช่วยรบ) ใช้งานได้ 42010 LORRY MOUNTED
00022 สพ.ทร. รถเครน ๑๖ ตัน (ช่วยรบ) ใช้งานได้ 42011 LORRY MOUNTED
00023 สพ.ทร. รถเครน ๒๐ ตัน (ช่วยรบ) ใช้งานได้ 42940 NISSAN TANADO
00024 สพ.ทร. รถเครน ๓๐ ตัน ใช้งานได้ 40186 มาร์เกทติ
00025 สพ.ทร. รถขุดตักตีนตะขาบ ใช้งานได้ 40908 VOLVO
00026 สพ.ทร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ ISUZU
00027 สพ.ทร. รถตักหน้า-ขุดหลัง ใช้งานได้ HUNDAI
00028 ศฝท.นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 41180 MASSEYFERGUSON
00029 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชำรุด 41008 MASSEYFERGUSON
00030 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชำรุด 42083 LANDINI
00031 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ MF275 รุจำหน่าย 43774 MASSEYFERGUSON
00032 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ 8860 ชำรุด 42040 LANDINI
00033 นย. รถดูดสิ่งปฏิกูล 6HK1 TCN496943 ใช้งานได้ ISUZU
00034 นย. รถดูดสิ่งปฏิกูล 6HK1 TCN496933 ใช้งานได้ ISUZU
00035 นย. รถดูดสิ่งปฏิกูล รุจำหน่าย 40067 HINO
00036 นย. รถกระเช้า ชำรุด 42214 TOYOTA
00037 นย. รถกระเช้าไฟฟ้า 4HK1 991124 ใช้งานได้ ISUZU
00038 นย. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ ISUZU
00039 นย. ตักหน้า/ขุดหลัง ใช้งานได้ JCB
00040 นย. ตักหน้า/ขุดหลัง ใช้งานได้ JCB
00041 นย. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 42080 JOHNDEER
00042 นย. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KUBOTA
00043 นย. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KUBOTA
00044 นย. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KUBOTA
00045 นย. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KUBOTA
00046 นย. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KUBOTA
00047 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40859 KUBOTA
00048 นย. รถขุดตักล้อตีนตะขาบ ใช้งานได้ VOLVO
00049 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชำรุด 40859 MASSEY FERGUSON
00050 นย. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ใช้งานได้ 40645 MISUBISHI
00051 นย. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ใช้งานได้ 41973 CLARK
00052 นย. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ใช้งานได้ MISUBISHI
00053 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 45993 AM GENERAL
00054 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 45995 AM GENERAL
00055 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ชำรุด 45996 AM GENERAL
00056 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 45997 AM GENERAL
00057 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 45998 AM GENERAL
00058 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 45999 AM GENERAL
00059 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 46000 AM GENERAL
00060 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 46001 AM GENERAL
00061 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 46002 AM GENERAL
00062 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 46003 AM GENERAL
00063 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 46005 AM GENERAL
00064 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ชำรุด 46007 AM GENERAL
00065 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 46008 AM GENERAL
00066 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 46012 AM GENERAL
00067 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 46013 AM GENERAL
00068 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๕ ตัน M ๘๑๗ ใช้งานได้ 45724 AM GENERAL
00069 นย. รถบรรทุกเทท้าย ๖ คัน ชนิด ๖ ล้อ ใช้งานได้ 40187 ISUZU
00070 นย. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ใช้งานได้ 40106 MITSUBISHI
00071 นย. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ ใช้งานได้ 46129 ALLIS CHALMER
00072 นย. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ปอนด์ ชำรุด 46130 INTERNATIONAL
00073 นย. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ปอนด์ ใช้งานได้ 46131 INTERNATIONAL
00074 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเครื่องไถพรวนและใบมีด ใช้งานได้ 40857 MASSEY FERGUSON
00075 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเครื่องไถพรวนและใบมีด ใช้งานได้ 40858 FIATAGRI
00076 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเครื่องไถพรวนและใบมีด ใช้งานได้ 40890 JOHNDEER
00077 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเครื่องไถพรวนและใบมีด ใช้งานได้ 40108 NEW HOLLAND
00078 นย. รถตักหน้า ? ขุดหลัง ใช้งานได้ 46132 JOHNDEER
00079 นย. รถตักล้อยาง ใช้งานได้ 46101 KOMUTSU
00080 นย. รถตักล้อยาง ใช้งานได้ 46102 KOMUTSU
00081 นย. รถเกลี่ย ใช้งานได้ 46103 KOMUTSU
00082 นย. รถขุดตักตีนตะขาบ ใช้งานได้ 46064 KOMUTSU
00083 นย. รถขุดตักตีนตะขาบ ใช้งานได้ 46065 KOMUTSU
00084 นย. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ใช้งานได้ 46062 CATERPILLAR
00085 นย. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ชำรุด 46063 CATERPILLAR
00086 นย. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ใช้งานได้ 41386 CATERPILLAR
00087 นย. รถแทรเตอร์ตีนตะขาบหุ้มเกราะ ใช้งานได้ 45306 CATERPILLAR
00088 นย. รถแทรเตอร์ตีนตะขาบหุ้มเกราะ ใช้งานได้ 45319 CATERPILLAR
00089 นย. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ BD2F ใช้งานได้ 40891 MITSUBISHI
00090 นย. รถบดล้อเหล็กชนิด ๓ ล้อ ๑๐ ตัน ใช้งานได้ 41036 WATANABE
00091 นย. รถบดล้อเหล็กชนิด ๓ ล้อ ๑๐ ตัน ใช้งานได้ 46127 GENARAL
00092 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40700 NEW HOLLAND
00093 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00094 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชำรุด 42082 แมสซีย์ เฟอร์กุสัน
00095 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40002 EUROTRAE
00096 นย. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00097 นย. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ใช้งานได้ MISUBISHI
00098 อจปร.อร. รถปั้นจั่น ชำรุด 40558 TADANO
00099 อจปร.อร. รถปั้นจั่น ๒๕ ตัน ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 41514 COLES
00100 อจปร.อร. รถปั้นจั่น ๒๕ ตัน ชำรุด 40014 GROVE
00101 อจปร.อร. รถยกงาคู่ ๓.๕ ตัน ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 41274 KOMUTSU
00102 อจปร.อร. รถยกงาคู่ ๓.๕ ตัน ใช้งานได้ 41275 KOMUTSU
00103 อจปร.อร. รถยกงาคู่ ๓.๕ ตัน ใช้งานได้ 40015 KOMUTSU
00104 อจปร.อร. รถยกงาคู่ ๓.๕ ตัน ใช้งานได้ 40016 KOMUTSU
00105 อจปร.อร. รถยกงาคู่ ๓.๕ ตัน ใช้งานได้ 40017 KOMUTSU
00106 อจปร.อร. รถยกงาคู่ ๔ ตัน ใช้งานได้ 40728 KOMUTSU
00107 อจปร.อร. รถยกงาคู่ ๕ ตัน ใช้งานได้ 40729 MITSUBISHI
00108 อจปร.อร. รถหัวลาก ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 40731 NMC
00109 อจปร.อร. รถหัวลาก ๒๐๕ แรงม้า ใช้งานได้ NMC WOLLARD
00110 อจปร.อร. รถหัวลาก ๒๕ ตัน ใช้งานได้ 41273 TOYOTA
00111 อจปร.อร. รถบรรทุกเทหน้า ใช้งานได้ 40651 BRAFORD
00112 อจปร.อร. รถบรรทุกเทหน้า ใช้งานได้ 40652 BRAFORD
00113 อจปร.อร. รถกระเช้า (ในอาคาร) ชำรุด 43199 TOYOTA
00114 อจปร.อร. รถตักทราย ใช้งานได้ 43200 TOYOTA
00115 อจปร.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้
00116 อจปร.อร. หัวรถลากจูง แบบ D - 2 TD - 25 ชำรุด 41272 TOYOTA
00117 อจปร.อร. รถบรรทุกเทหน้า ใช้งานได้ 40755 BRAFORD
00118 อจปร.อร. รถขุดตีนตะขาบ ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 40152 KOMATSU
00119 อจปร.อร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 42612 KUBOTA
00120 อจปร.อร. รถบรรทุกน้ำ ใช้งานได้ 42112 NISSAN
00121 อจปร.อร. รถกวาดดูดฝุ่น ใช้งานได้ 40327 ISUZU
00122 อจปร.อร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 43654 ISUZU
00123 อจปร.อร. รถบรรทุกเทหน้า ใช้งานได้ 42111 YANMAR
00124 อจปร.อร. รถบรรทุกเทหน้า ใช้งานได้ 41307 YANMAR
00125 อจปร.อร. รถบรรทุกเทหน้า ใช้งานได้ 41308 KUBOTA
00126 อธบ.อร. รถปั้นจั่น ใช้งานได้ 44167 KATO
00127 อธบ.อร. รถปั้นจั่น ใช้งานได้ 40558 TADANO
00128 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 42804 HYSTER
00129 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 40534 MITSUBISHI
00130 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 40740 KOMATSU
00131 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 41140 NISSAN
00132 อธบ.อร. รถบรรทุกใหญ่พร้อมเครน ใช้งานได้ 41422 ISUZU
00133 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 43906 MITSUBISHI
00134 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ MITSUBISHI
00135 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 41584 KOMATSU
00136 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 41104 HYSTER
00137 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 41978 YELE
00138 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 40133 YELE
00139 อธบ.อร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 43277 NISSAN
00140 อรม.อร. รถตักหน้า ? ขุดหลัง ใช้งานได้ 40789 JCB
00141 อรม.อร. รถตักหน้า ? ขุดหลัง ใช้งานได้ 40811 BELARUS
00142 อรม.อร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40704 NEW HOLLAND
00143 อรม.อร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40964 KUBOTA
00144 อรม.อร. รถตัดหญ้าชนิดนั้งขับ ใช้งานได้ 40922 KUBOTA
00145 อรม.อร. รถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ใช้งานได้ 40998 ISUZU
00146 อรม.อร. รถเครน ๑๒ ตัน ใช้งานได้ 40269 MITSUBISHI
00147 อรม.อร. รถเครน ๒๕ ตัน ใช้งานได้ 43312 TADANO
00148 อรม.อร. รถเครน ๗๐ ตัน ใช้งานได้ 43710 TADANO
00149 อรม.อร. รถยกงาคู่ ๕ ตัน ใช้งานได้ 40938 TCM
00150 อรม.อร. รถยกงาคู่ ๕ ตัน ใช้งานได้ 40872 TCM
00151 อรม.อร. รถยกงาคู่ ๑๓.๕ ตัน ใช้งานได้ 43708 TCM
00152 อรม.อร. รถยกงาคู่ ๑๓.๕ ตัน ใช้งานได้ 43709 TCM
00153 อรม.อร. รถหัวลาก ใช้งานได้ 41848 TOYOTA
00154 อรม.อร. รถหัวลาก ใช้งานได้ 41812 TOYOTA
00155 อรม.อร. รถลิฟต์กระเช้า ๑๓ TA ใช้งานได้ 43313 POWER LIFT
00156 อรม.อร. รถลิฟต์กระเช้า ใช้งานได้ SNORKEL
00157 อรม.อร. รถลิฟต์กระเช้า ใช้งานได้ SKYJACK
00158 อรม.อร. รถลิฟต์กระเช้า ใช้งานได้ SNORKEL ATE46
00159 อรม.อร. รถยกงาคู่ ๕ ตัน ใช้งานได้ TCM
00160 อรม.อร. รถยกงาคู่ ๕ ตัน ใช้งานได้ TCM
00161 อรม.อร. รถยกงาคู่ (แบตเตอรี่) ๒.๕ ตัน ใช้งานได้ MITSUBISHI
00162 อรม.อร. รถยกงาคู่ (แบตเตอรี่) ๒ ตัน ใช้งานได้ HYSTER
00163 อรม.อร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40811 BELARUS
00164 อรม.อร. รถตักหน้า ? ขุดหลัง ใช้งานได้ 40789 JCB รุ่น ๓ CX
00165 อรม.อร. รถตัดหญ้าชนิดนั้งขับ ใช้งานได้ 40964 KUBOTA
00166 อรม.อร. รถตัดหญ้าชนิดนั้งขับ ใช้งานได้ 40922 KUBOTA
00167 อรม.อร. รถตัดหญ้าชนิดนั้งขับ ใช้งานได้ 40871 BOLENS
00168 อรม.อร. รถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ใช้งานได้ 40998 ISUZU
00169 อรม.อร. รถกวาดพื้นชนิดนั่งขับ ใช้งานได้ 40870 POWER BOSS
00170 อรม.อร. รถบรรทุก ๖ ล้อ ติดเครน ๑๒ ตัน ใช้งานได้ MITSUBISHI
00171 อจ.ปร. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 42394 KOMATSU
00172 อจ.ปร. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 40003 MITSUBISHI
00173 อจ.ปร. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ STILL
00174 อจ.ปร. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 41517 TOYOTA
00175 อจ.ปร. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 42625 MITSUBISHI
00176 อจ.ปร. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ STILL
00177 อจ.ปร. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 41124 TOYOTA
00178 อจ.ปร. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 40823 HYSTER
00179 อจ.ปร. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 42367 KOMATSU
00180 อจ.ปร. รถขุดตีนตะขาบขนาด 29 แรงม้า ใช้งานได้ KOMATSU
00181 สอ.รฝ. รถเกลี่ยดิน ใช้งานได้ 44079 โคมัทสุ DG ๖๐๐ R
00182 สอ.รฝ. รถตักล้อยาง ๙๓๐ ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 44077 CATERPILLAR
00183 สอ.รฝ. รถถากถาง D ๖ D ใช้งานได้ 44076 KOMATSU
00184 สอ.รฝ. รถตักหน้า ? ขุดหลัง ชำรุด 42274 CATERPILLAR
00185 สอ.รฝ. รถบดอัด CS ๕๖๓ ใช้งานได้ 42278 CATERPILLAR
00186 สอ.รฝ. รถบดอัด ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 40805 อเวริงค์
00187 สอ.รฝ. รถตัก ตีนตะขาบ PC ๒๒๐ ใช้งานได้ 42271 KOMATSU
00188 สอ.รฝ. รถตัก ตีนตะขาบ PC ๒๐๐ ชำรุด 44078 KOMATSU
00189 สอ.รฝ. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 44082 NISSAN
00190 สอ.รฝ. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 44086 NISSAN
00191 สอ.รฝ. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ ISUZU
00192 สอ.รฝ. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KUBOTA
00193 สอ.รฝ. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 41884 แชมป์
00194 สอ.รฝ. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 40892 แมสซี่ เฟอร์กุสัน
00195 สอ.รฝ. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 41017 FORD
00196 สอ.รฝ. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40702 นิวฮอนแลนด์
00197 สอ.รฝ. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 43514 KUBOTA
00198 สอ.รฝ. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00199 สอ.รฝ. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00200 สอ.รฝ. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้
00201 สอ.รฝ. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้
00202 ฐท.สข. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 41652 คล๊าก
00203 ฐท.สข. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 41971 แลนด์เซอร์บอส
00204 ฐท.สข. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 40664 มิตซูบิชิ
00205 ฐท.สข. รถปั้นจั่น (๒๐) ตัน ใช้งานได้ 44564 นิสสัน
00206 ฐท.สข. รถบรรทุกเทด้านหน้า ใช้งานได้ ฮิโนต้า
00207 ฐท.สข. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 43196 เบลารุส
00208 ฐท.สข. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40110 แลนดินี่
00209 ฐท.สข. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40320 นิวฮอนแลนด์
00210 ฐท.สข. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 43848 อีซูซุ TLD ๕๖ Y
00211 ฐท.สข. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 42171 ฮีโน่ WU ๓๔๐ R
00212 ฐท.สข. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ ISUZU
00213 ฐท.สข. รถบรรทุกเทท้าย (๖ ล้อ) ใช้งานได้ 40313 นิสสัน UD ๓๔๐
00214 ฐท.สข. รถบดถนน ใช้งานได้ 40109 ไดน่าแพค
00215 ฐท.สข. รถตักหน้าขุดหลัง ใช้งานได้ 42167 ชางหลิง WZ ๓๐-๒๕
00216 ฐท.สข. รถตักหน้าขุดหลัง (รถ ชย.ทร.) ใช้งานได้ 42275 แค็ตเตอร์พิลล่า
00217 ฐท.สข. รถบรรทุกเล็ก ใช้งานได้ 43704 โตโยต้า
00218 ฐท.สข. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 41224 ISUZU
00219 ฐท.สข. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00220 ฐท.สข. รถบรรทุกเทท้ายขนาดบรรทุก 1 ลบม. ใช้งานได้ ISUZU
00221 ฐท.สข. รถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่น (เครน) ขนาด 5 ตัน ใช้งานได้ 42823 HINO
00222 ฐท.สข. รถบรรทุกเทท้าย (๖ ล้อ) ใช้งานได้ HINO
00223 ฐท.สข. รถขุดตีนตะขาบ ใช้งานได้ HUNDAI
00224 ฐท.พง. รถถากถาง D60A-8 ใช้งานได้ 41675 KOMATSU
00225 ฐท.พง. รถขุด - ตัก ตีนตะขาบ ใช้งานได้ 43705 VOLVO
00226 ฐท.พง. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 41277 ด้อยท์
00227 ฐท.พง. ฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 41278 ด้อยท์
00228 ฐท.พง. ฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40253 MASSEYFERGUSON
00229 ฐท.พง. ฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 43817 FORD
00230 ฐท.พง. รถตักหน้า - ขุดหลัง ใช้งานได้ 43343 J C B
00231 ฐท.พง. รถตักล้อยาง ใช้งานได้ 40028 T C M
00232 ฐท.พง. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 41552 ISUZU
00233 ฐท.พง. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 41635 MITSUBISHI
00234 ฐท.พง. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 40066 HINO
00235 ฐท.พง. รถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ใช้งานได้ 41672 ISUZU
00236 ฐท.พง. รถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ใช้งานได้ 40029 ISUZU
00237 ฐท.พง. รถปั้นจั่นล้อยาง ใช้งานได้ 42345 TADANO
00238 ฐท.พง. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 40273 ISUZU
00239 ฐท.พง. รถตัดหญ้า ใช้งานได้ 40482 KUBOTA
00240 ฐท.พง. รถบรรทุกเทหน้า ใช้งานได้ ดั้มเปอร์
00241 ฐท.พง. รถฟอร์คลิฟท์ ใช้งานได้ 41112 NISSAN
00242 ฐท.พง. รถบรรทุกเทท้าย ขนาดบรรทุก 1 ลบม. ใช้งานได้ ISUZU
00243 ฐท.พง. รถขุด - ตัก ตีนตะขาบ ใช้งานได้ HYUNDAI
00244 ฐท.พง. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้
00245 กสพ.ฐท.สส. รถถากถาง ชำรุด 46586 LIEBHEER/PR714C
00246 กสพ.ฐท.สส. รถถากถาง ชำรุด 46589 LIEBHEER/PR714C
00247 กสพ.ฐท.สส. รถถากถาง ใช้งานได้ 46590 LIEBHEER/PR714C
00248 กสพ.ฐท.สส. รถถากถาง ชำรุด 40022 KOMATSU
00249 กสพ.ฐท.สส. รถถากถาง ใช้งานได้ 42272 CATERPILLA
00250 กสพ.ฐท.สส. รถตักตีนตะขาบ ชำรุด 46594 LIEBHEER/LR614
00251 กสพ.ฐท.สส. รถตักตีนตะขาบ รุจำหน่าย 46595 LIEBHEER/LR614
00252 กสพ.ฐท.สส. รถตักตีนตะขาบ ชำรุด 46596 LIEBHEER/LR614
00253 กสพ.ฐท.สส. รถตักล้อยาง ใช้งานได้ 46591 LIEBHEER/LR541
00254 กสพ.ฐท.สส. รถตักล้อยาง ชำรุด 46592 LIEBHEER/LR541
00255 กสพ.ฐท.สส. รถตักล้อยาง ใช้งานได้ 40212 GADATOR
00256 กสพ.ฐท.สส. รถเกลี่ยดิน ใช้งานได้ 42158 MITSUBISHI /MG 331
00257 กสพ.ฐท.สส. รถขุดตีนตะขาบ ใช้งานได้ 40088 VOLVO
00258 กสพ.ฐท.สส. รถขุดตีนตะขาบ ใช้งานได้ 40077 HYUNDAI /R 250 LC-7
00259 กสพ.ฐท.สส. รถตักหน้า-ขุดหลัง ใช้งานได้ 43711 TERREX
00260 กสพ.ฐท.สส. รถตักหน้า-ขุดหลัง ใช้งานได้ JCB
00261 กสพ.ฐท.สส. รถตักหน้า-ขุดหลัง ชำรุด 40104 KOMATSU
00262 กสพ.ฐท.สส. รถตักหน้า-ขุดหลัง ชำรุด 42159 CATERPILLA
00263 กสพ.ฐท.สส. รถบดล้อเหล็ก (ยาง) ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 40065 DYNAPAC
00264 กสพ.ฐท.สส. รถบดล้อยาง ชำรุด 40058 SINGTHAI
00265 กสพ.ฐท.สส. รถบดสั่นสะเทือน ใช้งานได้ 42164 INGERSOLAND/SD100
00266 กสพ.ฐท.สส. รถโรงงานซ่อม ชำรุด 46597 STYER 14 M 14
00267 กสพ.ฐท.สส. รถโรงงานซ่อม ชำรุด 46598 STYER 14 M 14
00268 กสพ.ฐท.สส. รถโรงงานซ่อม ใช้งานได้ 46599 STYER 14 M 14
00269 กสพ.ฐท.สส. รถซ่อมบำรุงสนาม ใช้งานได้ 43231 MAZDA
00270 กสพ.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40038 LANDINI
00271 กสพ.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 41944 LANDINI
00272 กสพ.ฐท.สส. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 40070 HINO
00273 กสพ.ฐท.สส. รถยกงาคู่ ใช้งานได้ 40054 NISSAN
00274 กสพ.ฐท.สส. รถตักหน้า-ขุดหลัง ใช้งานได้ JCB
00275 กสพ.ฐท.สส. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ ISUZU
00276 กสพ.ฐท.สส. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ชำรุด 43231 MAZDA
00277 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46528 STYER 14 M 14
00278 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46529 STYER 14 M 14
00279 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46531 STYER 14 M 14
00280 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46532 STYER 14 M 14
00281 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46534 STYER 14 M 14
00282 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46535 STYER 14 M 14
00283 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46536 STYER 14 M 14
00284 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46538 STYER 14 M 14
00285 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46539 STYER 14 M 14
00286 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46540 STYER 14 M 14
00287 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46541 STYER 14 M 14
00288 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46542 STYER 14 M 14
00289 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46543 STYER 14 M 14
00290 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46544 STYER 14 M 14
00291 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46545 STYER 14 M 14
00292 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46546 STYER 14 M 14
00293 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46547 STYER 14 M 14
00294 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46548 STYER 14 M 14
00295 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46550 STYER 14 M 14
00296 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46551 STYER 14 M 14
00297 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46552 STYER 14 M 14
00298 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46554 STYER 14 M 14
00299 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46555 STYER 14 M 14
00300 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46556 STYER 14 M 14
00301 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46557 STYER 14 M 14
00302 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46558 STYER 14 M 14
00303 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46561 STYER 14 M 14
00304 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46563 STYER 14 M 14
00305 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46564 STYER 14 M 14
00306 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46566 STYER 14 M 14
00307 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46567 STYER 14 M 14
00308 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 46568 STYER 14 M 14
00309 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 46569 STYER 14 M 14
00310 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 40444 MITSUBISHI
00311 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 40046 ISUZU
00312 กสพ.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00313 กสพ.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้
00314 กชธ.ฐทสส. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 41407 TOYOTA
00315 กชธ.ฐทสส. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 41768 ISUZU
00316 กชธ.ฐทสส. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 43011 ISUZU
00317 กชธ.ฐทสส. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 43012 ISUZU
00318 กชธ.ฐทสส. รถดูดสิ่งปฏิกูล ชำรุด 40615 HINO
00319 กชธ.ฐทสส. รถดูดสิ่งปฏิกูล ชำรุด 41178 HINO
00320 กชธ.ฐทสส. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 41046 HINO
00321 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 40946 ISUZU
00322 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 40947 ISUZU
00323 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 42018 ISUZU
00324 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 42019 ISUZU
00325 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 42031 ISUZU
00326 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 41284 ISUZU
00327 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 43525 NISSAN
00328 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 43527 NISSAN
00329 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 41941 MITSUBISHI
00330 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 41942 MITSUBISHI
00331 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 41317 MITSUBISHI
00332 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 41502 MITSUBISHI
00333 กชธ.ฐทสส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 44087 FORD
00334 กชธ.ฐทสส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 41090 FORD
00335 กชธ.ฐทสส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 42021 MASSEY FERGUSON
00336 กชธ.ฐทสส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00337 กชธ.ฐทสส. รถเกลี่ยดิน ใช้งานได้ 42853 CHANGLIN
00338 กชธ.ฐทสส. รถเกลี่ยดิน ใช้งานได้ 42276 KOMATSU
00339 กชธ.ฐทสส. รถเกลี่ยดิน ชำรุด 40407 CHAMPION
00340 กชธ.ฐทสส. รถถากถางล้อตีนตะขาบ ชำรุด 41616 CATERPILLAR
00341 กชธ.ฐทสส. รถถากถางล้อตีนตะขาบ ใช้งานได้ 42002 CATERPILLAR
00342 กชธ.ฐทสส. รถถากถางล้อตีนตะขาบ ใช้งานได้ 42229 ALISCHAMER
00343 กชธ.ฐทสส. รถตักหน้า-ขุดหลัง ใช้งานได้ 41118 โคมัสสุ
00344 กชธ.ฐทสส. รถตักล้อยาง ใช้งานได้ 42124 FURUGAVA
00345 กชธ.ฐทสส. รถขุดตักล้อตีนตะขาบ ชำรุด (รอรุจำหน่าย) 41519 HITASHI
00346 กชธ.ฐทสส. รถตักหน้า-ขุดหลัง ชำรุด 40677 CATERPILLAR
00347 กชธ.ฐทสส. รถขุดตักล้อตีนตะขาบ ใช้งานได้ 42146 CATERPILLAR
00348 กชธ.ฐทสส. รถตักหน้า-ขุดหลัง ชำรุด 41161 KOMATSU
00349 กชธ.ฐทสส. รถบดถนน (ล้อยาง) ใช้งานได้ 40864 ซาไก
00350 กชธ.ฐทสส. รถบดถนน (ล้อยาง) ใช้งานได้ 42122 ไดนาแพ็ค
00351 กชธ.ฐทสส. รถบดถนน (ล้อเหล็ก) ใช้งานได้ 41103 ไดนาแพ็ค
00352 กชธ.ฐทสส. รถบดอัดสั่นสะเทือน(เหล็ก-ยาง) ใช้งานได้ 40014 SINGTHAI
00353 กชธ.ฐทสส. รถบดอัดสั่นสะเทือน(เหล็ก-ยาง) ชำรุด 40034 KOMATSU
00354 กชธ.ฐทสส. รถบดอัดสั่นสะเทือน(เหล็ก-ยาง) ใช้งานได้ 40013 SINGTHAI
00355 กชธ.ฐทสส. รถบดอัดสั่นสะเทือน(เหล็ก-ยาง) ใช้งานได้ 41905 SINGTHAI
00356 กชธ.ฐทสส. รถซ่อมบำรุงสาย ชย.ทร. ใช้งานได้ 41195 MAZDA
00357 กชธ.ฐทสส. รถซ่อมบำรุงสาย ชย.ทร. ใช้งานได้ 43232 MAZDA
00358 กชธ.ฐทสส. รถซ่อมบำรุงสาย ชย.ทร. ใช้งานได้ 43233 MAZDA
00359 กชธ.ฐทสส. รถซ่อมบำรุงสาย ชย.ทร. ใช้งานได้ 40188 ISUZU
00360 กชธ.ฐทสส. รถราดยาง ชำรุด 41530 HINO
00361 กชธ.ฐทสส. รถราดยาง ใช้งานได้ 42147 MITSUBISHI
00362 กชธ.ฐทสส. รถซ่อมบำรุงถนน ใช้งานได้ 40312 HINO
00363 กชธ.ฐทสส. รถปูฮอทมิกซ์ ใช้งานได้ 41621 อิงเกอร์
00364 กชธ.ฐทสส. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 43586 ISUZU
00365 กชธ.ฐทสส. รถกระเช้าไฟฟ้า ชำรุด 43587 ISUZU
00366 กชธ.ฐทสส. รถกระเช้าไฟฟ้า ชำรุด 43589 ISUZU
00367 กชธ.ฐทสส. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 43590 ISUZU
00368 กชธ.ฐทสส. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 40020 HINO
00369 กชธ.ฐทสส. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 43799 HINO
00370 กชธ.ฐทสส. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 41116 ฟอร์คลิฟ
00371 กชธ.ฐทสส. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ ISUZU
00372 กชธ.ฐทสส. รถขุดตีนตะขาบขนาด 29 แรงม้า ใช้งานได้ KOMATSU
00373 กชธ.ฐทสส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้
00374 กชธ.ฐทสส. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้
00375 กรง.ฐท.สส. รถเครน ใช้งานได้ 40880 TADANO
00376 กรง.ฐท.สส. รถเครน ใช้งานได้ 42070 ISUZU
00377 กรง.ฐท.สส. รถเครน ใช้งานได้ 41895 KATO
00378 กรง.ฐท.สส. รถลากจูง ใช้งานได้ 41899 TOYOTA
00379 กรง.ฐท.สส. รถลากจูง ใช้งานได้ 41503 TOYOTA
00380 กรง.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40885 FORD 754
00381 กรง.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40884 FORD 754
00382 กรง.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 41720 FORD 6600
00383 กรง.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40889 FORD 3600
00384 กรง.ฐท.สส. รถถากถาง ใช้งานได้ 40883 INTER T D 18
00385 กรง.ฐท.สส. รถเทด้านหน้า (ดั๊มเปอร์) ใช้งานได้ 41531 NIMBUS
00386 กรง.ฐท.สส. รถเทด้านหน้า (ดั๊มเปอร์) ใช้งานได้ 41532 NIMBUS
00387 กรง.ฐท.สส. รถเทด้านหน้า (ดั๊มเปอร์) ใช้งานได้ 41898 YANMAR
00388 กรง.ฐท.สส. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 40005 T C M
00389 กรง.ฐท.สส. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 41176 KOMATSU
00390 กรง.ฐท.สส. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 42033 ISUZU
00391 กรง.ฐท.สส. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 41507 ISUZU
00392 กรง.ฐท.สส. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ชำรุด 40206 LANCERBOSS
00393 กรง.ฐท.สส. รถลากจูง ใช้งานได้ 40881 TACTOR
00394 กรง.ฐท.สส. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ ISUZU
00395 กรง.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00396 ยศ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 41326 FORD 5000
00397 ยศ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชำรุด 40113 JOHNDEER
00398 ยศ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 42253 CHAMP MX 850
00399 ยศ.ทร. รถตักหน้า ขุดหลัง ใช้งานได้ 40274 JCB
00400 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 43529 NISSAN
00401 ยศ.ทร. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 43013 ISUZU
00402 ยศ.ทร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 41575 ISUZU
00403 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทหน้า ชำรุด KUBOTA ET 80
00404 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทหน้า ชำรุด YANMAR TF 105
00405 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทหน้า ชำรุด KUBOTA ET 110
00406 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทหน้า ใช้งานได้ KUBOTA ET 80
00407 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทหน้า ใช้งานได้ YANMAR
00408 ยศ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00409 ฐตร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 40210 MASSEY FERGUSON
00410 ฐตร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 41216 LANDINI
00411 ฐตร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40068 NEWHOLAND
00412 ฐตร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ MITSUBISHI
00413 ฐตร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00414 ฐตร. รถขุดตีนตะขาบขนาด 29 แรงม้า ใช้งานได้ KOMATSU
00415 ปจปร. รถเกลี่ยดิน (คืน ชย.ทร.) ใช้งานได้ 40749 WEBCO
00416 ปจปร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40027 JOHN DEER
00417 ปจปร. รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า (บูมยาว) ใช้งานได้ 40061 KOMATSU
00418 สก.ทร. รถยนต์บรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ MITSUBISHI
00419 สก.ทร. รถขุดตักตีนตะขาบ ใช้งานได้ 42387 SUMITOMO
00420 สก.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ MESSEY FERGUSON
00421 สก.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ FORD
00422 สก.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ MESSEY FERGUSON
00423 สก.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40072 NEWHOLAND
00424 สก.ทร. รถตักหน้า - ขุดหลัง ใช้งานได้ KOMATSU
00425 สก.ทร. รถขุดตักตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ใช้งานได้ VOLVO
00426 สก.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00427 นรข. รถ ปั้นจั่น (รถเครน) ล้อยาง ใช้งานได้ 41564 GROVE COLES
00428 นรข. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ YALE
00429 นรข. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ชำรุด KOMATSU
00430 นรข. รถติดตั้งปั้นจั่น ใช้งานได้ 43037 ISUZU
00431 นรข. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ MITSUBISHI
00432 นรข. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ MITSUBISHI
00433 ชย.ทร. รถบรรทุกเทหน้า PHI ใช้งานได้ 40755 BARFORD
00434 ชย.ทร. รถบรรทุกเทหน้า TF ๑๐๕ L ชำรุด 41053 YANMAR
00435 ชย.ทร. รถบรรทุกเทหน้า TF ๑๐๕ L ใช้งานได้ 43181 YANMAR
00436 ชย.ทร. รถบรรทุกเทหน้า TF ๑๐๕ L ชำรุด 43182 YANMAR
00437 ชย.ทร. รถบรรทุกเทหน้า TF ๑๐๕ L ชำรุด 42884 YANMAR
00438 ชย.ทร. รถบรรทุกเทหน้า TF ๑๐๕ L ใช้งานได้ 42885 YANMAR
00439 ชย.ทร. รถบรรทุกเทหน้า BE ๑๑๐ ใช้งานได้ 40863 BERGING
00440 ชย.ทร. รถบรรทุกเทท้าย FK ๔๕๕ ใช้งานได้ 42281 MITSUBISHI
00441 ชย.ทร. รถบรรทุกเทท้าย FK ๔๕๕ ใช้งานได้ 42282 MITSUBISHI
00442 ชย.ทร. รถบรรทุกเทท้าย FK ๔๕๕ ใช้งานได้ 42299 MITSUBISHI
00443 ชย.ทร. รถบรรทุกเทท้าย FK ๔๕๕ ใช้งานได้ 42300 MITSUBISHI
00444 ชย.ทร. รถบรรทุกเทท้าย FK ๔๕๗ ใช้งานได้ 41430 MITSUBISHI
00445 ชย.ทร. รถบรรทุกเทท้าย FK ๔๕๗ ใช้งานได้ 41533 MITSUBISHI
00446 ชย.ทร. รถเครนหมุนรอบตัว AT ๓๔๕ ใช้งานได้ 41565 GROVE COLES
00447 ชย.ทร. รถบรรทุกปั้นจั่น FK ๔๑๕ ใช้งานได้ 41054 MITSUBISHI
00448 ชย.ทร. รถติดตั้งปั้นจั่น (เครน) ขนาด 5 ตัน ใช้งานได้ ISUZU
00449 ชย.ทร. รถกระเช้า ใช้งานได้ 40275 HINO
00450 ชย.ทร. รถยกงาคู่ ๐๒ A ๓๐ U ใช้งานได้ 41318 NISSAN
00451 ชย.ทร. รถยกงาคู่ S ๔ S ใช้งานได้ 40265 CATERPILLAR
00452 ชย.ทร. รถตักหน้า-ขุดหลัง GE ๑๑ ชำรุด 42238 MF
00453 ชย.ทร. รถตักหน้า-ขุดหลัง MF ๕๐ ชำรุด 41868 MF
00454 ชย.ทร. รถตักหน้า-ขุดหลัง ๔๒๘ B ใช้งานได้ 42274 CATERPILLAR
00455 ชย.ทร. รถตักหน้า-ขุดหลัง ๔๒๘ B ใช้งานได้ 42275 CATERPILLAR
00456 ชย.ทร. รถตักหน้า-ขุดหลัง ๔๒๘ C ใช้งานได้ 43183 CATERPILLAR
00457 ชย.ทร. รถตักหน้า-ขุดหลัง WR ๙๓ R ๒ ใช้งานได้ 41118 KOMATSU
00458 ชย.ทร. รถตักหน้า-ขุดหลัง ใช้งานได้ 43711 TERREX
00459 ชย.ทร. รถตักเอนกประสงค์ล้อยาง IT ๑๒ F ใช้งานได้ 42280 CATERPILLAR
00460 ชย.ทร. รถขุดตักล้อตีนตะขาบ PC ๒๐๐-๕ ใช้งานได้ 42270 KOMATSU
00461 ชย.ทร. รถขุดตักล้อตีนตะขาบ PC ๒๐๐-๖ ใช้งานได้ 42271 KOMATSU
00462 ชย.ทร. รถขุดตักล้อตีนตะขาบ PC ๒๐๐-๖ ใช้งานได้ 40033 KOMATSU
00463 ชย.ทร. รถขุดตักล้อตีนตะขาบ LC ๒๒๐-V ใช้งานได้ 41319 DAEWOO
00464 ชย.ทร. รถบดถนน ๔ ตัน (ล้อเหล็ก) ROLFL ชำรุด 40804 แทนเดม
00465 ชย.ทร. รถบดถนน ๑๐ ตัน (ล้อเหล็ก) TPS ใช้งานได้ 40805 อเวริ่งค์
00466 ชย.ทร. รถบดถนน ๑๑ ตัน (ล้อหลังยาง) CS ๕๖๓ ใช้งานได้ 42278 CATERPILLAR
00467 ชย.ทร. รถบดถนน ๒.๗ ตัน (ล้อเหล็ก) CC ๑๒๑ ชำรุด 42279 DYNAPACE
00468 ชย.ทร. รถบดถนน (ล้อหลังยาง) DV ๑๐ V ๔ ใช้งานได้ 40014 SINGTHAI
00469 ชย.ทร. รถแทรคเตอร์ถากถาง D ๔ ใช้งานได้ 42272 CATERPILLAR
00470 ชย.ทร. รถแทรคเตอร์ถากถาง D ๖ ใช้งานได้ 42273 CATERPILLAR
00471 ชย.ทร. รถแทรคเตอร์ถากถาง D ๖ ใช้งานได้ 40311 CATERPILLAR
00472 ชย.ทร. รถเกลี่ยดิน GD ๖๑๑ A ๑ ใช้งานได้ 42276 KOMATSU
00473 ชย.ทร. รถเกลี่ยดิน GD ๖๑๑ A ๑ ใช้งานได้ 42277 KOMATSU
00474 ชย.ทร. รถเกลี่ยดิน GD ๓๒๐ A ๑ ใช้งานได้ 40470 CHAMPION
00475 ชย.ทร. รถยนต์บรรทุก บิ๊กเอ็ม (ซ่อมบำรุง) ใช้งานได้ 40161 NISSAN
00476 ชย.ทร. รถยนต์บรรทุก ซูพีเรีย (ซ่อมบำรุง) ชำรุด 41113 MAZDA
00477 ชย.ทร. รถยนต์บรรทุก (ซ่อมบำรุง) ใช้งานได้ 42859 ISUZU
00478 ชย.ทร. รถยนต์บรรทุก (ซ่อมบำรุง) ใช้งานได้ 40007 ISUZU
00479 ชย.ทร. รถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาดเล็ก ใช้งานได้ 40326 ISUZU
00480 ชย.ทร. รถขุดตักตีนตะขาบ ขนาด 29 แรงม้า ใช้งานได้ KOMATSU
00481 ชย.ทร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00482 ชย.ทร. รถดั๊มเปอร์ติดตั้งโม่ผสมปูน ใช้งานได้ YANMAR
00483 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้
00484 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 42855 MAZDA
00485 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 42860 MAZDA
00486 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 42881 MAZDA
00487 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 40331 TOYOTA
00488 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 41114 MITSUBISHI
00489 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 42861 ISUZU
00490 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 40330 TOYOTA
00491 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 40111 NISSAN
00492 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 41105 MITSUBISHI
00493 ชย.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 40471 YALE
00494 ชย.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ MITSUBISHI
00495 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้
00496 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 41139 MAZDA
00497 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 40777 ISUZU
00498 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 40162 NISSAN
00499 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 40008 ISUZU
00500 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 42869 ISUZU
00501 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ ISUZU
00502 ชย.ทร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 42705 MITSUBISHI
00503 ชย.ทร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 42181 MITSUBISHI
00504 ชย.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ MITSUBISHI
00505 ชย.ทร. รถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้งานได้ MITSUBISHI
00506 ชย.ทร. รถซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้งานได้ MITSUBISHI
00507 ยศ.ทร. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 41147 ISUZU
00508 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 42032 ISUZU
00509 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทท้าย ชำรุด 42198 ISUZU
00510 ยศ.ทร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ผานไถ ใช้งานได้ 41465 FORD
00511 ยศ.ทร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ผานไถ ใช้งานได้ 41146 FORD
00512 ยศ.ทร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ตัดหญ้า ใช้งานได้ KIOTI
00513 ยศ.ทร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ตัดหญ้า ชำรุด 41501 FIAT
00514 ยศ.ทร. รถตักหน้า-ขุดหลัง ใช้งานได้ 43653 JCB
00515 ยศ.ทร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 40103 ISUZU
00516 ยศ.ทร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ ISUZU
00517 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทหน้า (ดั๊มเปอร์) ไม่มีบัญชี YANMAR
00518 ยศ.ทร. รถบรรทุกเทหน้า (ดั๊มเปอร์) ไม่มีบัญชี YANMAR
00519 ยศ.ทร. เครื่องยนต์ผสมปูน ไม่มีบัญชี YANMAR
00520 กบร.กร. รถซ่อมบำรุงถนน ใช้งานได้ 41411 HINO
00521 กบร.กร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 43920 TOYOTA
00522 กบร.กร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 40102 CATERPILLAR
00523 กบร.กร. รถขุดตักตีนตะขาบ ใช้งานได้ 41669 KATO
00524 กบร.กร. รถตักหน้า - ขุดหลัง ชำรุด 41196 CHANGLIN
00525 กบร.กร. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 42617 TOYOTA
00526 กบร.กร. รถบันไดไฮดรอลิกส์ ชำรุด 42609 TOYOTA
00527 กบร.กร. รถบันไดไฮดรอลิกส์ ใช้งานได้ 42610 TOYOTA
00528 กบร.กร. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 41301 MITSUBISHI
00529 กบร.กร. รถกระเช้าไฟฟ้า ชำรุด 42611 TOYOTA
00530 กบร.กร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 41370 HINO
00531 กบร.กร. รถเทด้านหน้า (ดั๊มเปอร์) ใช้งานได้ HINOTA
00532 กบร.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 42614 LEYLAND
00533 กบร.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 42629 MASSEY FERGUSON
00534 กบร.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40262 MASSEY FERGUSON
00535 กบร.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 41665 LANDINI
00536 กบร.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 43342 LANDINI
00537 กบร.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 42672 EUROE
00538 กบร.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40665 JOHNDEER
00539 กบร.กร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ 40048 TOYOTA
00540 กบร.กร. รถซ่อมบำรุงสาย ชย. ใช้งานได้ ISUZU
00541 กบร.กร. รถกวาดและดูดฝุ่น ชำรุด 42618 FORD
00542 กบร.กร. รถกวาดและดูดฝุ่น ใช้งานได้ 41814 FORD
00543 กบร.กร. รถกวาดและดูดฝุ่น ใช้งานได้ 41362 IVECO
00544 กบร.กร. รถกวาดและดูดฝุ่น ใช้งานได้ 40550 ISUZU
00545 กบร.กร. รถถากถาง ใช้งานได้ 40133 CATERPILLAR
00546 กบร.กร. รถถากถาง ใช้งานได้ SANTUI
00547 กบร.กร. รถขุดตักตีนตะขาบ ใช้งานได้ DOOSAN
00548 นสร.กร. รถขุดตักล้อตีนตะขาบ ใช้งานได้ VOLVO
00549 นสร.กร. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ใช้งานได้
00550 กอง สน.กร. รถถากถาง ชำรุด 41040 CATERPILLAR
00551 กอง สน.กร. รถถากถาง ชำรุด 42138 CATERPILLAR
00552 กอง สน.กร. รถถากถาง ใช้งานได้ 42091 KOMATSU
00553 กอง สน.กร. รถถากถาง ใช้งานได้ 42518 FIATALIS
00554 กอง สน.กร. รถตักหน้า-ขุดหลัง ใช้งานได้ 41256 CATERPILLAR
00555 กอง สน.กร. รถตักหน้า-ขุดหลัง ชำรุด 40000 NEWHOLAND
00556 กอง สน.กร. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 41253 ISUZU
00557 กอง สน.กร. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 41255 ISUZU
00558 กอง สน.กร. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 43703 ISUZU
00559 กอง สน.กร. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 41046 HINO
00560 กอง สน.กร. รถดูดสิ่งปฏิกูล ใช้งานได้ 40060 ISUZU
00561 กอง สน.กร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ 40020 HINO
00562 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 41037 KUBOTA
00563 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 41038 KUBOTA
00564 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 43769 MASSEY FERGUSON
00565 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 43770 MASSEY FERGUSON
00566 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 43771 MASSEY FERGUSON
00567 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 40091 MASSEY FERGUSON
00568 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 40013 FORD
00569 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 41489 CHAMP
00570 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชำรุด 40053 NEWHOLAND
00571 กอง สน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00572 กอง สน.กร. รถซ่อมบำรุง สาย ชย. ใช้งานได้ 40336 KIOTI
00573 กอง สน.กร. รถขุดตักล้อตีนตะขาบ ใช้งานได้ VOLVO
00574 กอง สน.ยศ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ MITSUBISHI
00575 กอง สน.ยศ.ทร. รถเทด้านหน้า (ดั๊มเปอร์) ใช้งานได้ KUBOTA
00576 กอง สน.ยศ.ทร. รถบรรทุกเทท้ายขนาดบรรทุก 1 ลบม. ใช้งานได้ ISUZU
00577 กอง สน.ยศ.ทร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้ 41106 LANDINI
00578 กปช.จต. รถขุดตักตีนตะขาบ ใช้งานได้ 42270 KOMATSU
00579 กปช.จต. รถถากถาง ใช้งานได้ 42273 CATTERPILLA
00580 กปช.จต. รถบรรทุกเทท้าย ใช้งานได้ 42299 MITSUBISHI
00581 กปช.จต. รถเกลี่ยดิน ใช้งานได้ 42277 KOMATSU
00582 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ชำรุด 42347 KOMATSU
00583 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ชำรุด 40213 DAEWOO
00584 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 40132 DAEWOO
00585 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 42403 MITSUBISHI
00586 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 40052 TCM
00587 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 43907 MITSUBISHI
00588 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 43908 MITSUBISHI
00589 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ CATERPILLAR
00590 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 41853 MITSUBISHI
00591 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ MITSUBISHI
00592 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้ 40320 MITSUBISHI
00593 ศกล.พธ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ KIOTI
00594 ศกล.พธ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 41520 INTERNATIONAL US.
00595 ศกล.พธ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 41327 FORD
00596 ศกล.พธ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40888 MASSEY FERGUSON
00597 ศกล.พธ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ NEW HOLLAND
00598 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้
00599 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้
00600 ศกล.พธ.ทร. รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ใช้งานได้
00601 ศกล.พธ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้
00602 วศ.ทร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชำรุด 43360 LANDINI
00603 วศ.ทร. รถยกด้านหน้า(ชนิดงาคู่) ชำรุด 44194 KOMATSU
00604 วศ.ทร. รถยกด้านหน้า(ชนิดงาคู่) ใช้งานได้ 43971 MITSUBISHI
00605 กฝร.กร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชำรุด 40135 SHIBURA
00606 กฝร.กร. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้
00607 พร. รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ใช้งานได้ 44032 TOYOTA
00608 กกพศ.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 42121 KUBOTA
00609 กกพศ.ฐท.สส. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ใช้งานได้ 40703 NEW HOLLAND
00610 อล.ทร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้ ISUZU
00611 อล.ทร. รถกระเช้าไฟฟ้า ใช้งานได้
00612 กดน.กร. รถฟาร์มแทรคเตอร์ ใช้งานได้
SYMBOL : รายการสีแดง = รายการที่รออนุมัติ   รายการสีดำ = รายการที่อนุมัติแล้ว รายการสีเทา = รายการที่ยกเลิกหรือเลยกำหนดประชุม รายการสีเขียว = รายการที่ตรงกับวันประชุม
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมครุภัณฑ์รถเครื่องทุ่นแรง รวม   000000 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63