:: NPD KM 4.0 ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
NPD KNOWLEDGE MANAGEMENT 4.0
 
บูรณาการ การจัดการความรู้ สู่ระบบงาน
 
 
         
 
     
 

 

 

 

 
 
KM 2562 ตอนที่ 1
 
KM 2562 ตอนที่ 2
 
KM 2562 ตอนที่ 3
 
กองวิทยาการ
 
โปรแกรมตรวจสอบการจัดสัมนา
 
 
 
 
 
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   06224   ตั้งแต่ 13 เม.ย. 63