:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำสัปดาห์ ที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายธนบัตร สีจาด
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    **เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร ๕ ไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด