:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยด ที่ ห้องรอง ผอ.กปส.สลก.ทร. และแผนกผลิตสื่อ สลก.ทร. อาคาร สบ.ทร. เดิม
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายนิมิต นิลมณี และนายชัยยศ เวชาคม
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    แก้ไขน้ำหยด ที่ ห้องรอง ผอ.กปส.สลก.ทร. และแผนกผลิตสื่อ สลก.ทร. อาคาร สบ.ทร. เดิม
ล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและแผ่นกรองอากาศ ปรับระดับน็อตยึดคอยล์เย็นด้านน้ำทิ้งลง เพื่อให้น้ำไหลได้ สะดวกขึ้น ใช้ราชการได้