:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ของ กสอ.สปก.สสท.ทร
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายนิพล หมอกยา
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    *2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฮอนด้า รุ่น EU 30is ขนาด 3.5 KVA
สาเหตุชำรุด เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด
1. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์
1.1 ตั้งวาล์ว
1.2 ล้างคาบูเรเตอร์
1.3 กรองอากาศตัน
1.4 ถ่ายน้ำมันเครื่อง

2. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
2.1 ตรวจเช็คโวลต์ไฟฟ้า (V)
2.2 ตรวจเช็คกระแสไฟ (A)
2.3 ตรวจเช็คกำลังไฟ (w)

หมายเหตุ
1. สามารถใช้งานได้ปกติ
2. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ