:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง สนุ๊กเกอร์ ชย.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายปราโมทย์ บ. ,นายรุ่งโรจน์ บ. ,นายสุนทร สาแก้ว และนายวิเชียร มีเงิน
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง สนุ๊กเกอร์ ชย.ทร. แล้วเสร็จใช้ราชการ 1 ชุดเครื่อง
ชุดที่ 1 , 2 คอมเพรสเซอร์ชำรุด
*รอเบิกอะไหล่
ชุดที่3 ถาดน้ำทิ้งผุทะลุ