:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบ รถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่น ตราอักษร HINO ทะเบียนสมอ 40115 ของ ขส.กลน.กร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายนิพล หมอกยา
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
1.1 เปลี่ยนถ่ายของเหลวและไส้กรองต่าง ๆ ตามวงรอบ
1.2 ชุดสลิงเสื่อมสภาพ ขดลวดฉีกขาด
2.เกียร์เสริมมีเสียงดัง
2.1 ชุดเกียร์เสริมลูกปืนแตก มีน้ำมันรั่วซึมทำให้ขณะใช้งานมีเสียงดังผิดปกติ
ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ