:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำยา คปอ. ที่ ห้องนอนนายทหารเวร อธบ.อร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายเสมียน ใจผ่อง
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ซ่อมทำระบบน้ำยา คปอ. ที่ ห้องนอนนายทหารเวร อธบ.อร. โดยเปลี่ยนแคปทิ้ว ทำแว๊คคั๊มเติมน้ำยาทดลองเดินเครื่อง พบว่าชุดคอนโทรลควบคุมที่คอยล์เย็นทำงานคลาดเคลื่อนต้องทำการเปลี่ยนใหม่ / รอเบิกอะไหล่ต่อไป