:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด ที่ สนง.รอง.เสธ.ทร. (กพร) อาคาร.บก.ทร. วังนันทอุทยาน ชั้น 5 เนื่องจากมีกลิ่นอับ
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายนิมิต นิลมณี และนายชัยยศ เวชาคม
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ล้างทำความสะอาด ที่ สนง.รอง.เสธ.ทร. (กพร) อาคาร.บก.ทร. วังนันทอุทยาน ชั้น 5
เนื่องจากมีกลิ่นอับ ใช้ราชการได้ตามปกติ