:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบแม่แรงไฮดรอลิกแบบ 3 ขา จำนวน 2 ตัว ตราอักษร Rerimet Refix ที่ ผ.ซ่อมรถ ฯ กงค.ชย.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายชัยเชษฐ์ เชื้อจีน
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 38000811-3950008-0013 และ
38000811-3950008-0014
- แกนกระบอกไฮดรอลิกชำรุด
- เสื้อกระบอกไฮดรอลิกชำรุด
- ชุดโซ่ตะขอยกของเสียหาย อาจเกิดอันตรายในการใช้งาน
- ชุดแม่ปั้มไฮดรอลิกเกิดการรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก
- ตัวแกนแม่ปั้มไฮดรอลิกชำรุด
ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ