:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการถอดกระบอกไฮดรอลิกยกคัน BOOM รถกระเช้า ตราอักษร Hino ทะเบียนสมอ 40275 ของ กงย.ชย.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายชัยเชษฐ์ เชื้อจีน
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    - ถอดกระบอก BOOM
- ล้างทำความสะอาด
- ปรับแต่งเกลียว
กำลังดำเนินการเพื่อให้ใช้ราชการได้