:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้อง พล.ร.อ.สิริชัย
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายเอกพล ล. และนายนพดล ย.
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้อง พล.ร.อ.สิริชัย พบว่าหลักคอมไหม้ได้ทำการแก้ไขซ่อททำพร้อมใช้งานได้ตามปรกติครับ