:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง พร้อมควบคุม และรื้อถอดถอนพัดลมไอเย็น งานกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๖๗ เชิงรุก (ครั้งที่ ๑) ณ บริเวณโถ
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายปราโมทย์ บ.
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ติดตั้ง พร้อมควบคุม และรื้อถอดถอนพัดลมไอเย็น งานกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๖๗ เชิงรุก (ครั้งที่ ๑) ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน