:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่นพร้อมกระเช้า ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ ๔๒๐๘๑ ของ กงฟ.ชย.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายชัยเชษฐ์ เชื้อจีน
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจเช็คระบบไฮดรอลิก
- พบสายน้ำมันไฮดรอลิกชำรุด 2 เส้น
ตรวจเช็คระบบทั่วไป
- ท่อไอเสียขาด (ทำการเชื่อมแล้วเสร็จ)
- พบยางกันสะบัดท่อไอเสียฉีกขาด
- น้ำมันหล่อลื่น พร้อมไส้กรองต่าง ๆ
ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ