:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค? คปอ. ?ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้องปฎิบัติการเวร บก.ทร. และ เวรประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 พื้นที่วังนันทอุทยาน
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายปราโมทย์ บ. และนายรุ่งโรจน์ บ.
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจ?เช็ค? คปอ. ?ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้องปฎิบัติการเวร บก.ทร. และ เวรประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 พื้นที่วังนันทอุทยาน มีทั้งหมด 3 ชุดเครื่อง
เครื่องที่1
สาเหตุ? : น้ำหยดที่คอยเย็น เกิดจากคอยเย็นสกปรกจึงทำให้เกิดน้ำแข็งที่คอยเย็นและตรวจเช็คเดินระบบพบว่าคอมเพรสเซอร์พัง
แก้ไข : ล้างทำความสะอาด - รอเบิกอะไหล่
เครื่องที่2
สาเหตุ : คอมเพรสเซอร์พัง
แก้ไข : รอเบิกอะไหล่
เครื่องที่3
สาเหตุ : คอยร้อนถูกนำออกไปแล้วครับ

ปล.ทั้ง3เครื่อง ยังไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด