:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ แผนกสื่อสาร ดาวเทียม สปก.สสท.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายนพดล ย. และนายเอกพล ล.
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจเช็ค คปอ. ที่ แผนกสื่อสาร ดาวเทียม สปก.สสท.ทร. จำนวน 2 ชุดเครื่อง พบว่าคอมเพรสเซอร์เสีย ขนาด 26,000 บีทียู และขนาด 30,000 บีทียู รอเบิกอุปกรณ์เพื่อซ่อมทำ