:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องอาหารนายทหารประทวน ใต้อาคารจอดรถยนต์ อาคารบก.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายสุนทร สาแก้ว และนายวิเชียร มีเงิน
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจเช็ค และล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องอาหารนายทหารประทวน ใต้อาคารจอดรถยนต์ อาคารบก.ทร. พบว่าปั้มน้ำดันน้ำไม่ไปทำให้น้ำหยดรอบริษัทเข้ามาแก้ไขเพราะยังอยู่ในประกัน