:: หน้าหลักรายงานผลการปฏิบัติงาน ::
 
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ

หน้าหลักระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Edit
Delete
Login
ปีงบประมาณ 2567
มีรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 1174 รายการ
 
 
แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
0
  รายการ
แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
2
  รายการ
กงย.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
631
  รายการ
กงฟ.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
194
  รายการ
กงค.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
348
  รายการ
หน่วยงานอื่น มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
1
  รายการ
             
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี งป. 2567
รวมทั้งหมด  
1176
  รายการ
ข้อมูลสรุปในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามตัวเลือก ปีงบประมาณ ที่อยู่ด้านล่าง
หมายเหตุ : ในการปฎิบัติงานจริง 1 งาน อาจประกอบด้วยหลายหน่วยงานร่วมกันปฎิบัติงาน
 
 
 
 
 

 

 

 

:: TIME LINE SUCCESS VALUE ::

:: แสดงปริมาณงานรวมทั้งหมดที่ ชย.ทร.ปฎิบัติได้ในแต่ละเดือนของปีงบประมาณ ::

 

 

: ดูกราฟเส้น : : ดูกราฟแท่ง :

 

 

 

 


 
 
 
 
            
ลำดับ ปี งป. หน่วย รายการ วันดำเนินการ
09613 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งค้ำยันผนังร้านค้ากองทัพเรือ งานกาชาด สวนลุมพินี 2 ธ.ค. 66
09612 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งบันไดห้องน้ำร้านค้ากองทัพเรือ งานกาชาด สวนลุมพินี 2 ธ.ค. 66
09611 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายงานเลี้ยง ผบ.ทร. ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 2 ธ.ค. 66
09610 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า 3เฟส 50A. ที่ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม 1 ธ.ค. 66
09609 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ ห้องรับประทานอาหาร อาคารรับรอง ทร. 1 ธ.ค. 66
09608 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อเมนประปาแตกชำรุด อาคาร ๒ ดย.ทร.ฐท.กท 30 พ.ย. 66
09607 2567 กงย.ชย.ทร. เทคอนกรีตปรับพื้นถนน บริเวณอาคาร กกพศ.ฐท.กท. วังนันทอุทยาน 30 พ.ย. 66
09606 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ black drop กิจกรรมธงราชนาวีสินค้าลดราคา อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บุคคโล 30 พ.ย. 66
09605 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงชาติ และธงธรรมจักร งานถวายสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ บก.กรล.ขส.ทร. 30 พ.ย. 66
09604 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ black drop งานเลี้ยงหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 32 ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิกสภา 30 พ.ย. 66
09603 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมหน้า black drop กิจกรรมธงราชนาวีสินค้าลดราคา อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บุคคโล 30 พ.ย. 66
09602 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมพื้นฟลอร์เต้นท์พิธี กิจกรรมธงราชนาวีสินค้าลดราคา อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บุคคโล 30 พ.ย. 66
09601 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์ กงย.ชย.ทร. 30 พ.ย. 66
09600 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมงานสินค้าราคาถูก ที่ อาคารพักส่วนกลางบุคโล 30 พ.ย. 66
09599 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งไฟ LED ไฟเส้น รอบใบเสมาบนกำแพงพระราชวังเดิมด้านริมฝั่งแม่น้ำ ที่ พระราชวังเดิม 30 พ.ย. 66
09598 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการซ่อมทำรถกระเช้า ตราอักษร Hino ทะเบียนสมอ 40275 ของ กงย.ชย.ทร. 30 พ.ย. 66
09597 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถซ่อมบำรุงขนาดกลาง ชนิด ๖ ล้อ ตราอักษร HINO ของ กงฟ.ชย.ทร. 30 พ.ย. 66
09596 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตราอักษร มิตซูบิชิ ของ กงฟ.ชย.ทร. 30 พ.ย. 66
09595 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ตราอักษร นิสสัน ของ กงฟ.ชย.ทร. 30 พ.ย. 66
09594 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถบรรทุกปั้นจั่น ตราอักษร อีซูซุ ทะเบียนสมอ 43132 ที่ กงย.ชย.ทร 30 พ.ย. 66
09593 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร อีซูซุ ทะเบียนสมอ 47096 ที่ กงย.ชย.ทร 30 พ.ย. 66
09592 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อเมนน้ำประปา PE ขนาด 3 นิ้ว บริเวณอาคาร wellness ศูนย์สุขภาพคลองมอญ พร. 30 พ.ย. 66
09591 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อประปาแตกชำรุด บริเวณป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม 30 พ.ย. 66
09590 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้า black drop กิจกรรมธงราชนาวีสินค้าลดราคา อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บุคคโล 30 พ.ย. 66
09589 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย black drop กิจกรรมธงราชนาวีสินค้าลดราคา อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บุคคโล 30 พ.ย. 66
09588 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเต้นท์พิธี กิจกรรมธงราชนาวีสินค้าลดราคา อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บุคคโล 30 พ.ย. 66
09587 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 60 kva ของ กงฟ.ชย.ทร. ที่ รร.นร. 29 พ.ย. 66
09586 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. งานกิจกรรมธงราชนาวีสินค้าลดราคา ร่วมกับ BJC Big C บริเวณ อาคาร ๗ บ้านพักส่วนกลาง ทร. พื้นที่บุคโล 29 พ.ย. 66
09585 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค คปอ.?ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้อง? ธุรการ สน.ลก.ทร.? 29 พ.ย. 66
09584 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ควบคุม คปอ.งานสนับสนุน กอร.ถปภ. ถวายความปลอดภัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ห้องชมวัง ท่าราชนาว 29 พ.ย. 66
09583 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค? คปอ.?ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ธุรการ กงฟ.ชย.ทร. 29 พ.ย. 66
09582 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ควบคุมพัดลมอุตสหกรรม และ คปอ.เคลื่อนที่ งานลอยกระทงกองทัพเรือ ประจำปี 66 ณ.หอประชุมกองทัพเรือ 29 พ.ย. 66
09581 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำระบบไฟแสงสว่าง ที่ สน.ผช.ผบ.ทร. วังนันทอุทยาน 29 พ.ย. 66
09580 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คสวิทช์ไฟแสงสว่าง ที่ สน.ผบ.ทร. พระราชวังเดิม 29 พ.ย. 66
09579 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเก็บไฟราวซุ้มประตูหอประชุม ทร. ที่ หอประชุม ทร. 29 พ.ย. 66
09578 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการรื้อถอนระบบไฟแสงสว่าง ที่ อาคารรับรอง ทร. 29 พ.ย. 66
09577 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟและไฟแสงสว่างในงานราชนาวีมหกรรมสินค้าลดราคา ที่ แฟลตบุคโล 29 พ.ย. 66
09576 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์เต้นท์พิธี กิจกรรมธงราชนาวีสินค้าลดราคา อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บุคคโล 28 พ.ย. 66
09575 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง black drop กิจกรรมธงราชนาวีสินค้าลดราคา อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บุคคโล 28 พ.ย. 66
09574 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำฐานอ่างล้างหน้าร้านค้ากองทัพเรือ งานกาชาด สวนลุมพินี 28 พ.ย. 66
09573 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำบันไดห้องน้ำร้านค้ากองทัพเรือ งานกาชาด สวนลุมพินี 28 พ.ย. 66
09572 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งโครงเหล็กฐานห้องน้ำร้านค้ากองทัพเรือ งานกาชาด สวนลุมพินี 28 พ.ย. 66
09571 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งโครงเหล็กยึดผนังร้านค้ากองทัพเรือ งานกาชาด สวนลุมพินี 28 พ.ย. 66
09570 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานเลี้ยงหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 32 ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิกสภา 28 พ.ย. 66
09569 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานถวายสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ บก.กรล.ขส.ทร. 28 พ.ย. 66
09568 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม ประดับธงชาติ และธงธรรมจักร งานถวายสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ บก.กรล.ขส.ท 28 พ.ย. 66
09567 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย งานวันลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 28 พ.ย. 66
09566 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ black drop งานวันลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 28 พ.ย. 66
09565 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมหน้า black drop งานลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 28 พ.ย. 66
09564 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมเวทีคอนเสิร์ต งานลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 28 พ.ย. 66
09563 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเฝ้าระบบไฟฟ้างานประชถมหน่วยในส่วนบัญชาการ ทร. ที่ ห้องประชุมชั้น6 บก.ทร. วังนันทอุทยาน 28 พ.ย. 66
09562 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟฟ้างานฟังผลตรวจสุขภาพ ที่ ห้องโถงชั้่น1 บก.ทร. วังนันทอุทยาน 28 พ.ย. 66
09561 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างงานกาชาด ที่ สวนลุมพินี 28 พ.ย. 66
09560 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างติดตั้งเต้ารับไฟและติดตั้งพัดลมติดผนัง ที่ สมาคมภริยา ทร. 28 พ.ย. 66
09559 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำไฟส่ออาคารราชนาวิกสภา ที่ ราชนาวิกสภา 28 พ.ย. 66
09558 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งป้ายไวนิล "สายประทีป แห่งราชนาวี ๒๕๖๖" งานวันลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 27 พ.ย. 66
09557 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายท่าน้ำและแนวแม่น้ำ งานวันลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 27 พ.ย. 66
09556 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเวทีคอนเสิร์ต งานวันลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 27 พ.ย. 66
09555 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมงานลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 27 พ.ย. 66
09554 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ black drop พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ราชนาวีสโมสร 27 พ.ย. 66
09553 2567 กงย.ชย.ทร. เปลี่ยนธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 กพร.ทร 27 พ.ย. 66
09552 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมงานลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 27 พ.ย. 66
09551 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรม พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ราชนาวีสโมสร 27 พ.ย. 66
09550 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแบ็คดร็อปงานลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 27 พ.ย. 66
09549 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งพัดลมงานเลี้ยงอาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 พ.ย. 66
09548 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องรอง ผอ.สำนักการข่าว ขว.ทร. 27 พ.ย. 66
09547 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไข คปอ. มีเสียงดัง ที่ ห้อง ผอ.สบพ.กพ.ทร. 27 พ.ย. 66
09546 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด และตรวจเช็ค คปอ. ที่ ร้อย สห.ที่ 1 27 พ.ย. 66
09545 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง.คปอ.เคลื่อนที่ พัดลมไอเย็น พัดลมอุตสหกรรม งานกฐินกองทัพเรือ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท 27 พ.ย. 66
09544 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ปั๊มน้ำมัน ขส.ทร. 27 พ.ย. 66
09543 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และล้างทำความสะอาด ม่านอากาศเตรียมพร้อมไปติดตั้ง งานกาชาด สวนลุมพินี 27 พ.ย. 66
09542 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแบ็คดร็อป งานเลี้ยงหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 32 ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิกสภา 27 พ.ย. 66
09541 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายโต๊ะลงทะเบียน งานกาชาด สวนลุมพินี 27 พ.ย. 66
09540 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเวทีงานลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 27 พ.ย. 66
09539 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมเวทีงานลอยกระทงกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 27 พ.ย. 66
09538 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบายงานเลี้ยง อาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 พ.ย. 66
09537 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ black drop งานเลี้ยง อาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 พ.ย. 66
09536 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. มีเสียงดัง ที่ ห้อง กองนิติธรรม สธน.ทร. 27 พ.ย. 66
09535 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมงานเลี้ยง อาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 พ.ย. 66
09534 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งซุ้มอาหารงานเลี้ยง อาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 พ.ย. 66
09533 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ควบคุม คปอ.เคลื่อนที่ พัดลมไอเย็น และพัดลมอุตสาหกรรม ที่ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม 27 พ.ย. 66
09532 2567 กงย.ชย.ทร. จัดตกแต่งกระถางดอกไม้งานเลี้ยง อาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 พ.ย. 66
09531 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ สชย.สสท.ทร. 27 พ.ย. 66
09530 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายงานเลี้ยง อาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 พ.ย. 66
09529 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค?แอร์?ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้อง? กองนโยบาย?และ?แผน กพร.ทร. 27 พ.ย. 66
09528 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างส่องทางและท่าเทียบเรือ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ 27 พ.ย. 66
09527 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไมค์พิธีเปิดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ที่ กวก.ชย.ทร. 27 พ.ย. 66
09526 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ของแผนกพัสดุช่าง อธบ.อร. 27 พ.ย. 66
09525 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 27 พ.ย. 66
09524 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำประปาอาคาร สำนักงาน ผบ.ทร. บก.ทร. พระราชวังเดิม 25 พ.ย. 66
09523 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานกฐินสามัคคีกองทัพเรือ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จว.ชัยนาท 25 พ.ย. 66
09522 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง blackdrop งานกฐินสามัคคีกองทัพเรือ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จว.ชัยนาท 25 พ.ย. 66
09521 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเดินสายจ่ายเมนให้กับตู้ CB สำหรับเครื่องปรับอากาศและติดตั้งเต้ารับงานกาชาด ที่ สวนลุมพินี 24 พ.ย. 66
09520 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมเวที งานเลี้ยง อาคารรับรอง ผบ.ทร. 24 พ.ย. 66
09519 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำขาซิงค์อ่างล้างหน้างานกาชาด สวนลุมพินี 24 พ.ย. 66
09518 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเวทีงานเลี้ยง อาคารรับรอง ผบ.ทร. 24 พ.ย. 66
09517 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับไม้อัดขนาด 6 มม. จำนวน 49 แผ่น งานกาชาด สวนลุมพินี 24 พ.ย. 66
09516 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บเวที โรงเรียนนายเรือ 24 พ.ย. 66
09515 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คไฟห้องตัดผม ที่ แผนกบริการ พระราชวังเดิม 24 พ.ย. 66
09514 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำปั้มน้ำ ที่ กงย.ชย.ทร. 24 พ.ย. 66
09513 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการจัดสายไฟให้เป็นระเบียบ ที่ สห.ทร. 24 พ.ย. 66
09512 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ 24 พ.ย. 66
09511 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งพัดลมโคจร ที่ กราบพักทหาร สลก.ทร. พระราชวังเดิม 24 พ.ย. 66
09510 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้างานกฐิน ทร. ที่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท 24 พ.ย. 66
09509 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวบสอบโคมไฟแสงสว่าง ที่ อาคารรับรอง ทร. 24 พ.ย. 66
09508 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. 24 พ.ย. 66
09507 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิดแสงจันทร์แทนที่ชำรุด ที่ หมวดงานเหล็ก กงย.ชย.ทร. 24 พ.ย. 66
09506 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ คลังเชื้อเพลิง กองการพัสดุ ขส.ทร. 24 พ.ย. 66
09505 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้างานกาชาด ที่ สวนลุมพินี 23 พ.ย. 66
09504 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ แผนกเรือยนต์หลวง 904 23 พ.ย. 66
09503 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับบานประตูห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งานกาชาด สวนลุมพินี 23 พ.ย. 66
09502 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำบันไดเวที งานกาชาด สวนลุมพินี 23 พ.ย. 66
09501 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ปิดปากกระบอกปืน สนง.ผบ.ทร. บก.ทร. พระราชวังเดิม 23 พ.ย. 66
09500 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะอุดตัน กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. วังนันทอุทยาน 23 พ.ย. 66
09499 2567 กงย.ชย.ทร. รื้อถอนหัวน้ำดับเพลิง อธบ.อร. 23 พ.ย. 66
09498 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ได้รับแจ้งจากตอนสูทกรรม รปภ.ฐท.กท. ขอรับการสนับสนุนช่างฯ ให้สำรวจระบบ Booster Pump เนื่องจากปั๊มน้ำไม่ทำงาน 23 พ.ย. 66
09497 2567 กงย.ชย.ทร. ตกแต่งและทาสีซุ้มประตูกองทัพเรือ งานกาชาด สวนลุมพินี 23 พ.ย. 66
09496 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บเต้นท์ พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถทางกีฬา ปี66 ท้องพระโรง บก.ทร. พระราชวังเดิม 23 พ.ย. 66
09495 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถทางกีฬา ปี66 ท้องพระโรง บก.ทร. พระราชวังเดิม 23 พ.ย. 66
09494 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงชาติ และกระถางไมัตันไม้ พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถทางกีฬาปี 66 ท้องพระโรง บก.ทร. พระราชวังเดิม 23 พ.ย. 66
09493 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อประปาแตกชำรุด บริเวณริมกำแพงหน้าร้านตัดผม ชย.ทร. 23 พ.ย. 66
09492 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ราชนาวีสโมสร 23 พ.ย. 66
09491 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแบล็คดร็อป พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำกองทัพเรือ ประจำปี 2566 23 พ.ย. 66
09490 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบเครนคร่อมอู่1 หมายเลข1 ที่ อธบ.อร. 23 พ.ย. 66
09489 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับพรมน้ำเงินขนาด 2x25 เมตร จำนวน 25 ม้วน งานกาชาดประจำปี 66 สวนลุมพินี 22 พ.ย. 66
09488 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร. อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 22 พ.ย. 66
09487 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถทางกีฬาประจำปี 2566 ท้องพระโรง บก.ทร. พระราชวังเดิม 22 พ.ย. 66
09486 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเต็นท์พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถทางกีฬาประจำปี 2566 ท้องพระโรง บก.ทร. พระราชวังเดิม 22 พ.ย. 66
09485 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฐานห้องน้ำ งานกาชาดประจำปี สวนลุมพินี 22 พ.ย. 66
09484 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเวทีแสดงดนตรี งานกาชาดประจำปี สวนลุมพินี 22 พ.ย. 66
09483 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำประตูเหล็กห้องคอนโทรลปั๊มน้ำประปา บก.ทร. วังนันทอุทยาน 22 พ.ย. 66
09482 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมเวที ประดับธงชาติพร้อมกระถางต้นไม้ พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำกองทัพเรือ ประจำปี 2566 22 พ.ย. 66
09481 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย งานเลี้ยงรับรองวันกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 22 พ.ย. 66
09480 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ backdrop งานเลี้ยงรับรองวันกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 22 พ.ย. 66
09479 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงกรวยและธงรายทาง วันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 22 พ.ย. 66
09478 2567 กงค.ชย.ทร. ผ.ซ่อมเครื่องกลฯ ซ่อมทำปั๊มน้ำตราอักษร รีเจ้นท์ ที่ตึก สก.ทร. 22 พ.ย. 66
09477 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมบันไดเวที วันกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 22 พ.ย. 66
09476 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่าง ที่ แผนกเรือยนต์หลวง 904 22 พ.ย. 66
09475 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ ห้องประชุม สธน.ทร.พระราชวังเดิม 22 พ.ย. 66
09474 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ซ่อมทำปั้มนำ้ที่ กผค.ชย.ทร. 21 พ.ย. 66
09473 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำเวที เตรียมงานกาชาดประจำปี 2566 สวนลุมพินี 21 พ.ย. 66
09472 2567 หน่วยงานอื่น คณะทำงานสินทรัพย์ New GFMIS ชย.ทร. ดำเนินการล้างบัญชีพักระหว่างก่อสร้างที่พธ.ทร. 21 พ.ย. 66
09471 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งโครงเหล็กยึดเต้นท์พิธี งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ สวนลุมพินี 21 พ.ย. 66
09470 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำประตูทางเข้า อาคารรับรอง หอประชุมกองทัพเรือ 21 พ.ย. 66
09469 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีเหล็กค้ำยันต้นไม้ บริเวณสนามหญ้า บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09468 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2566 ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 21 พ.ย. 66
09467 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย งานกฐินพระราชทานวัดเครือวัลย์วรวิหาร 21 พ.ย. 66
09466 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบายท่าเทียบเรือ งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09465 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบายเต้นท์พิธี และท้องพระโรง งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09464 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงชาติ ธงธรรมจักร และกระถางต้นไม้ งานกฐินพระราชทานวัดเครือวัลย์วรวิหาร 21 พ.ย. 66
09463 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์เวที และ backdrop พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2566 ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 21 พ.ย. 66
09462 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงชาติ และพรมเวที พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2566 ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 21 พ.ย. 66
09461 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำเสาซุ้มประตูร้านสมาคมภริยาทหารเรือ งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ 21 พ.ย. 66
09460 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำเฟรมผนัง งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ 21 พ.ย. 66
09459 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพื้นฟลอร์เต้นท์พิธี บริเวณสนามหญ้า หน้าท้องพระโรง งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. 21 พ.ย. 66
09458 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพื้นฟลอร์บริเวณสนามหญ้า หน้าท้องพระโรง งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09457 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพื้นฟลอร์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09456 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมศาลพระพุทธลีลา งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 21 พ.ย. 66
09455 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมศาลเจ้าพ่อมังกรแก้ว งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 21 พ.ย. 66
09454 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมท้องพระโรง งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09453 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมพื้นฟลอร์บริเวณสนามหญ้า หน้าท้องพระโรง งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09452 2567 กงย.ชย.ทร. จัดพรมพื้นฟลอร์บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหนู งานวันกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09451 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรม พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน งานวันกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09450 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งค้ำยันต้นไม้ บริเวณสนามหญ้า บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 21 พ.ย. 66
09449 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีซุ้มประตู เตรียมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ 21 พ.ย. 66
09448 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับพัสดุงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม 21 พ.ย. 66
09447 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งบังตาเครื่องเสียง งานเลี้ยงว้นกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 21 พ.ย. 66
09446 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งซุ้มอาหาร งานเลี้ยงว้นกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 21 พ.ย. 66
09445 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และปูพรมเวที พิธีมอบทุนการศึกษาการศึกษา ประจำปี 2566 ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 21 พ.ย. 66
09444 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และกระถางต้นไม้ งานกฐินพระราชทานวัดเครือวัลย์วรวิหาร 21 พ.ย. 66
09443 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์เวที และติดตั้ง backdrop พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2566 ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 21 พ.ย. 66
09442 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พิธีมอบทุนการแก่ศึกษาบุตรข้าราชการ ปี 2566 ราชนาวิกสภา 21 พ.ย. 66
09441 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการซ่อมทำรถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่นพร้อมกระเช้า ตราอักษร มิตซูบิชิ ทะเบียนสมอ 42043 ที่ อล.ทร. 21 พ.ย. 66
09440 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ออฟฟิสเช่อร์คลับ อาคารราชนาวิกสภาหลังเก่า 21 พ.ย. 66
09439 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม งานตรวจ เอทีเค งานเลี้ยงรับรอง วันกองทัพเรือ ที่ หอประชุม กองทัพเรือ 21 พ.ย. 66
09438 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค? คปอ. ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้อง? เครื่องยิงเพลท? กองโรงพิมพ์? สบ.ทร.? วังเดิม 21 พ.ย. 66
09437 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ประกอบถาดรองรับน้ำทิ้ง และรีโมทคอนโทรล คปอ. ที่ ห้อง กองควบคุมงบประมาณ กง.ทร. 21 พ.ย. 66
09436 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง พร้อมควบคุม และรื้อถอดถอนเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ พัดลมไอเย็น และพัดลมอุตสาหกรรม ไปติดตั้ง วันกองทัพเรือ ที่ 21 พ.ย. 66
09435 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องประชุม กพ.ทร.วังนันฯ 21 พ.ย. 66
09434 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ สนง.เสธฯ ทร. 21 พ.ย. 66
09433 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำกรอบรูปนโยบาย 7 ด้านของ ผบ.ทร. 20 พ.ย. 66
09432 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำแท่นสมเด็จพระเจ้าตากสิน และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับ ผบ.เหล่าทัพ เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09431 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำโครงสร้างซุ้มประตู งานกาชาดประจำปี สวนลุมพินี 20 พ.ย. 66
09430 2567 กงย.ชย.ทร. ระบายผ้าซุ้มประตู งานวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09429 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09428 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งราวยึดโครงฝ้าเพดานเต้นท์ งานกาชาดประจำปี 2566 สวนลุมพินี 20 พ.ย. 66
09427 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำฐาน และบันไดทางขึ้นห้องน้ำ งานกาชาดประจำปี สวนลุมพินี 20 พ.ย. 66
09426 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม ท่าเทียบเรือ บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09425 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมฟลอร์ หน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ บริเวณสนามหญ้า บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09424 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมฟลอร์ หลุมปลูกต้นไม้ บริเวณสนามหญ้า บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09423 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดรากไม้ และตกแต่งหลุมปลูกต้นไม้ บริเวณสนามหญ้า บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09422 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเต้นท์ สสท.ทร. พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09421 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติรายทาง งานวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09420 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้า backdrop งานวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09419 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมบันไดเวที วันกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09418 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย ประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09417 2567 กงย.ชย.ทร. ประกอบโครงเหล็กฐานห้องน้ำ งานกาชาดประจำปี 2566 สวนลุมพินี 20 พ.ย. 66
09416 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งราวยึดโครงฝ้าเพดานเต้นท์ งานกาชาดประจำปี 2566 สวนลุมพินี 20 พ.ย. 66
09415 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งรางปล่อยปลา บริเวณท่าเรือ งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09414 2567 กงย.ชย.ทร. ดำเนินการขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้ บริเวณสนามหญ้า บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09413 2567 กงย.ชย.ทร. ดำเนินการยกเคลื่อนย้าย รถกระเช้าไฟฟ้า จาก อธบ.อร. มาจอดเก็บ แผนกรถเครื่องทุ่นแรง กงย.ชย.ทร. 20 พ.ย. 66
09412 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานกฐินวัดเครือวัลย์วรวิหาร 20 พ.ย. 66
09411 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายท่าเรือ งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09410 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย งานกฐินวัดพระยาทำวรวิหาร 20 พ.ย. 66
09409 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายท้องพระโรง และบริเวณโดยรอบ งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09408 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งซุ้มไม้ประตู วันกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09407 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง backdrop งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09406 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมศาลเจ้าพ่อมังกรแก้ว งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 20 พ.ย. 66
09405 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมศาลพระพุทธลีลา งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 20 พ.ย. 66
09404 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน งานวันกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09403 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหนู งานวันกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09402 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหนู งานวันกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09401 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์เต้นท์ประกอบพิธี บริเวณสนามหญ้า หน้าท้องพระโรง งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09400 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์บริเวณสนามหญ้า หน้าท้องพระโรง งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09399 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์บวงสรวงศาลพระเจ้าตากสิน งานวันกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09398 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์เต้นท์ประกอบพิธี บริเวณสนามหญ้า หน้าท้องพระโรง งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. 20 พ.ย. 66
09397 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์บริเวณสนามหญ้า หน้าท้องพระโรง งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09396 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์บวงสรวงศาลพระเจ้าตากสิน และศาลเจ้าพ่อหนู งานวันกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม 20 พ.ย. 66
09395 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะอุดตัน กองเครื่องช่วย ยศ.ทร. 20 พ.ย. 66
09394 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพื้นฟลอร์ งานกฐินวัดอัมรินทร์ 20 พ.ย. 66
09393 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์หน้าศาลเจ้าพ่อมังกรแก้ว และหน้าพระพุทธลีลา งานวันกองทัพเรือ บก.ทร. วังนันทอุทยาน 20 พ.ย. 66
09392 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ดำเนินการ งานตักบาตรวันกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09391 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ดำเนินการ งานตักบาตรวันกองทัพเรือ 20 พ.ย. 66
09390 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำสัปดาห์ ที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 20 พ.ย. 66
09389 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการซ่อมทำรถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่นพร้อมกระเช้า ตราอักษร มิตซูบิชิ ทะเบียนสมอ 42081 ที่ กงฟ.ชย.ทร. 17 พ.ย. 66
09388 2567 กงย.ชย.ทร. บรรจุกระสอบทราย เพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย 17 พ.ย. 66
09387 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานแถลงข่าวดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิสภา ยศ.ทร. 17 พ.ย. 66
09386 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรม งานกฐินกองทัพเรือ วัดอมรินทรารามวรวิหาร 17 พ.ย. 66
09385 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณหน้าประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 17 พ.ย. 66
09384 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณอาคาร ๖ บก.ทร. พระราชวังเดิม 17 พ.ย. 66
09383 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณหน้าประตูหอประชุมกองทัพเรือ 17 พ.ย. 66
09382 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณหน้าประตูว พธ.ทร. 17 พ.ย. 66
09381 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานกฐินวัดพระยาทำวรวิหาร 17 พ.ย. 66
09380 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรม งานจิตอาสารักเจ้าพระยา รักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 17 พ.ย. 66
09379 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติรายทาง บริเวณโดยรอบ งานวันกองทัพเรือประจำปี 2566 บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 17 พ.ย. 66
09378 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำประตูห้องน้ำสัญญาบัตร บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 17 พ.ย. 66
09377 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ พร้อมกระถางต้นไม้ งานแถลงข่าวดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิสภา ยศ.ทร 17 พ.ย. 66
09376 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีโครงเหล็ก งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ วศ.ทร. 17 พ.ย. 66
09375 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ห้องเตรียมอาหาร ชย.ทร. อาคาร บก.ชย.ทร. 17 พ.ย. 66
09374 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา แผนกจัดเก็บข้อมูล กปศ.ยศ.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 17 พ.ย. 66
09373 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และน้ำยา ที่ แผนกธุรการ กทค.สปก.สสท.ทร. 17 พ.ย. 66
09372 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ กองควบคุมงบประมาณ กง.ทร. 17 พ.ย. 66
09371 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้าง?ทำ?ความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง? ศปท.กสบ.สบ.ทร.? วังเดิม 17 พ.ย. 66
09370 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการประดับไฟแสงสว่างในงานวันกองทัพเรือ ที่ หอประชุม ทร. 17 พ.ย. 66
09369 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขระบบไฟ ที่ บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 พ.ย. 66
09368 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ สน.ผบ.ทร. พระราชวังเดิม 17 พ.ย. 66
09367 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องผอ.พธ.ทร. และห้อง รองผอ.กองการพัสดุทางทหารต่างประเทศ พธ.ทร. 16 พ.ย. 66
09366 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบกระบอกไฮดรอลิกรถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่นพร้อมกระเช้า ตราอักษร มิตซูบิชิ ทะเบียนสมอ 42081 ที่ กงฟ.ชย.ทร. 16 พ.ย. 66
09365 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องสื่อสาร วศ.ทร. 16 พ.ย. 66
09364 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำและเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ที่ โรงเรียนการเงิน อาคาร5 พระราชวังเดิม 16 พ.ย. 66
09363 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ แผนกเคมีวิเคราะห์ วศ.ทร. พุทธมณฑลสาย 3 16 พ.ย. 66
09362 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. จำนวน 3 ชุดเครื่อง ที่ ห้อง เลขานุการ ทร. และห้อง สน.สลก.ทร. และห้องธง เลขานุการ ทร. 16 พ.ย. 66
09361 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเดินสายเมนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินงานสถาปนา รร.นร.สป. 16 พ.ย. 66
09360 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมปรับแต่งธงชาติประดับรายทาง บก.ทร. พระราชวังเดิม 16 พ.ย. 66
09359 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย Backdrop โครงการอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลไทย หอประชุมกองทัพเรือ 16 พ.ย. 66
09358 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ ห้อง รองเสธ กพร. ชั้น5 บก.ทร.วังนันทอุทยาน 16 พ.ย. 66
09357 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเวทีงานจิตอาสา รักเจ้าพระยา รักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 16 พ.ย. 66
09356 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำเฟรมผนังเต้นท์พิธี งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ สวนลุมพินี 16 พ.ย. 66
09355 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินในงานพิธีกฐินพระราชทาน ที่ วัดอินทรารามวรวิหาร 16 พ.ย. 66
09354 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมเวทีงานจิตอาสา รักเจ้าพระยา รักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 16 พ.ย. 66
09353 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำฐานเสากล้องวงจรปิดบริเวณริมเขื่อน บ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 16 พ.ย. 66
09352 2567 กงย.ชย.ทร. บรรจุกระสอบทราย เพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย 16 พ.ย. 66
09351 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ งานกฐินกองทัพเรือ วัดอมรินทราราม วรวิหาร 16 พ.ย. 66
09350 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเต้นท์พิธี งานกฐินกองทัพเรือ วัดอมรินทราราม วรวิหาร 16 พ.ย. 66
09349 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการควบคุมระบบไฟฟ้างานจิตอาสา ที่ หอประชุม ทร. 16 พ.ย. 66
09348 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำตู้แช่เย็น ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 16 พ.ย. 66
09347 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งตัวอักษร NAVY DAY 2566 เนื่องในวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 16 พ.ย. 66
09346 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง Backdrop และปูฟลอร์เวทีงานจิตอาสา รักเจ้าพระยา รักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันกองทัพเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 16 พ.ย. 66
09345 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ ท่าเทียบเรือ รนส. 16 พ.ย. 66
09344 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมงานกฐินกองทัพเรือ วัดอัมรินทร์ธาราม 16 พ.ย. 66
09343 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย งานรับการเยี่ยมชมกิจการ ทร. คณะอาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 66 หอประชุมกองทัพเรือ 16 พ.ย. 66
09342 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย งานรับการเยี่ยมชมกิจการ ทร. คณะอาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 66 ราชนาวิกสภา 16 พ.ย. 66
09341 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรม งานรับการเยี่ยมชมกิจการ ทร. คณะอาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 66 ราชนาวิกสภา 16 พ.ย. 66
09340 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างเพื่อเตรียมงานวันกองทัพเรือ ที่ หอประชุม ทร. 16 พ.ย. 66
09339 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงกรวย งานรับการเยี่ยมชมกิจการ ทร. คณะอาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 66 หอประชุมกองทัพเรือ 16 พ.ย. 66
09338 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวและปูฟลอร์ งานกฐินวัดอัมรินทร์ 16 พ.ย. 66
09337 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำเครื่องปั้มลม ที่ กงย.ชย.ทร. 16 พ.ย. 66
09336 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ ห้อง ผอ.สตน.ทร. อาคาร บก.ทร. 3 16 พ.ย. 66
09335 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งชุดคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องนอนเวร อาคาร 6 สลก.ทร. 16 พ.ย. 66
09334 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ควบคุมระบบพัดลมอุตสาหกรรม และ คปอ.เคลื่อนที่ งานพระราชทานกฐินกองทัพเรือ ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร (หลวงพ่อโบสน์น้อย) 16 พ.ย. 66
09333 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้างานกาชาด ที่ สวนลุมพินี 15 พ.ย. 66
09332 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการถอดพัดลมและสวิทช์ ที่ กราบพักทหาร สลก.ทร. พระราชวังเดิม 15 พ.ย. 66
09331 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกเทหน้า ตราอักษร ยันมาร์ รุ่นTF105L ทะเบียนสมอ 43182 ของ แผนกรถเครื่องทุ่นแรง กงย.ชย.ทร. 15 พ.ย. 66
09330 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. จำนวน 3 ชุดเครื่อง ที่ ห้องแผนกสนับสนุน กกล.กพร.ทร. 15 พ.ย. 66
09329 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจซ่อมทำ คปอ. สด.วด. ใต้อาคาร ที่จอดรถ.บก.ทร. วังนันทฯ 15 พ.ย. 66
09328 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ แผนกบริการการศึกษา กวก.ขส.ทร. 15 พ.ย. 66
09327 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งพัดลม และคปอ.เคลื่อนที่ งานกฐินกองทัพเรือ ณ วัดอมรินทร์ทราราม 15 พ.ย. 66
09326 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ที่ ห้องประธานที่ปรึกษา วังนันทอุทยาน 15 พ.ย. 66
09325 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณท่าปลอดภัยและเส้นทางเสด็จวัดอรุณฯ 15 พ.ย. 66
09324 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ดำเนินการตรวจสอบระบบปั้มน้ำ ที่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 15 พ.ย. 66
09323 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำฝ้าเพดาน ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยว ทร. ราชนาวีสโมสร 15 พ.ย. 66
09322 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำกันสาด ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยว ทร. ราชนาวีสโมสร 15 พ.ย. 66
09321 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์ งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ สวนลุมพินี 15 พ.ย. 66
09320 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งกรอบรูปนโยบาย 7 ด้าน ผบ.ทร. สมาคมภริยาทหารเรือ 15 พ.ย. 66
09319 2567 กงย.ชย.ทร. ติดป้ายไวนิล และประดับผ้าระบาย งานเลี้ยง วปอ.๖๖ ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 15 พ.ย. 66
09318 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ งานวันคล้ายวันสถาปนา รร.นร. 15 พ.ย. 66
09317 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และปูกระเบื้องห้องน้ำนายทหารชั้นต้น อาคาร บก.สรส.ทร. 15 พ.ย. 66
09316 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์ งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ สวนลุมพินี 15 พ.ย. 66
09315 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมแก้ไขเบื้องต้นท่อ PE ขนาด 63 mm แตกชำรุด บริเวณสนามหญ้า พระราชวังเดิม 15 พ.ย. 66
09314 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้า Backdrop งานเลี้ยง วปอ.๖๖ ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 15 พ.ย. 66
09313 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนชักโครกห้องน้ำอาคาร บก.สรส.ทร. 15 พ.ย. 66
09312 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับไม้ยางขนาด ๑.๕ x ๓ นิ้ว x ๔ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน งานกาชาด สวนลุมพินี 15 พ.ย. 66
09311 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีกำแพง กรมช่างโยธาทหารเรือ 15 พ.ย. 66
09310 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง Backdrop งานเลี้ยง วปอ.๖๖ ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 15 พ.ย. 66
09309 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงกรวย งานรับการเยี่ยมชมกิจการ ทร. คณะอาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 66 หอประชุมกองทัพเรือ 15 พ.ย. 66
09308 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งกรอบรูป วิสัยทัศน์กองทัพเรือ กบ.ทร. อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 15 พ.ย. 66
09307 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ รร.นาวิกเวชกิจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 15 พ.ย. 66
09306 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำเบรกเกอร์ชำรุด ที่ ห้องน้ำและกราบพักทหาร ชั้น3 อาคารการเงิน พระราชวังเดิม 15 พ.ย. 66
09305 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้างานกาชาด ที่ สวนลุมพินี 15 พ.ย. 66
09304 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำเต้ารับไฟ ที่ ห้อง ผอ.สงป.สปส.ทร.ชั้น4 วังนันทอุทยาน 15 พ.ย. 66
09303 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง พัดลมอุตสาหกรรม 6 ชุดเครื่อง ชั้น 1 บก.ทร. วังนันทอุทยาน งานตรวจสุขภาพ 14 พ.ย. 66
09302 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องศูนย์ไซเบอร์ ขส.ทร. 14 พ.ย. 66
09301 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. จำนวน 2 ชุดเครื่อง ที่ ห้อง แผนกธุรการ กกล.สสท.ทร. 14 พ.ย. 66
09300 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และซ่อมทำ คปอ. ที่ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง อร. 14 พ.ย. 66
09299 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องทำงาน ผช.หน.ฝสธ. ประจำ ผบ.ทร. พื้นที่วังเดิม 14 พ.ย. 66
09298 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง รอง.เสธ. กบ.ทร. 14 พ.ย. 66
09297 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. สนง. รองเสธ ทร. ฝ่าย กบ.ทร. 14 พ.ย. 66
09296 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเพิ่มเติม งานรับการเยี่ยมชมกิจการ ทร. คณะอาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 66 ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ 14 พ.ย. 66
09295 2567 กงย.ชย.ทร. รับพัสดุงานกาชาดเพิ่มเติม ไม้สยา 1 x 2 นิ้ว 3 เมตร จำนวน 150 มัด 14 พ.ย. 66
09294 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ งานรับการเยี่ยมชมกิจการ ทร. คณะอาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 66 หอประชุมกองทัพเรือ 14 พ.ย. 66
09293 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานรับการเยี่ยมชมกิจการ ทร. คณะอาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 66 หอประชุมกองทัพเรือ 14 พ.ย. 66
09292 2567 กงย.ชย.ทร. รับพัสดุงานกาชาดเพิ่มเติม ไม้ 1.5 x 3 นิ้ว x 4 เมตร จำนวน 264 ท่อน 14 พ.ย. 66
09291 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งราวกันตก ศูนย์สุขภาพคลองมอญ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 14 พ.ย. 66
09290 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินประจำสัปดาห์ ที่ 1.อาคารรับรอง ทร. 2.ศปก.ทร. 3.บก.ทร. วังนันทอุทยาน 13 พ.ย. 66
09289 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คงานระบบ ที่ เรือยนต์หลวง904 ติวานนท์ 13 พ.ย. 66
09288 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง พนักงานสลับสาย แผนกชุมสายโทรศัพท์ กสส.สปก.สสท.ทร. 13 พ.ย. 66
09287 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องชุมสายโทรศัพท์ อาคาร 2 พระราชวังเดิม 13 พ.ย. 66
09286 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องธุรการ สลก.ทร. อาคาร 6 13 พ.ย. 66
09285 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องประชุม กซบ.สสท.ทร. อาคาร 2 ชั้น 3 13 พ.ย. 66
09284 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเก็บไฟบอลลูนไลท์ ที่ บริเวณวัดอรุณฯและพระราชวังเดิม 13 พ.ย. 66
09283 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ.แผนกการพิมพ์ กองโรงพิมพ์.สบ.ทร. 13 พ.ย. 66
09282 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำมอเตอร์แฟนคอยส์ มาเปลี่ยนบอลแบริ่ง ที่ หก.กวก.กง.ทร. วังเดิม 13 พ.ย. 66
09281 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ไม่ทำความเย็น ที่ ห้องอเนกประสงค์ รร.สบ.สบ.ทร. 13 พ.ย. 66
09280 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องชุมสายโทรศัพท์ อาคาร 2 พระราชวังเดิม 13 พ.ย. 66
09279 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง ควบคุม พร้อมรื้อถอดถอน พัดลมไอเย็น และพัดลมอุตสาหกรรม ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 13 พ.ย. 66
09278 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 13 พ.ย. 66
09277 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนรถยนต์บรรทุก การขนย้ายฟลอร์ งานกาชาดประจำปี 66 สวนลุมพินี 12 พ.ย. 66
09276 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนรถยนต์บรรทุกจัดเก็บฟลอร์ งานกฐินหลวงวัดอรุณวรารามวรมหาวิหาร 12 พ.ย. 66
09275 2567 กงย.ชย.ทร. รื้อถอนและจัดเก็บฟลอร์ งานกฐินหลวงวัดอรุณวรารามวรมหาวิหาร 12 พ.ย. 66
09274 2567 กงย.ชย.ทร. ขนย้ายฟลอร์ งานกาชาดประจำปี 66 สวนลุมพินี 12 พ.ย. 66
09273 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์ งานกฐินหลวงวัดอรุณวรารามวรมหาวิหาร 12 พ.ย. 66
09272 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมฟลอร์ลาดพระบาท งานกฐินหลวงวัดอรุณวรารามวรมหาวิหาร 11 พ.ย. 66
09271 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งราวกันตก บันไดพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 11 พ.ย. 66
09270 2567 กงย.ชย.ทร. เก็บทาสีพระอุโบสถหลวงพ่อโบสถ์น้อย งานกฐินกองทัพเรือ วัดอัมรินทร์ธาราม 11 พ.ย. 66
09269 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำแบบอัติโนมัติ พื้นที่ บก.ฐท.กท. 10 พ.ย. 66
09268 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องเรียน 6 และห้องปฏิบัติการทางภาษา ยศ.ทร. 10 พ.ย. 66
09267 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องสำนักงานปลัดบัญชี 10 พ.ย. 66
09266 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยด ที่ ห้องรอง ผอ.กปส.สลก.ทร. และแผนกผลิตสื่อ สลก.ทร. อาคาร สบ.ทร. เดิม 10 พ.ย. 66
09265 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42823 ของ ยศ.ทร. 10 พ.ย. 66
09264 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับวัสดุป้องกันน้ำท่วม งป.67 กกพศ.ฐท.กท. 10 พ.ย. 66
09263 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งโช๊คอัพประตูห้องน้ำ อาคาร 6 บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09262 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ราชนาวีสโมสร 10 พ.ย. 66
09261 2567 กงย.ชย.ทร. ปูหญ้ามาเลโคนต้นประดู่ บริเวณท้องพระโรงวังเดิม บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09260 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายแนวรั้วกำแพง พธ.ทร. 10 พ.ย. 66
09259 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งค้ำยัน และซ่อมทำโครงหลังคาอ่างล้างภาชนะ อาคาร 6 บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09258 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งกิ่งไผ่หน้าประตูวชิรปราการ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09257 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย อาคาร 6 บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09256 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายแนวกำแพง ประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09255 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์หน้าแบล็คดร็อป สำนักงาน ปรมน.อาคาร 6 พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09254 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ ภายในบริเวณ บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09253 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อาคาร 6 บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09252 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประตูหอประชุมกองทัพเรือ 10 พ.ย. 66
09251 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09250 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำกุญแจลูกบิดประตู สนง.ผบ.ทร. บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09249 2567 กงย.ชย.ทร. เก็บทาสีหน้ากระถางต้นไม้ บริเวณหน้าประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 พ.ย. 66
09248 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ สน.ปษ.พิเศษ2 ชั้น5 บก.ทร. วังนันทอุทยาน 9 พ.ย. 66
09247 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และย้ายไฟแสงสว่างบอลลูนไลท์ ที่ บริเวณวัดอรุณฯและพระราชวังเดิม 9 พ.ย. 66
09246 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟส่องรูปภาพ ที่ กบ.ทร. วังนันทอุทยาน 9 พ.ย. 66
09245 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำปั้มน้ำ ที่ อาคารพักส่วนกลางสาย4 อาคารตึก80A 9 พ.ย. 66
09244 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้า ที่ รร.ดย.ทร.ฐท.กท. 9 พ.ย. 66
09243 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง สนง.สวพ.ทร. 9 พ.ย. 66
09242 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและซ่อมทำ คปอ. มีน้ำหยด ที่ ห้องประชุม อธบ.อร. 9 พ.ย. 66
09241 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ กงค.ชย.ทร.ซ่อมทำปั้มน้ำระบบTransferpump ขึ้นอาคารพักอาศัย ที่ สน.คบก. พุทธมณฑล 9 พ.ย. 66
09240 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ หน้าห้องโถง ผู้บังคับบัญชา อาคาร 6 ชั้น 2 9 พ.ย. 66
09239 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างและเต้ารับบริเวณหน้าห้องโพธิ์สามต้นงานอบรมวิธีการปฐมพยาบาลของสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ 9 พ.ย. 66
09238 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบล้อลากจูง ขนาด 50kva ที่ โรงรถ ชย.ทร. 9 พ.ย. 66
09237 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ บริเวณซุ้มประตูวัดอรุณฯ 9 พ.ย. 66
09236 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ สนง.ผอ.สวพ.ทร. พุทธมณฑลสาย ๓ 9 พ.ย. 66
09235 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง รอง ผอ.สวพ.ทร. ๒ 9 พ.ย. 66
09234 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง รอง ๑ สวพ.ทร. พุทธมณฑลสาย 3 9 พ.ย. 66
09233 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ตราอักษร นิสสัน ทะเบียนสมอ 41318 ของ กงย.ชย.ทร. 9 พ.ย. 66
09232 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจซ่อมและล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง จก.จร.ทร. และห้อง ธง.จก.จร.ทร. อาคาร 5 9 พ.ย. 66
09231 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. รื้อถอดชุดคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องเวร อาคาร 6 บก.ทร. วังเดิม 9 พ.ย. 66
09230 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องตัดผมกำลังพล สสท.ทร. อาคาร 2 ชั้น 3 (พระราชวังเดิม) 9 พ.ย. 66
09229 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟส่องพระรูป ที่ หน้าประตู อร. และ ทางเข้า พธ.ทร. 9 พ.ย. 66
09228 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ที่ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐท.กท. 9 พ.ย. 66
09227 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่าง ที่ ห้องปลัดบัชชีทหารเรือ 9 พ.ย. 66
09226 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่างบอลลูนไลท์ตามเส้นทางเสด็จฯ งานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ที่ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 9 พ.ย. 66
09225 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม งานกาชาดประจำปี 2566 9 พ.ย. 66
09224 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำฟลอร์ เตรียมงานกาชาดประจำปี 2566 9 พ.ย. 66
09223 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อติดตั้งฉากกั้นเป็น Backdrop ห้องโฆษกกองทัพเรือ พล.ร.ต.วีรุดม ม่วงจีน อาคาร บก.ทร. ชั้น 1 พระราชวังเดิม 9 พ.ย. 66
09222 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์ลาดพระบาท หน้าพระอุโบสถ งานกฐินหลวงวัดอรุณวรารามวรมหาวิหาร 9 พ.ย. 66
09221 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเชิงชายทางเดิน พื้นที่พระราชวังเดิม งานกฐินวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 9 พ.ย. 66
09220 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณอาคาร 6 บก.ทร. พระราชวังเดิม 9 พ.ย. 66
09219 2567 กงย.ชย.ทร. ปูกระเบื้องห้องน้ำ ชุมชนผู้สูงอายุวัดฉิม - วัดวิเศษ บางกอกน้อย 9 พ.ย. 66
09218 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำประตูห้องน้ำ อาคาร 6 ชั้น 1 พระราชวังเดิม 9 พ.ย. 66
09217 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งราวกันตกเพิ่มเติม พระหน้าโบสถวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 9 พ.ย. 66
09216 2567 กงย.ชย.ทร. ขนย้ายถังเก็บสิ่งปฏิกูล งานกาชาด สวนลุมพินี 9 พ.ย. 66
09215 2567 กงย.ชย.ทร. เก็บทาสีห้องสำนักงานผู้บังคับบัญชา ปช. อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 9 พ.ย. 66
09214 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนแผ่นไม้อัดฐานพานเงิน พานทองประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ ประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 9 พ.ย. 66
09213 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พธ.ทร. 9 พ.ย. 66
09212 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อธบ.อร. 9 พ.ย. 66
09211 2567 กงย.ชย.ทร. เก็บทาสี ประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 9 พ.ย. 66
09210 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทาสีฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณทางเข้ากรมอู่ งานกฐินวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 9 พ.ย. 66
09209 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำฝ้าเพดาน และหลังคารั่วซึม ห้องผอ.กองคดี สธน.ทร. อาคาร 1 ชั้นา 1 พระราชวังเดิม 9 พ.ย. 66
09208 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อฉีดน้ำยากำจัดปลวก แผนกกรรมวิธีข้อมูล สบ.ทร. อาคาร 1 ชั้น 3 พระราชวังเดิม 9 พ.ย. 66
09207 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ของ กสอ.สปก.สสท.ทร 8 พ.ย. 66
09206 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ของ กสอ.สปก.สสท.ทร 8 พ.ย. 66
09205 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ของ กสอ.สปก.สสท.ทร 8 พ.ย. 66
09204 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครี่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบเครี่องเชื่อมพลาสติก PE ขนาด 250 มม. ของ ช่างโยธาและประปา อจปร.อร. 8 พ.ย. 66
09203 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยด กองควบคุมงบประมาณ กง.ทร. อาคาร บก.ทร. 3 ชั้น 2 8 พ.ย. 66
09202 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำ คปอ. ที่ ห้องประชุม กนผ.สสท.ทร. อาคาร 4 ชั้น 3 8 พ.ย. 66
09201 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ค รถดูดกวาดถนนขนาดกลาง ตราอักษร HAKO ของ ฐท.กท. 8 พ.ย. 66
09200 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง สนุ๊กเกอร์ ชย.ทร. 8 พ.ย. 66
09199 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ ห้องรับรอง จก.กพ.ทร. อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน ชั้น 1 8 พ.ย. 66
09198 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ที่แผนกศึกษา ดย.ทร. 8 พ.ย. 66
09197 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง ผบ.ดย.ทร. 8 พ.ย. 66
09196 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ.รถยนต์ อีซูซุ ของ กงช.ชย.ทร. 8 พ.ย. 66
09195 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนยานพาหนะนำส่งผ้าต่วน โรงเย็บผ้า อธบ.อร. เพื่อประดับผ้าระบายแนวกำแพง อธบ.อร. 8 พ.ย. 66
09194 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับพัสดุงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 8 พ.ย. 66
09193 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมฟลอร์ทางลาดพระบาท เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 8 พ.ย. 66
09192 2567 กงย.ชย.ทร. ปรับแก้ไขพรมฟลอร์แท่นฐานพระบรมรูปกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ บก.ฐท.กท. 8 พ.ย. 66
09191 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานเคลื่อนย้าย พระบรมรูปเสด็จเตี่ย บก.ฐท.กท. 8 พ.ย. 66
09190 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานกฐินวัดชิโนรสารามวรวิหาร 8 พ.ย. 66
09189 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำห้องน้ำ ชุมชนผู้สูงอายุวัดฉิม - วัดวิเศษ บางกอกน้อย 8 พ.ย. 66
09188 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 8 พ.ย. 66
09187 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณอาคาร 6 บก.ทร. พระราชวังเดิม 8 พ.ย. 66
09186 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณทางเข้าหอประชุมกองทัพเรือ 8 พ.ย. 66
09185 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมเสริมแท่นรองรับการเคลื่อนย้าย พระบรมรูปเสด็จเตี่ย บก.ฐท.กท. 8 พ.ย. 66
09184 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีไม้อัดปิดรางระบายน้ำ บริเวณภายใน บก.ทร. พระราชวังเดิม 8 พ.ย. 66
09183 2567 กงย.ชย.ทร. เปลี่ยนธงชาติ และธงประจำพระองค์ ประตูวชิรปราการ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 8 พ.ย. 66
09182 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมเปลี่ยนแผ่นสมาร์ทบอร์ดประตูทางเข้ากองโรงพิมพ์ พระราชวังเดิม 8 พ.ย. 66
09181 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมเปลี่ยนแผ่นสมาร์ทบอร์ดประตูปิดช่องทางเดินอาคาร 6 บก.ทร. พระราชวังเดิม 8 พ.ย. 66
09180 2567 กงย.ชย.ทร. ติตั้งไม้อัดปิดรางระบายน้ำ บริเวณภายใน บก.ทร. พระราชวังเดิม 8 พ.ย. 66
09179 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ ธงประจำพระองค์ และปูพรม พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้า อธบ.อร. 8 พ.ย. 66
09178 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นทางลาดท่าเทียบเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 8 พ.ย. 66
09177 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมแก้ไขท่อเมนประปา ขนาด 6 นิ้ว และ 3 นิ้วรั่วซึมบริเวณหลังอาคาร 1 บก.ทร. พระราชวังเดิม 8 พ.ย. 66
09176 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทาสีผนังหน้าห้อง สง.ปรมน.ทร. 8 พ.ย. 66
09175 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนรถบรรทุกและรถยก ซักซ้อมงานเคลื่อนย้ายพระบรมรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ บก.ฐท.กท. 8 พ.ย. 66
09174 2567 แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. กงย.ชย.ทร. ตกแต่งสถานที่งานกฐินพระราชทาน วัดชิโนรสสารามราชวรวิหาร 8 พ.ย. 66
09173 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. จำนวน 5 ชุดเครื่อง ที่ ห้อง กนผ.สนผ.สสท.ทร. อาคาร 4 ชั้น 3 วังเดิม 7 พ.ย. 66
09172 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟให้กับพัดลม ที่ บก.ฐท.กท. 7 พ.ย. 66
09171 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างที่สมาคมภริยา ทร. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 พ.ย. 66
09170 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการสำรวจระบบไฟแสงสว่างเพื่อเตรียมงานวันลอยกระทง ที่ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ 7 พ.ย. 66
09169 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม งานย้ายฐานพระรูปเสด็จเตี่ย ที่บริเวณโถงทางเดิน ฐท.กท. 7 พ.ย. 66
09168 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบ รถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่น ตราอักษร HINO ทะเบียนสมอ 40115 ของ ขส.กลน.กร. 7 พ.ย. 66
09167 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนชุดคอลโทรลควบคุมคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องนอนนายทหารเวร อธบ.อร. 7 พ.ย. 66
09166 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ที่ ห้อง ผอ. สำนักนโยบาย และแผน กบ.ทร. อาคาร.บก.ทร. วังนันทอุทยาน ชั้น 6 7 พ.ย. 66
09165 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง กตค.จร.ทร. 7 พ.ย. 66
09164 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถเครนหมุนรอบตัว ตราอักษร โกรบโคส ทะเบียนสมอ ๔๑๕๖๕ ของ กงย.ชย.ทร. 7 พ.ย. 66
09163 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบไฟส่องสว่าง ที่ ศูนย์เบ็ดเสร็จ วังนันทอุทยาน 7 พ.ย. 66
09162 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามเส้นทางเสด็จฯ งานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ที่ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 7 พ.ย. 66
09161 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมทำเต้ารับไฟ ที่ ผ.ช่างไม้ครุภัณฑ์ กงย.ชย.ทร. 7 พ.ย. 66
09160 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขไฟสมอซุ้มประตูกองทัพเรือ ที่ พระราชวังเดิม 7 พ.ย. 66
09159 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำยา คปอ. ที่ ห้องนอนนายทหารเวร อธบ.อร. 7 พ.ย. 66
09158 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องประชุม สนผ.สสท.ทร. 7 พ.ย. 66
09157 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง ผอ.สนผ.สสท.ทร. อาคาร 4 ชั้น 3 7 พ.ย. 66
09156 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด ที่ สนง.รอง.เสธ.ทร. (กพร) อาคาร.บก.ทร. วังนันทอุทยาน ชั้น 5 เนื่องจากมีกลิ่นอับ 7 พ.ย. 66
09155 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องศูนย์ปฎิบัติการ ฐท.กท. ชั้น 3 อาคารบก.ฐท.กท. 7 พ.ย. 66
09154 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งป้ายหน้าห้อง รอง จก.ชย.ทร.(๒) อาคาร บก.ชย.ทร. 7 พ.ย. 66
09153 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับวัสดุ งานกาชาดประจำปี 2566 7 พ.ย. 66
09152 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งป้ายโฟม พิธีมอบเหรียญกาชาด หอประชุมกองทัพเรือ 7 พ.ย. 66
09151 2567 กงย.ชย.ทร. ปรับแต่งทางลาดพระบาท และติดตั้งราวบันไดทางขึ้นพระอุโบสถ วัดอรุณรสชวรารามราชวรมหาวิหาร 7 พ.ย. 66
09150 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งรูปนโยบาย 7 ด้าน ของ ผบ.ทร. ห้องรับรอง สลก.ทร. พระราชวังเดิม 7 พ.ย. 66
09149 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งป้ายหน้าห้อง รอง จก.ชย.ทร.(๑) อาคาร บก.ชย.ทร. 7 พ.ย. 66
09148 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำห้องน้ำ ชุมชนผู้สูงอายุวัดฉิม - วัดวิเศษ บางกอกน้อย 7 พ.ย. 66
09147 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณประตูทางเข้า ฐท.กท. งานกฐินวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 7 พ.ย. 66
09146 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริเวณทางเข้ากรมอู่ งานกฐินวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 7 พ.ย. 66
09145 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย แนวรั้วกำแพง บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 7 พ.ย. 66
09144 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย รถบรรทุกและรถยก งานเคลื่อนย้ายพระบรมรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 7 พ.ย. 66
09143 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และกำจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำชุมชนผู้สูงอายุวัดฉิม - วัดวิเศษ บางกอกน้อย 7 พ.ย. 66
09142 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมบริเวณด้านหน้าหอประชุมกองทัพเรือ 7 พ.ย. 66
09141 2567 กงย.ชย.ทร. เปลี่ยนธงชาติ และธงตราสัญญาลักษณ์ บริเวณประตู บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 7 พ.ย. 66
09140 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บเฟรมฉากหลังเวที กิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ บก.ฐท.กท. 7 พ.ย. 66
09139 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนการเคลื่อนย้ายเรือลงจากรถบรรทุก กลน.กร. พื้นที่บางนา 7 พ.ย. 66
09138 2567 กงย.ชย.ทร. ปรับตกแต่งทางลาดพระบาทและติดตั้งบันไดท่าปลอดภัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 7 พ.ย. 66
09137 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งค้ำยันต้นไม้ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 7 พ.ย. 66
09136 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานเคลื่อนย้ายพระบรมรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร บก.ฐท.กท. 7 พ.ย. 66
09135 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ สมาคมภริยาทหารเรือ 7 พ.ย. 66
09134 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำสวิทช์ไฟ ที่ กวก.ชย.ทร. 6 พ.ย. 66
09133 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามเส้นทางเสด็จฯ งานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ที่ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 6 พ.ย. 66
09132 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขระบบ Fire Alarm ที่ อาคารรับรอง ทร. 6 พ.ย. 66
09131 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ กองรักษาการณ์ วังเดิม 6 พ.ย. 66
09130 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยด จากชุดคอยล์เย็น คปอ.สอ.วด. ใต้อาคารที่จอดรถ บก.ทร.วังนันทฯ 6 พ.ย. 66
09129 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ?มีน้ำ?หยด ที่ ห้อง?นอนเวร?ยาม สทร.? วังนันทอุทยาน 6 พ.ย. 66
09128 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถกระเซ้า ตราอักษร Hino ทะเบียนสมอ 40275 ของ กงย.ชย.ทร. 6 พ.ย. 66
09127 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และอาคาร ๕ 6 พ.ย. 66
09126 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องนายทหารเวร และห้อง ผช.นายทหารเวร กพร.ทร. และล้างทำความสะอาดชุดคอนเดนเซอร์ คปอ. สนง.จก.กพร 6 พ.ย. 66
09125 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องผอ. กองคดี สธน.ทร. 6 พ.ย. 66
09124 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ไม่ทำความเย็น ที่ ห้องฝ่ายรายการ ฝ่ายข่าว กวท.สปก.สสท.ทร. และห้องกระจายเสียง กวท.สปก.สสท.ทร. 6 พ.ย. 66
09123 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ แผนกจัดทำปก กรพ.สบ.ทร. ชั้น 3 6 พ.ย. 66
09122 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. จำนวน 4 ชุดเครื่อง อาคารสโมสร สัญญาบัตร กรมสห.ทร. 6 พ.ย. 66
09121 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องประชุม กองแผนและโครงการ สสท.ทร. 6 พ.ย. 66
09120 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง กผค.จร.ทร. 6 พ.ย. 66
09119 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ แผนกฝ่ายกีฬา และสถานที่ ศูนย์กีฬาวังนันฯ 6 พ.ย. 66
09118 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ แผนกจัดหา สสท.ทร. 6 พ.ย. 66
09117 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ที่ คพท.ทร. 6 พ.ย. 66
09116 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องกองบังคับคดี นธน.ทร. 6 พ.ย. 66
09115 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ.ไม่ทำความเย็น พื้นที่ รร.กง.ทร อาคาร 5 จำนวน 3 ชุดเครื่อง 6 พ.ย. 66
09114 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ.อาคารอเนกประสงค์ กรม สห.ทร. 6 พ.ย. 66
09113 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนการขนย้ายแท่นฐานพระบรมรูปกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เพื่อไปติดตั้งที่ บก.ฐท.กท. 6 พ.ย. 66
09112 2567 กงย.ชย.ทร. ประกอบแท่นฐานพระบรมรูปกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เข้ากับโครงเหล็ก 6 พ.ย. 66
09111 2567 กงย.ชย.ทร. ประกอบแท่นฐาน พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.ฐท.กท. 6 พ.ย. 66
09110 2567 กงย.ชย.ทร. พ่นสีตัวอักษร NAVY DAY 2566 6 พ.ย. 66
09109 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมแท่นรองรับการเคลื่อนย้าย พระบรมรูปเสด็จเตี่ย บก.ฐท.กท. 6 พ.ย. 66
09108 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมแท่นรองรับการเคลื่อนย้าย พระบรมรูปเสด็จเตี่ย บก.ฐท.กท. 6 พ.ย. 66
09107 2567 กงย.ชย.ทร. ฉีดน้ำยากำจัดปลวกแท่นฐาน พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.ฐท.กท. 6 พ.ย. 66
09106 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับพัสดุจัดทำแท่น พระบรมรูปเสด็จเตี่ย กงย.ชย.ทร. 6 พ.ย. 66
09105 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งค้ำยันต้นประดู่ บก.ทร. พระราชวังเดิม 6 พ.ย. 66
09104 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์ทางลาดพระบาท เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 6 พ.ย. 66
09103 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีเส้นจราจร บก.ทร. พระราชวังเดิม 6 พ.ย. 66
09102 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำแท่นฐาน พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.ฐท.กท. 6 พ.ย. 66
09101 2567 กงย.ชย.ทร. ปลูกต้นประดู่ทดแทนต้นเดิมที่โค่นล้ม บก.ทร. พระราชวังเดิม 6 พ.ย. 66
09100 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำแท่นฐาน พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.ฐท.กท. 4 พ.ย. 66
09099 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับพัสดุจัดทำแท่น พระบรมรูปเสด็จเตี่ย กพสด.ชย.ทร. 4 พ.ย. 66
09098 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับพัสดุ จัดเตรียมงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 กงย.ชย.ทร. 4 พ.ย. 66
09097 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำฟลอร์ เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 4 พ.ย. 66
09096 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บซุ้มอาหาร งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมภริยาทหารเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 4 พ.ย. 66
09095 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บบันไดเวที งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมภริยาทหารเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 4 พ.ย. 66
09094 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ กองเรือเล็ก ขส.ทร. 4 พ.ย. 66
09093 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำประตูสำนักงานผู้บังคับบัญชา อาคาร บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 4 พ.ย. 66
09092 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทาสี ห้องรับรอง และห้องปฏิบัติงาน ปช.ทร. 4 พ.ย. 66
09091 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์ทางลาดพระบาท เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 4 พ.ย. 66
09090 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมภริยาทหารเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 4 พ.ย. 66
09089 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจรับพัสดุจัดทำแท่น พระบรมรูปเสด็จเตี่ย กงย.ชย.ทร. 4 พ.ย. 66
09088 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถกระเช้า ตราอักษร Hino ทะเบียนสมอ 40275 ของ กงย.ชย.ทร. 4 พ.ย. 66
09087 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบแม่แรงไฮดรอลิกแบบ 3 ขา จำนวน 2 ตัว ตราอักษร Rerimet Refix ที่ ผ.ซ่อมรถ ฯ กงค.ชย.ทร. 3 พ.ย. 66
09086 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42823 ของ ยศ.ทร. 3 พ.ย. 66
09085 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการซ่อมทำรถกระเซ้าตราอักษร Hino ทะเบียนสมอ 40275 ของ กงย.ชย.ทร. 3 พ.ย. 66
09084 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ดำเนินการแก้ไข ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานกฐินวัดอรุณ 3 พ.ย. 66
09083 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ดำเนินการแก้ไข เดินเมนไฟให้กับเครื่องปรับอากาศ ที่กองโรงพิมพ์ วังเดิม ชุดที่1 3 พ.ย. 66
09082 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมภริยาทหารเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 3 พ.ย. 66
09081 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์ทางลาดพระบาท เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 3 พ.ย. 66
09080 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนบานประตูห้อง จก.สส.ทร. 3 พ.ย. 66
09079 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำโครงสร้างลิฟท์ กองตรวจรับ พธ.ทร. 3 พ.ย. 66
09078 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำและเปลื่ยนเชือกรอก หอธง บริเวณพระนิเวศน์ 3 พ.ย. 66
09077 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งรูปภาพ และชั้นวางของ ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ ราชนาวีสโมสร 3 พ.ย. 66
09076 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำระบบน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ อาคารกราบพัก นดย.รร.ดย.ทร.ฐท.กท. 3 พ.ย. 66
09075 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำท่อเมนน้ำประปา และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ อาคาร 4 ดย.ทร.ฐท.กท. 3 พ.ย. 66
09074 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 3 พ.ย. 66
09073 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งที่แขวนหมวก ห้องนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 3 พ.ย. 66
09072 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำประตูดาดฟ้ากรพ.สบ.ทร.บก.ทร. พระราชวังเดิม 3 พ.ย. 66
09071 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแท่นรองรับการเคลื่อนย้าย พระบรมรูปเสด็จเตี่ย บก.ฐท.กท. 3 พ.ย. 66
09070 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งชั้นวางลำโพง แก้ไขวงจรสวิทช์และเพิ่มเต้ารับไฟที่ สมาคมภริยาทหารเรือ 2 พ.ย. 66
09069 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ที่ คลัง5 แผนกบริการ กบ.พธ.ทร. 2 พ.ย. 66
09068 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบปั้มน้ำที่สนามหญ้า บก.ชย.ทร. 2 พ.ย. 66
09067 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบไฟป้ายอาคารรับรอง ทร. 2 พ.ย. 66
09066 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ดำเนินการแก้ไข 1.ไฟ5สีป้อมวิไชยประสิทธิ์ 2.ไฟตัวอักษรป้อมวิไชยประสิทธิ์ 3.ติดตั้งcircuit breakerควบคุมไฟตัวอักษรป้อมวิไชยประสิทธิ์ 2 พ.ย. 66
09065 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องส่งกำลังบำรุง พัน สห.ทร. ที่ 3 กรม สห.ทร. 2 พ.ย. 66
09064 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องนายทหารเวร สห.ทร. 2 พ.ย. 66
09063 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด อาคารอเนกประสงค์ สห.ทร. 2 พ.ย. 66
09062 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ กองรักษาการณ์ กรม สห.ทร. 2 พ.ย. 66
09061 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ดำเนินการควบคุมระบบไฟฟ้าในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ 2 พ.ย. 66
09060 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำถังเหล็กสิ่งปฏิกูล เตรียมงานการจัดงานกาชาด 2 พ.ย. 66
09059 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 กพร.ทร. และสมาคมภริยาทหารเรือ 2 พ.ย. 66
09058 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งซุ้มอาหาร งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมภริยาทหารเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 2 พ.ย. 66
09057 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อติดตั้ง Back drop ห้องโฆษกกองทัพเรือ 2 พ.ย. 66
09056 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์ทางลาดพระบาท เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 2 พ.ย. 66
09055 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมภริยาทหารเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 2 พ.ย. 66
09054 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์เพิ่มเติม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมภริยาทหารเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 2 พ.ย. 66
09053 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเตรียมถังเหล็กสิ่งปฏิกูล งานกาชาด สวนลุมพินี 2 พ.ย. 66
09052 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 บริเวณหน้า กรมช่างโยธาทหารเรือ 2 พ.ย. 66
09051 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 หน้าประตู บก.ทร. วังนันทอุทยาน 2 พ.ย. 66
09050 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 หน้าประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 2 พ.ย. 66
09049 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จร.ทร. 2 พ.ย. 66
09048 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด? เพื่อซ่อมทำหลังคาห้องประชุม สธน.ทร. พระราชวังเดิม 2 พ.ย. 66
09047 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด? เพื่อซ่อมทาสีห้องประชุม สธน.ทร. พระราชวังเดิม 2 พ.ย. 66
09046 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบ รถตู้ประจำสำนักผู้บังคับบัญชา ทะเบียน ฮฮ2585 ของ กงย.ชย.ทร. 1 พ.ย. 66
09045 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการถอดกระบอกไฮดรอลิกยกคัน BOOM รถกระเช้า ตราอักษร Hino ทะเบียนสมอ 40275 ของ กงย.ชย.ทร. 1 พ.ย. 66
09044 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ.ไม่ทำความเย็น ที่ ห้อง แผนกจัดรายการพัสดุ กองการพัสดุ กรมการขนส่งทางเรือ 1 พ.ย. 66
09043 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยดชุดคอยเย็น เครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องรองเสธฯ กบ.ทร. 1 พ.ย. 66
09042 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยดชุดคอยล์เย็น สอ.วด. ใต้อาคารที่จอดรถ บก.ทร. วังนันทอุทยาน 1 พ.ย. 66
09041 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่างเวที ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ หอประชุม ทร. 1 พ.ย. 66
09040 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นเเรง) ดำเนินการซ่อมทำรถโฟล์คลิฟท์ ตราอักษร Nissan ทะเบียนสมอ 40089 ของ กงฟ.ชย.ทร. 1 พ.ย. 66
09039 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขเทอมินอลจุดต่อสายเมนไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ พระราชวังเดิม 1 พ.ย. 66
09038 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถฟาร์มแทรกเตอร์ ตราอักษร แลนดินี ทะเบียนสมอ ๔๑๑๐๖ ของ ยศ.ทร. 1 พ.ย. 66
09037 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟแสงสว่างภายมนห้องน้ำ ที่ ห้อง ผอ.สง.ปรมน.ทร. 1 พ.ย. 66
09036 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขไฟส่องป้อมวิไชยประสิทธิ์ ที่ พระราชวังเดิม 1 พ.ย. 66
09035 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขไฟซุ้มประตูพระราชวังเดิมให้ติดเฉพาะตัวอักษร ที่พระราชวังเดิม 1 พ.ย. 66
09034 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง กกล.กพร.ทร. 1 พ.ย. 66
09033 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด ที่ ห้องรับรอง จก.กพ.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 1 พ.ย. 66
09032 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ไม่ทำความเย็น ที่ ห้อง อาหาร ชั้น 6 บก.ทร. วังนันทอุทยาน 1 พ.ย. 66
09031 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ห้องพักนายทหารเวร อธบ.อร. 1 พ.ย. 66
09030 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้อง พล.ร.อ.สิริชัย 1 พ.ย. 66
09029 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ไม่ทำความเย็น ที่ ห้องอาหาร ชั้น 6 บก.ทร. วังนันทอุทยาน 1 พ.ย. 66
09028 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำหัวจ่ายส่งลมเย็น ห้องสำนักงานผู้ช่วย ผบ.ทร. และตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องรับรอง กพ.ทร. พบว่า คปอ.สกปรก 1 พ.ย. 66
09027 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สลก.ทร. (ส่วนแยก) 1 พ.ย. 66
09026 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด. คปอ. ที่ห้อง รอง.ผอ.กองการสื่อสาร สปก.ทร. 1 พ.ย. 66
09025 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ ล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ กองการสื่อสาร สปก.ทร. หัองผอ. กองการสื่อสาร สปก.ทร. 1 พ.ย. 66
09024 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้าง?ทำ?ความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง? แผนกสื่อสารกลาง กองการสื่อสาร? สปก.ทร. 1 พ.ย. 66
09023 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. รื้อถอดถอนพัดลมอุตสาหกรรม งานตรวจสุขภาพ? วังนันทอุทยาน 1 พ.ย. 66
09022 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องสำนักงาน เสธ.ทร. และซ่อมทำท่อน้ำทิ้ง คปอ. ห้องประธานที่ปรึกษา ๒ 1 พ.ย. 66
09021 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำลิ้นชักตู้ไม้ และลิ้นชักโต๊ะทำงาน สนง.เสธ ทร. 1 พ.ย. 66
09020 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมภริยาทหารเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 1 พ.ย. 66
09019 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนสต๊อปวาล์ว ห้องน้ำ รอง จก.ชย.ทร. 1 พ.ย. 66
09018 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำเหล็กดัดตัวอักษร NAVY DAY 2566 1 พ.ย. 66
09017 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝาแทงค์เก็บน้ำ บริเวณที่จอดรถ หน.กพ.บก.ชย.ทร. 1 พ.ย. 66
09016 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมภริยาทหารเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 1 พ.ย. 66
09015 2567 กงย.ชย.ทร. ขนย้ายฟลอร์ เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 1 พ.ย. 66
09014 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนสายชำระ ห้องน้ำรองเจ้ากรม ชย.ทร. 1 พ.ย. 66
09013 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งบันไดขึ้นเวที ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 1 พ.ย. 66
09012 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีพื้นฟลอร์ เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 1 พ.ย. 66
09011 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ติดตั้งสวิทย์ลูกลอยไฟฟ้าปั้มน้ำ Auto ที่ สสท.ทร. วังนันทฯ. 31 ต.ค. 66
09010 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถซ่อมบำรุงสายชย. ชนิด ๔ ล้อ ตราอักษร นิสสัน ทะเบียนสมอ 40162 ของ กงฟ.ชย.ทร. 31 ต.ค. 66
09009 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามเส้นทางเสด็จฯ งานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ที่ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 31 ต.ค. 66
09008 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการย้ายและติดตั้งเต้ารับไฟ ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ 31 ต.ค. 66
09007 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. นำมอเตอร์ปั้มน้ำที่สื่อสารไปติดลูกลอย 31 ต.ค. 66
09006 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 60kva ของ กงฟ. ที่ โรงรถ ชย.ทร. 31 ต.ค. 66
09005 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจสถานที่ติดตั้งเต็นท์งานกาชาด สวนลุมพินี 31 ต.ค. 66
09004 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนการขนฟลอร์ เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 31 ต.ค. 66
09003 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและทาสียิปซั่มเพดาน อาคาร ราชนาวิกสภา ยศ.ทร. 31 ต.ค. 66
09002 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งทางลาดพระบาท เตรียมงานกฐิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 31 ต.ค. 66
09001 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีกระถางต้นไม้ อาคารตึกหลังบ้าน ชย.ทร. 31 ต.ค. 66
09000 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบแม่แรงไฮดรอลิก ตราอักษร ENEPAC ขนาด 25 ตัน ที่ ผ.ช่างเรือ กงน.ขส.ทร. 31 ต.ค. 66
08999 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ร่วมกับ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้มน้ำ ที่ หมวดประปา กสน.อจปร.อร. 30 ต.ค. 66
08998 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ค รถซ่อมบำรุงสาย ชย.ชนิด4ล้อ ตราอักษร Isuzu ทะเบียนสมอ 40008 ของ กงฟ.ชย.ทร. 30 ต.ค. 66
08997 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ.ไม่ทำความเย็น ที่ ห้อง สำนักงานผู้บังคับบัญชา วังนันฯ ชั้น 6 30 ต.ค. 66
08996 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถบรรทุกเทหน้า(ดั้มเปอร์) ตราอักษร คูโบต้า ของ ยศ.ทร. 30 ต.ค. 66
08995 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง)ดำเนินการตรวจสอบ รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ตราอักษร JUNGHEINRICH ที่ แผนกคลังกสพ.พร. 30 ต.ค. 66
08994 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 30 ต.ค. 66
08993 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถยกด้านหน้างาคู่ ตราอักษร mitsubishi ของ ยศ.ทร. 30 ต.ค. 66
08992 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องพัก สสท.ทร. วังนันทอุทยาน 30 ต.ค. 66
08991 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดคปอ. ที่ หัองเรียน 1 ศภษ.ยศ.ทร. 30 ต.ค. 66
08990 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้าง?ทำ?ความสะอาด? คปอ. ที่ ห้อง? แผนกบริการ? ศภษ.ยศ.ทร. 30 ต.ค. 66
08989 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. และเปลี่ยนยางคอถาดน้ำทิ้ง คปอ. ที่ ห้องเรียน 2 ศภษ.ยศ.ทร. 30 ต.ค. 66
08988 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องแผนกบริการ ศภษ.ยศ.ทร. 30 ต.ค. 66
08987 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำและแก้ไขไฟแสงสว่างเส้นทางเสด็จฯ งานกฐินวัดอรุณฯ ที่ บริเวณ บก.ทร.พระราชวังเดิม 30 ต.ค. 66
08986 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. เฝ้าระบบไฟฟ้า ที่ ห้องสุพรรณหงส์ ชั้น6 บก.ทร.วังนันทอุทยาน 30 ต.ค. 66
08985 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. เฝ้าระบบไฟฟ้างานตรวจสุขภาพ ที่ บก.ทร.วังนันทอุทยาน 30 ต.ค. 66
08984 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง พร้อมควบคุม และรื้อถอดถอนพัดลมไอเย็น งานกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๖๗ เชิงรุก (ครั้งที่ ๑) ณ บริเวณโถ 30 ต.ค. 66
08983 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง ควบคุม พร้อมรื้อถอดถอน พัดลมไอเย็น งานเลี้ยงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ พร้อมคู่สมรส ณ อาคารรับรอง ผบ.ทร. บริเวณล 30 ต.ค. 66
08982 2567 กงย.ชย.ทร. รื้อถอนและขนย้ายกระถางต้นไทรเกาหลี บริเวณด้านหน้าอาคาร ศปก.ทร. พระราชวังเดิม 29 ต.ค. 66
08981 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บแผงไม้บังตาและ Black drop งานเลี้ยงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศพร้อมคู่สมรส อาคารรับรอง ผบ.ทร. 29 ต.ค. 66
08980 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์ และเต็นท์ งานเลี้ยงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศพร้อมคู่สมรส อาคารรับรอง ผบ.ทร. 29 ต.ค. 66
08979 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมและโพเดียม งานเลี้ยงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ อาคารรับรอง ผบ.ทร. 29 ต.ค. 66
08978 2567 กงย.ชย.ทร. ดำเนินการล้างสินทรัพย์ ชย.ทร. 27 ต.ค. 66
08977 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีห้อง ผอ.กกช.สกบ.กบ.ทร. อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08976 2567 กงย.ชย.ทร. เข้าติดกรอบป้ายรายนามผู้บังคับบัญชา สนง.ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ 27 ต.ค. 66
08975 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งกรอปรูปนโยบาย 7 ด้าน ของ ผบ.ทร. ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 27 ต.ค. 66
08974 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้า Black drop ขว.ทร. อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08973 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ ร 10 งานวันคล้ายวันสถาปนา กพร.ทร. 27 ต.ค. 66
08972 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมฟลอร์ งานเลี้ยงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ อาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 ต.ค. 66
08971 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย ขว.ทร. อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08970 2567 กงย.ชย.ทร. ประชุมแจกจ่ายงาน เตรียมงานการจัดงานกาชาด 27 ต.ค. 66
08969 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำถังเหล็กสิ่งปฏิกูล เตรียมงานการจัดงานกาชาด 27 ต.ค. 66
08968 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำประตู ห้องสำนักงานการปกครองและห้องสำนักงานการวิทยาการ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันอุทยาน 27 ต.ค. 66
08967 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแผงไม้บังตา งานเลี้ยงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศพร้อมคู่สมรส อาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 ต.ค. 66
08966 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บแบล็คดร็อป ห้องสินธูทัศนา ๓ ราชนาวีสโมสร งานวันคล้ายวันสถาปนา กพร.ทร. 27 ต.ค. 66
08965 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนชุดสายชำระ ห้องน้ำนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 27 ต.ค. 66
08964 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่นพร้อมกระเช้า ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ ๔๒๐๘๑ ของ กงฟ.ชย.ทร. 27 ต.ค. 66
08963 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องบันทึกเสียง กพร.ทร. 27 ต.ค. 66
08962 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชยทร. ดำเนินการติดตั้ง Timer ไฟส่องป้ายป้อมวิไชยประสิทธิ์ ที่ พระราชวังเดิม 27 ต.ค. 66
08961 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเดินสายติดตั้งเต้ารับไฟสนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก บริเวณชั้น1 บก.ทร. วังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08960 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบเบรกเกอร์ชำรุด ที่ สตน.ทร. พระราชวังเดิม 27 ต.ค. 66
08959 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ ห้อง สน.เสธ.ทร. วังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08958 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางเสด็จฯ ในงานพิธิทอดกฐินวัดอรุณฯ ที่ บริเวณ บก.ทร. พระราชวังเดิม 27 ต.ค. 66
08957 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟและไฟแสงสว่างในงานเลี้ยงผู้ช่วยทูต ที่ อาคารรับรองกองทัพเรือ 27 ต.ค. 66
08956 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คระบบสัญญาณเพลิงไหม้ ที่ อาคาร5 พระราชวังเดิม 27 ต.ค. 66
08955 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องพักผ่อน แผนกโลหะแผ่น อธบ.อร. 27 ต.ค. 66
08954 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องพักเจ้าหน้าที่ สทร.ทร. วังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08953 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค? คปอ. ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้อง?กองการซ่อมบำรุง กบ.ทร. 27 ต.ค. 66
08952 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยด คปอ. ที่ ช่องทางเดิน ชั้น 1 บก.ทร. วังเดิม 27 ต.ค. 66
08951 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องตัดผม สสท.ทร. 27 ต.ค. 66
08950 2567 กงย.ชย.ทร. จัดส่งโต๊ะเต้นแอโรบิค กพ.ทร. อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08949 2567 กงย.ชย.ทร. ส่งคืนพัสดุสาย ชย.ทร. เพื่อรุจำหน่าย กพสด.ชย.ทร. 27 ต.ค. 66
08948 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์ และติดตั้งเต็นท์ งานเลี้ยงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศพร้อมคู่สมรส อาคารรับรอง ผบ.ทร. 27 ต.ค. 66
08947 2567 กงย.ชย.ทร. ดำเนินการล้างสินทรัพย์ ชย.ทร. 27 ต.ค. 66
08946 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจเช็คถังเหล็กสิ่งปฏิกูล เตรียมงานการจัดงานกาชาด 27 ต.ค. 66
08945 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งกิ่งไผ่ เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ อาคารรับรอง ผบ.ทร 27 ต.ค. 66
08944 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำรางครอบท่อระบายน้ำบริเวณอาคาร 6 บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 27 ต.ค. 66
08943 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำขาเหล็ก และพื้นท่าเรือ ท่าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 27 ต.ค. 66
08942 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ชุดสายชำระ ห้อง นายกสมาคมภริยาทหารเรือ 27 ต.ค. 66
08941 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีฝ้าเพดานห้องรับประทานอาหาร รอง ผบ.ทร. อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08940 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีฝ้าเพดาน กพ.ชย.ทร. 27 ต.ค. 66
08939 2567 กงย.ชย.ทร. เปิดฝ้าเพดาน เพื่อซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ห้องพัก จนท.สส.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08938 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดานห้อง ผอ.กกช.สกบ.กบ.ทร อาคาร บก.ทร. พื้นทีวังนันทอุทยาน 27 ต.ค. 66
08937 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำหัวจ่ายน้ำดับเพลิง หลังศาลสมเด็จพระเจ้าตาก บก.ทร. พระราชวังเดิม 27 ต.ค. 66
08936 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจเช็คงานระบบตามวงรอบเดือนและซ่อมทำระบบควบคุมประตูม้วน ที่ เรือยนต์หลวง904 ติวานนท์ 27 ต.ค. 66
08935 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แผนกบริการการพิมพ์ กรพ.สบ.ทร. 26 ต.ค. 66
08934 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ที่ ห้อง ผอ.อธบ.อร. 26 ต.ค. 66
08933 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเดินสายไฟติดตั้งสวิทช์ควบคุมไฟ Track light ที่ บริเวณชั้น2 ขว.ทร.บก.ทร.วังนันทอุทยาน 26 ต.ค. 66
08932 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องพล.ร.ต.รัตนะ เรืองรุ่ง กพ.ทร. 26 ต.ค. 66
08931 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค? คปอ. ?ไม่?ทำความ?เย็น พื้นที่ วศ.ทร. จำนวน 3 ชุดเครื่อง 26 ต.ค. 66
08930 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งและซ่อมทำเต้ารับไฟ ที่ สปช.ทร. 26 ต.ค. 66
08929 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจซ่อมสัญญาณ Fire Alarm ที่ กพร.ทร. 26 ต.ค. 66
08928 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนเบรคเกอร์เข้าเครื่องไส ที่ ผ.เครื่องกล ชย.ทร. 26 ต.ค. 66
08927 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. แก้ไขโคมไฟแสงสว่างที่ชำรุด ที่ ชั้น6 บก.ทร.วังนันทอุทยาน 26 ต.ค. 66
08926 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถซ่อมบำรุงชนิด 4 ล้อ ตราอักษร อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42869 ของ กงฟ.ชย.ทร. 26 ต.ค. 66
08925 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง ศขว/ ฝยก.สง.ปรมน.ทร. 26 ต.ค. 66
08924 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยด และพัดลมคอยเย็น มีเสียงดัง ที่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กสช.ศซบ.สสท.ทร. 26 ต.ค. 66
08923 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องการเงิน กรม สห.ทร. 26 ต.ค. 66
08922 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ห้องแผนกบริการ ศภษ.ยศ.ทร. 26 ต.ค. 66
08921 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง ผอ.กนผ. กบ.ทร. 26 ต.ค. 66
08920 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ อาคารบ้านพักรับรอง บริเวณชั้น 2 26 ต.ค. 66
08919 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. บริเวณ ชั้นล่าง บ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 26 ต.ค. 66
08918 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ แผนกซ่อมเครื่องจักรกล กงค .ชย.ทร. 26 ต.ค. 66
08917 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค? คปอ. ?ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้องปฎิบัติการเวร บก.ทร. และ เวรประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 พื้นที่วังนันทอุทยาน 26 ต.ค. 66
08916 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค? คปอ. ?ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้องประชุม? สปช.ทร.? วังนัน?ทอุทยาน ?ชั้น 4 26 ต.ค. 66
08915 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำพื้นโต๊ะเต้นแอโลบิค กพ.ทร. 26 ต.ค. 66
08914 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำฝ้าเพดานชำรุด บก.ชย.ทร. 26 ต.ค. 66
08913 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเต็นท์ ร้อย รปภ.ที่ 1 งาน ผบ.ฐท.กท.ตรวจเยี่ยม นขต.ฐท.กท. 26 ต.ค. 66
08912 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บป้ายมอตโต้ บก.ทร. พระราชวังเดิม 26 ต.ค. 66
08911 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ห้องประชุม บก.ฐท.กท. 26 ต.ค. 66
08910 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายแบล็คดร็อป ห้องสินธูทัศนา ๓ ราชนาวีสโมสร งานวันคล้ายวันสถาปนา กพร.ทร. 26 ต.ค. 66
08909 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและปรับแต่งปิดท่อประปาขนาด 3 นิ้ว แนวฟุุตบาท อาคารกองรักษาการณ์ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 26 ต.ค. 66
08908 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้าแบล็คดร็อป ห้องสินธูทัศนา ๓ ราชนาวีสโมสร งานวันคล้ายวันสถาปนา กพร.ทร. 26 ต.ค. 66
08907 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแบล็คดร็อป ห้องสินธูทัศนา ๓ ราชนาวีสโมสร งานวันคล้ายวันสถาปนา กพร.ทร. 26 ต.ค. 66
08906 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ ร 10 งานวันคล้ายวันสถาปนา กพร.ทร. 26 ต.ค. 66
08905 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อ Pe น้ำประปา ขนาด 25 mm รั่วซึมบริเวณด้านข้าง อาคารจอดรถ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 26 ต.ค. 66
08904 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องท่นแรง) ดำเนินการเปลี่ยนถ่ายของเหลว เช็คตรวจสภาพความพร้อมใช้งานรถ โฟลคลิฟ. คลัง ๔ กรมพลาธิการทหารเรือ 26 ต.ค. 66
08903 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. เฝ้าระบบไฟฟ้าวันคล้ายวันสถาปนา กพร.ทร. 26 ต.ค. 66
08902 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ อาคาร5 พื้นที่พระราชวังเดิม 26 ต.ค. 66
08901 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ได้ดำเนินการถอดSubmersibleตราอักษร Ener Force ขนาด 1/2 HP ท่อส่ง 2 นิ้ว ป้องกันน้ำท่วมใต้ตึก บก.ทร. 25 ต.ค. 66
08900 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ตรวจสอบบูสเตอร์ปั้มบริเวณพื้นที่กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ นำ้ไหลเบา 25 ต.ค. 66
08899 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ร่วมกับ กงค.ชย.ทร. ตรวจสอบระบบปั้มน้ำ ที่ กอง รปภ.ฐท.กท. 25 ต.ค. 66
08898 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการซ่อมทำรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ตราอักษร อีซูซุ ทะเบียน ชห8326 ของ กพ.บก.ชย.ทร. 25 ต.ค. 66
08897 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขเต้ารับไฟห้องประชุม2 ชั้น5 บก.ทร.วังนันทอุทยาน 25 ต.ค. 66
08896 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟแบคดรอปและไฟส่องภาพ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา กพร.ทร. 25 ต.ค. 66
08895 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการทดสอบไฟน้ำพุ ที่ อาคารรับรองกองทัพเรือ 25 ต.ค. 66
08894 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบเครื่องไส ที่ รง.ซ่อมเครื่องกลฯ 25 ต.ค. 66
08893 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ทำการตรวจเช็คและซ่อมทำเครื่องกลึง ที่ รง.เครื่องกลและเครื่องทุ่นแรง กงค.ชย.ทร. 25 ต.ค. 66
08892 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งอุดตัน ห้องน้ำชาย รร.สบ.สบ.ทร. 25 ต.ค. 66
08891 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำแท่นวางพระให้กับ ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพเรือ 25 ต.ค. 66
08890 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำประปารั่วซึม สมาคมภริยาทหารเรือ 25 ต.ค. 66
08889 2567 กงย.ชย.ทร. รื้อถอนราก และขุดเตรียมหลุมปลูกต้นไม้ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 25 ต.ค. 66
08888 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งฐานยึดต้นไม้ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 25 ต.ค. 66
08887 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีช่องจอดรถ ผบ.ทร. และผู้ช่วย ผบ.ทร. บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 25 ต.ค. 66
08886 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ร่วมกับ กงค.ชย.ทร. ผ.ซ่อมเครื่องทุ่นแรง ทำการซ่อมและตรวจเช็ครถกระเช้าของ กงฟ.ชย.ทร. 24 ต.ค. 66
08885 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ สน.ผบ.ทร. พระราชวังเดิม 24 ต.ค. 66
08884 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. แก้ไขโคมไฟแสงสว่างที่ชำรุด ที่ สน.จร.ทร. 24 ต.ค. 66
08883 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ทำการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำสัปดาห์ 1.อาคารรับรอง ทร. 2.ศปก.ทร. 3.บก.ทร.วังนันทอุทยาน 24 ต.ค. 66
08882 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ แผนกสื่อสาร ดาวเทียม สปก.สสท.ทร. 24 ต.ค. 66
08881 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้า ที่ ห้องไฟเบอร์ สสท.ทร. อาคาร 2 ชั้น 3 24 ต.ค. 66
08880 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ อาคาร 6 ชั้น 3 ฝยก.ทร. 24 ต.ค. 66
08879 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง สลก.ทร. (ส่วนแยก) เดินแล้วเบรกเกอร์ทริป 24 ต.ค. 66
08878 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ อาคารรับรอง ทร. 24 ต.ค. 66
08877 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจเช็คปั้มน้ำบริเวณจุดตั้งปั้มและถังพักน้ำ ที่ สสท.ทร. 24 ต.ค. 66
08876 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินที่ อาคาร5 พระราชวังเดิม 24 ต.ค. 66
08875 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์สูบน้ำทิ้ง บริเวณสนามหญ้าพระราชวังเดิม 24 ต.ค. 66
08874 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และอาคาร ๕ 24 ต.ค. 66
08873 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องอาหารสัญญาบัตร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 24 ต.ค. 66
08872 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องอาหารนายทหารประทวน ใต้อาคารจอดรถยนต์ อาคารบก.ทร. 24 ต.ค. 66
08871 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง ควบคุม พร้อมรื้อถอดถอน พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมไอเย็น และคปอ.เคลื่อนที่ ณ ป้อมพระจุลฯ งานวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 24 ต.ค. 66
08870 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ชุดปราโมทย์&รุ่งโรจน์ ตรวตเช็ค คปอ.ไม่ทำความเย็น ห้อง กรซ.ศซบ.สสท.ทร. และห้อง นอนเวร Tier1 ศซบ.ฯ 24 ต.ค. 66
08869 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ห้อง ฝกบ.สง.ปรมน.ทร. อาคาร 6 ชั้น 3 (วังเดิม) 24 ต.ค. 66
08868 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ บก.กงย.ชย.ทร. 24 ต.ค. 66
08867 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบประปา กองรักษาการณ์ประตูทางเข้า พลาธิการทหารเรือ 24 ต.ค. 66
08866 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบประปา กองรักษาการณ์ประตูทางเข้า พลาธิการทหารเรือ 24 ต.ค. 66
08865 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำชักโครกและระบบน้ำทิ้งอุดตัน ห้องน้ำอาคารรักษาการณ์ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 24 ต.ค. 66
08864 2567 กงย.ชย.ทร. ขนย้ายกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม 22 ต.ค. 66
08863 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม 22 ต.ค. 66
08862 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายทดแทนของเดิม งานพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมพระจุลจอมเกล้า 22 ต.ค. 66
08861 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบายงานต้อนรับ รมว.กห. และคณะตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ ท้องพระโรง บก.ทร. พระราชวังเดิมห้องชมวัง 22 ต.ค. 66
08860 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบายงานต้อนรับ รมว.กห. และคณะตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 22 ต.ค. 66
08859 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์และ black drop งานต้อนรับ รมว.กห. และคณะตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ ห้องชมวัง ราช?นาวิก?สภา 22 ต.ค. 66
08858 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมงานต้อนรับ รมว.กห. และคณะตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 20 ต.ค. 66
08857 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์งานต้อนรับ รมว.กห. และคณะตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 20 ต.ค. 66
08856 2567 กงย.ชย.ทร. ปฏิบัติงานการโอนสินทรัพย์ ของ ชย.ทร. ตาม ข้อสังเกต สตง. 20 ต.ค. 66
08855 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำประปา Pe ขนาด 63 mm แตกชำรุด บริเวณโรงน้ำดื่ม วศ.ทร. พื้นที่ ฐท.กท. 20 ต.ค. 66
08854 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและปรับแต่งเชือกธง อาคาร 5 จร.ทร. พระราชวังเดิม 20 ต.ค. 66
08853 2567 กงย.ชย.ทร. ปรับแต่งและแกะซีนพลาสติก แท่นรับการเคารพกองเกีรติยศและอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก พระราชวังเดิม 20 ต.ค. 66
08852 2567 กงย.ชย.ทร. เปิดหน้าดินสนับสนุนการซ่อมทำท่อเมนประปาขนาด 3 นิ้ว รั่วซึม บริเวณหน้าอาคารรักษาการณ์ บก.ทร. วังนันทอุทยาน 20 ต.ค. 66
08851 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อเมนประปาขนาด 3 นิ้ว รั่วซึม บริเวณหน้าอาคารรักษาการณ์ บก.ทร. วังนันทอุทยาน 20 ต.ค. 66
08850 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำ หลังคา ฝ้าเพดาน ห้อง ผอ.กสบ.สบ.ทร.และแผนกโต้ตอบ กสบ.สบ.ทร.ชั้น 1 อาคาร 1 พื้นที่พระราชวังเดิม 20 ต.ค. 66
08849 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำกล่องวางเครื่อง Video Conference ให้กับ สนง.เสธ ทร. 20 ต.ค. 66
08848 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายงานพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมพระจุลจอมเกล้า 20 ต.ค. 66
08847 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมงานพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมพระจุลจอมเกล้า 20 ต.ค. 66
08846 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงรายทางงานพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมพระจุลจอมเกล้า 20 ต.ค. 66
08845 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งกรอบรูปนโยบาย ผบ.ทรบริเวณห้องโถงชั้น1 บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 ต.ค. 66
08844 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์งานพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมพระจุลจอมเกล้า 20 ต.ค. 66
08843 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำรั่วซึม บริเวณหน้าอาคาร บก.ชย.ทร. 20 ต.ค. 66
08842 2567 กงย.ชย.ทร. ปรับแต่งกระถางต้นไม้ เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณหน้ากองรักษาการณ์ร้อย รปภ.หน้าประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 20 ต.ค. 66
08841 2567 กงย.ชย.ทร. เจาะผนังและติตั้งพัดลมระบายอากาศกราบพักทหาร กพร.ทร 20 ต.ค. 66
08840 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ ขัดระฆังทองเหลือง และหัวทองเหลืองบันได กรมจเรทหารเรือ อาคาร 5 พระราชวังเดิม 20 ต.ค. 66
08839 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแผ่นป้ายงานกฐินสามัคคีกองทัพเรือ วัดปากคลองมะขามเฒ่า บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 20 ต.ค. 66
08838 2567 กงย.ชย.ทร. แกะสลักและประดับลายไทย ตามสั่งการ สลก.ทร. บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม 20 ต.ค. 66
08837 2567 กงย.ชย.ทร. สำรวจรายละเอียด เพื่อซ่อมทำท่อเมนน้ำประปา ขนาด 4 นิ้ว รั่วซึมบริเวณด้านหน้ากองรักษาการณ์ บก.ทร. พื้นวังนันทอุทยาน 20 ต.ค. 66