รายละเอียด ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมการจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.63
คณะกรรมการจัดการความรู้ KMชย.ทร. จัดให้มีการประชุม ณ ห้องประชุม ชย.ทร. เวลา 1330-1600 เพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะการจัดการความรู้ ทร.
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.อุทัย กรรณแก้ว :: 10 03 2020 : 06:31
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 26 ก.ค. 60