รายละเอียด ประชาสัมพันธ์
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
KM การจัดเตรียมสถานที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
 
 
 
 
 
KM การจัดเตรียมสถานที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายซ่อมบำรุงและจัดเตรียมสถานที่
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ :: 10 06 2020 : 19:57
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58