รายละเอียด การดำเนินการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61
 
 
 
 
 
การดำเนินการด้าน : ด้านการจัดการความรู้
สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61
1. สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61
2. Best Practice 61
3. KM PROCESS 61
4. ปัญหาและที่มา Best Practice 61
5. km procurement 61
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.npdwebsite.net/activity_all/view_npd.php?no=00019
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ :: 30 05 2018 : 09:56
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58