รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา ::
: เรื่อง : สสท.ทร. แจ้งการอ้างถึงข่าวที่เขียนด้วยกระดาษเขียนข่าวราชนาวี ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
: รายละเอียด :
สสท.ทร. แจ้งการอ้างถึงข่าวที่เขียนด้วยกระดาษเขียนข่าวราชนาวี เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้ใช้คำพูดว่า "ข่าวราชนาวี" สำหรับการเขียนข่าวราชนาวี ให้ใช้ว่า "ตามข่าว (ชื่อหน่วย) ที่............ลง วัน เดือน ปี หรือ มวว. (หมู่วันที่เวลา)"
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.วิเทศ ศิลปาจารย์ วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 10:05 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038856 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61