รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา ::
: เรื่อง : ขอเบิกพัสดุเพื่อฝึกงานนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และพ.จ.อ. ปี งป.๕๓
: รายละเอียด :
ขอเบิกพัสดุเพื่อฝึกงานนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และพ.จ.อ. ตามใบเบิกที่แนบ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 10:06 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038819 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61