รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
: เรื่อง : แนวทางและแบบฟอร์มการพิจารณาอนุมัติวัสดุในงานก่อสร้าง สัญญา ชย.ทร.
: รายละเอียด :
แนวทางและแบบฟอร์มการพิจารณาอนุมัติวัสดุในงานก่อสร้าง สัญญา ชย.ทร.
ไฟล์ WORD เป็นบันทึกขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติ
ไฟล์ EXCEL เป็นไฟล์แบบฟอร์ม และ แนวทางโดยสรุป
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 08:42 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038837 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61