:: หน้าหลัก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ::

 
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ

หน้าหลัก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
Home
Serch
Add
Edit
Delete
Login
 
          
ลำดับที่ ประเภท รายการ หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย+vat
00001 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบขนาด 38 มิลลิเมตร เครื่อง 19,000.00
00001 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบขนาด 38 มิลลิเมตร เครื่อง 19,000.00
00001 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบขนาด 38 มิลลิเมตร เครื่อง 19,000.00
00001 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบขนาด 38 มิลลิเมตร เครื่อง 19,000.00
00002 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 45 มิลลิเมตร เครื่อง 19,500.00
00003 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน เครื่อง 21,000.00
00004 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า คัน 4,000,000.00
00005 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบขนาด 150 แรงม้า คัน 4,800,000.00
00006 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบขนาด 200 แรงม้า คัน 7,200,000.00
00007 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้ำาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ คัน 2,800,000.00
00008 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คัน 3,300,000.00
00009 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า คัน 4,000,000.00
00010 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า คัน 4,500,000.00
00011 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า คัน 7,500,000.00
00012 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน คัน 2,900,000.00
00013 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที เครื่อง 66,000.00
00014 ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 25 แรงม้า คัน 372,000.00
00015 ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า คัน 535,000.00
00016 ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า คัน 1,100,000.00
00017 ครุภัณฑ์การเกษตร รถไถ ขนาด 8 แรงม้า คัน 63,900.00
00018 ครุภัณฑ์การเกษตร รถไถ ขนาด 10 แรงม้า คัน 66,000.00
00019 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น - ขนาด 2.5 แรงม้า เครื่อง 13,800.00
00020 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น - ขนาด 3.5 แรงม้า เครื่อง 16,800.00
00021 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า เครื่อง 26,600.00
00022 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง 59,000.00
00023 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่ง แบบมีตุ้มถ่วง - ขนาด 1,000 กิโลกรัม เครื่อง 19,500.00
00024 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่ง แบบมีตุ้มถ่วง - ขนาด 2,000 กิโลกรัม เครื่อง 22,000.00
00025 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล - ขนาด 300 กิโลกรัม เครื่อง 12,300.00
00026 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล - ขนาด 500 กิโลกรัม เครื่อง 14,000.00
00027 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล - ขนาด 1,000 กิโลกรัม เครื่อง 17,700.00
00028 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล - ขนาด 2,000 กิโลกรัม เครื่อง 21,000.00
00029 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน - สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที เครื่อง 7,100.00
00030 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน - สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า เครื่อง 8,200.00
00031 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน - สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า เครื่อง 20,100.00
00032 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล- สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที เครื่อง 63,400.00
00033 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล - สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที เครื่อง 102,000.00
00034 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า - สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที เครื่อง 11,000.00
00035 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า - สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที เครื่อง 18,200.00
00036 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า - สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที เครื่อง 32,100.00
00037 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค เครื่อง 82,400.00
00038 ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน - แบบ ก เตียง 16,000.00
00039 ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน - แบบ ข เตียง 15,800.00
00040 ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า เตียง 46,500.00
00041 ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงตรวจภายใน เตียง 22,000.00
00042 ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงทาคลอด เตียง 50,000.00
00043 ครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นชนิดนั่ง คัน 7,500.00
00044 ครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นชนิดนอน คัน 19,000.00
00045 ครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นทาแผล คัน 12,800.00
00046 ครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นอาหาร คัน 9,300.00
00047 ครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นผ้าเปื้อน คัน 13,500.00
00048 ครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มเครื่องมือ เครื่อง 12,800.00
00049 ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก ตู้ 550,000.00
00050 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ เครื่อง 14,000.00
00051 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง เครื่อง 20,000.00
00052 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ เครื่อง 27,000.00
00053 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน เครื่อง 70,000.00
00054 ครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน ชุด 460,000.00
00055 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน เครื่อง 12,000.00
00056 ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเกำอีสนามและโคมไฟ ชุด 65,000.00
00057 ครุภัณฑ์การศึกษา จักรทำลวดลาย คัน 8,800.00
00058 ครุภัณฑ์การศึกษา จักรพันริม แบบธรรมดา คัน 13,900.00
00059 ครุภัณฑ์การศึกษา จักรพันริม แบบอุตสาหกรรม คัน 24,500.00
00060 ครุภัณฑ์การศึกษา จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า คัน 16,000.00
00061 ครุภัณฑ์การศึกษา จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง คัน 18,000.00
00062 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ตัว 18,000.00
00063 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน แบบเต็มตัว ตัว 145,000.00
00064 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก แบบครึ่งตัว ตัว 110,000.00
00065 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก แบบเต็มตัว ตัว 207,000.00
00066 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขันสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ ตัว 460,000.00
00067 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขันสูงขนาดเต็มตัว แบบเด็ก ตัว 420,000.00
00068 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขันสูงขนาดเต็มตัว แบบทารก ตัว 365,000.00
00069 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว ชุด 13,000.00
00070 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว ชุด 15,300.00
00071 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว ชุด 24,300.00
00072 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว ชุด 35,200.00
00073 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว ชุด 45,500.00
00074 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่อง 20,000.00
00075 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA - ขนาด 3,000 ANSI Lumens เครื่อง 14,100.00
00076 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA - ขนาด 2,500 ANSI Lumens เครื่อง 27,700.00
00077 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA - ขนาด 3,000 ANSI Lumens เครื่อง 29,700.00
00078 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA - ขนาด 3,500 ANSI Lumens เครื่อง 30,300.00
00079 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA - ขนาด 4,000 ANSI Lumens เครื่อง 42,500.00
00080 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA - ขนาด 4,500 ANSI Lumens เครื่อง 62,500.00
00081 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA - ขนาด 5,000 ANSI Lumens เครื่อง 70,200.00
00082 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - ขนาด 32 นิ้ว เครื่อง 6,500.00
00083 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - ขนาด 40 นิ้ว เครื่อง 11,700.00
00084 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว เครื่อง 8,600.00
00085 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV - ขนาด 40 นิ้ว เครื่อง 13,500.00
00086 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV - ขนาด 48 นิ้ว เครื่อง 17,600.00
00087 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV - ขนาด 55 นิ้ว เครื่อง 18,200.00
00088 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV 3840 x 2160 พิกเซล - ขนาด 49 นิ้ว เครื่อง 19,600.00
00089 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV 3840 x 2160 พิกเซล - ขนาด 50 นิ้ว เครื่อง 20,600.00
00090 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV 3840 x 2160 พิกเซล - ขนาด 55 นิ้ว เครื่อง 25,300.00
00091 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV 3840 x 2160 พิกเซล - ขนาด 65 นิ้ว เครื่อง 36,000.00
00092 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต ตู้ 6,500.00
00093 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตู้ 9,000.00
00094 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ตู้ 14,700.00
00095 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ตู้ 18,500.00
00096 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต ตู้ 24,700.00
00097 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต ตู้ 35,000.00
00098 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต ตู้ 48,400.00
00099 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต ตู้ 66,000.00
00100 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก เครื่อง 13,400.00
00101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก เครื่อง 14,600.00
00102 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-นาเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก เครื่อง 25,100.00
00103 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่อง 9,500.00
00104 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน เครื่อง 10,900.00
00105 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น เครื่อง 13,000.00
00106 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน เครื่อง 12,000.00
00107 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ เครื่อง 182,000.00
00108 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว เครื่อง 11,000.00
00109 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว เครื่อง 17,400.00
00110 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาแก๊ส เตา 9,900.00
00111 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ เตา 9,500.00
00112 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดควัน เครื่อง 18,600.00
00113 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม เครื่อง 18,000.00
00114 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม- ขนาด 50 ปอนด์ เครื่อง 268,000.00
00115 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม - ขนาด 125 ปอนด์ เครื่อง 760,000.00
00116 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม - ขนาด 200 ปอนด์ เครื่อง 1,350,000.00
00117 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ เครื่อง 200,000.00
00118 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ เครื่อง 250,000.00
00119 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ เครื่อง 430,000.00
00120 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ เครื่อง 12,000.00
00121 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ - ขนาด 10 วัตต์ เครื่อง 28,000.00
00122 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ - ขนาด 40 วัตต์ เครื่อง 30,000.00
00123 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ เครื่อง 24,000.00
00124 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ เครื่อง 23,300.00
00125 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เครื่อง 52,000.00
00126 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ เครื่อง 150,000.00
00127 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์ เครื่อง 246,000.00
00128 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ เครื่อง 408,000.00
00129 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ เครื่อง 500,000.00
00130 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ เครื่อง 670,000.00
00131 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ เครื่อง 1,247,000.00
00132 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ เครื่อง 1,700,000.00
00133 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ เครื่อง 2,364,000.00
00134 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ เครื่อง 3,550,000.00
00135 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) คัน 527,000.00
00136 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ คัน 740,000.00
00137 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ คัน 931,000.00
00138 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา คัน 575,000.00
00139 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ- แบบมีช่องว่างดานหลังคนขับ (Cab) คัน 715,000.00
00140 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ- แบบดับเบิ้ลแค็บ คัน 854,000.00
00141 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบมีช่องว่างดานหลังคนขับ (Cab) คัน 829,000.00
00142 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบดับเบิ้ลแค็บ คัน 1,025,000.00
00143 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน - หลังคาอลูมิเนียม คัน 16,000.00
00144 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก คัน 32,400.00
00145 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ - แบบ 4 ล้อ คัน 982,000.00
00146 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ คัน 1,075,000.00
00147 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่าา 105 กิโลวัตต์ คัน 1,375,000.00
00148 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบกระบะเหล็ก คัน 1,920,000.00
00149 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบกระบะเททำย คัน 1,980,000.00
00150 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบบรรทุกทำย คัน 2,500,000.00
00151 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเททำย คัน 950,000.00
00152 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8.3.2 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบเปิดข้างเททำย คัน 2,119,000.00
00153 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบอัดทำย คัน 2,400,000.00
00154 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ คัน 1,364,000.00
00155 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ คัน 1,384,000.00
00156 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ คัน 1,483,000.00
00157 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล - แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ คัน 1,359,000.00
00158 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ คัน 1,570,000.00
00159 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ คัน 2,500,000.00
00160 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ คัน 1,000,000.00
00161 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา คัน 44,800.00
00162 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ คัน 51,900.00
00163 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี คัน 54,700.00
00164 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี คัน 84,300.00
00165 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตาแหน่ง ระดับรองอธิบดี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ฐานะเทียบเท่า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ คัน 1,226,000.00
00166 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตาแหน่ง ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูตประจากระทรวง ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ม คัน 1,676,000.00
00167 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตาแหน่ง ระดับปลัดกระทรวง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ คัน 2,799,000.00
00168 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตาแหน่ง ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า - ปริมาตรกระบอกสูบไ คัน 3,761,000.00
00169 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตาแหน่ง ระดับรองนายกรัฐมนตรี รองประธานรัฐสภา ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 ก คัน 4,059,000.00
00170 ครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว ตัว 14,800.00
00171 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว ตัว 5,500.00
00172 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว ตัว 5,800.00
00173 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว ตัว 6,300.00
00174 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว ตัว 6,500.00
00175 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสั่น ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร เครื่อง 8,300.00
00176 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสายพาน - ขนาด 75 มิลลิเมตร เครื่อง 7,600.00
00177 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสายพาน- ขนาด 100 มิลลิเมตร เครื่อง 9,300.00
00178 ครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว เครื่อง 6,400.00
00179 ครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว เครื่อง 6,900.00
00180 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร เครื่อง 9,500.00
00181 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร เครื่อง 15,000.00
00182 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร เครื่อง 18,000.00
00183 ครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตัน เครื่อง 11,000.00
00184 ครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน เครื่อง 15,000.00
00185 ครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน เครื่อง 27,700.00
00186 ครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 800 กิโลกรัม เครื่อง 21,400.00
00187 ครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,000 กิโลกรัม เครื่อง 25,000.00
00188 ครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,200 กิโลกรัม เครื่อง 30,000.00
00189 ครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,500 กิโลกรัม เครื่อง 40,000.00
00190 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา ) - ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที เครื่อง 50,000.00
00191 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา )- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที เครื่อง 90,000.00
00192 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา )- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที เครื่อง 120,000.00
00193 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา )- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที เครื่อง 180,000.00
00194 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา )- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที เครื่อง 220,000.00
00195 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา และสี )- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที เครื่อง 120,000.00
00196 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา และสี )- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที เครื่อง 250,000.00
00197 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา และสี )- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที เครื่อง 300,000.00
00198 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา และสี )- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที เครื่อง 450,000.00
00199 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว เครื่อง 130,000.00
00200 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว เครื่อง 180,000.00
00201 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว เครื่อง 180,000.00
00202 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง - ทำลายครั้งละ 10 แผ่น เครื่อง 20,000.00
00203 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง - ทำลายครั้งละ 20 แผ่น เครื่อง 31,000.00
00204 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง - ทำลายครั้งละ 30 แผ่น เครื่อง 62,200.00
00205 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด - ทำลายครั้งละ 10 แผ่น เครื่อง 26,300.00
00206 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด - ทำลายครั้งละ 20 แผ่น เครื่อง 52,800.00
00207 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด - ทำลายครั้งละ 30 แผ่น เครื่อง 69,900.00
00208 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก เครื่อง 12,000.00
00209 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก เครื่อง 20,000.00
00210 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ เครื่อง 49,900.00
00211 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งพื้น เครื่อง 75,000.00
00212 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 13,000 บีทียู เครื่อง 23,000.00
00213 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 15,000 บีทียู เครื่อง 25,900.00
00214 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 18,000 บีทียู เครื่อง 28,600.00
00215 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 20,000 บีทียู เครื่อง 30,600.00
00216 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน- ขนาด 24,000 บีทียู เครื่อง 32,400.00
00217 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 26,000 บีทียู เครื่อง 36,000.00
00218 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 30,000 บีทียู เครื่อง 40,200.00
00219 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 32,000 บีทียู เครื่อง 42,300.00
00220 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 36,000 บีทียู เครื่อง 47,000.00
00221 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 40,000 บีทียู เครื่อง 51,200.00
00222 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 44,000 บีทียู เครื่อง 53,300.00
00223 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 48,000 บีทียู เครื่อง 55,900.00
00224 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน - ขนาด 50,000 บีทียู เครื่อง 57,000.00
00225 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) - ขนาด 13,000 บีทียู เครื่อง 30,100.00
00226 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) - ขนาด 18,000 บีทียู เครื่อง 34,800.00
00227 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)- ขนาด 20,000 บีทียู เครื่อง 41,500.00
00228 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) - ขนาด 24,000 บีทียู เครื่อง 43,400.00
00229 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) - ขนาด 30,000 บีทียู เครื่อง 48,100.00
00230 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) - ขนาด 36,000 บีทียู เครื่อง 55,400.00
00231 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) - ขนาด 40,000 บีทียู เครื่อง 62,700.00
00232 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) - ขนาด 48,000 บีทียู เครื่อง 71,000.00
00233 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง - ขนาด 12,000 บีทียู เครื่อง 17,000.00
00234 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง - ขนาด 15,000 บีทียู เครื่อง 20,000.00
00235 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง - ขนาด 18,000 บีทียู เครื่อง 21,000.00
00236 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง - ขนาด 24,000 บีทียู เครื่อง 28,000.00
00237 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) - ขนาด 12,000 บีทียู เครื่อง 24,200.00
00238 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) - ขนาด 15,000 บีทียู เครื่อง 27,400.00
00239 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) - ขนาด 18,000 บีทียู เครื่อง 29,700.00
00240 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) - ขนาด 24,000 บีทียู เครื่อง 36,400.00
00241 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น - ขนาด 44,000 บีทียู เครื่อง 58,000.00
00242 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น - ขนาด 56,000 บีทียู เครื่อง 61,000.00
00243 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม เครื่อง 47,000.00
00244 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม เครื่อง 55,000.00
00245 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร เครื่อง 13,000.00
00246 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร เครื่อง 14,000.00
00247 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องขัดพื้น เครื่อง 20,000.00
00248 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส - ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ใบ 5,200.00
00249 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส - ขนาดความจุ 1,500 ลิตร ใบ 6,400.00
00250 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส - ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ใบ 8,300.00
00251 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส - ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ใบ 9,300.00
00252 ครุภัณฑ์สำนักงาน 10.10.2 ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ใบ 5,900.00
00253 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบสเตนเลส - ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ใบ 8,700.00
00254 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบสเตนเลส - ขนาดความจุ 1,500 ลิตร ใบ 11,300.00
00255 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบสเตนเลส - ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ใบ 14,300.00
00256 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบสเตนเลส - ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ใบ 17,000.00
00257 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้ำาเดียว เครื่อง 48,000.00
00258 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน เครื่อง 8,500.00
00259 ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา ชุด 7,500.00
00260 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้ 5,500.00
00261 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ตู้ 7,000.00
00262 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ตู้ 8,000.00
00263 ครุภัณฑ์สารวจ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ชุด 22,000.00
00264 ครุภัณฑ์สารวจ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ชุด 34,000.00
00265 ครุภัณฑ์สารวจ กล้องวัดมุม แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ลิปดา ชุด 85,000.00
00266 ครุภัณฑ์สารวจ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ ) ชุด 110,000.00
00267 ครุภัณฑ์สารวจ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา ชุด 97,000.00
00268 ครุภัณฑ์สารวจ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 10 พิลิปดา ชุด 85,000.00
00269 ครุภัณฑ์สารวจ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 20 พิลิปดา ชุด 80,000.00
00270 ครุภัณฑ์สารวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เครื่อง 24,500.00
00271 ครุภัณฑ์สารวจ เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน เครื่อง 19,500.00
00272 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว กล้อง 15,000.00
00273 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา - งานการสอน กล้อง 32,500.00
00274 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา - งานวิจัย กล้อง 50,000.00
00275
00276 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนับเม็ดยา เครื่อง 285,000.00
00277 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ เครื่อง 22,000.00
 
 
Page : 1
 
ทีมงานการจัดการความรู้ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวม   051874 ครั้ง    ตั้งแต่ 23 พ.ค. 63