:: หน้าหลักราคามาตรฐานโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ

หน้าหลักราคามาตรฐานโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
Home
Serch
Add
Edit
Delete
Login
 
          
ลำดับ
ประเภท
รายการ
หน่วย
ราคา/หน่วย
ต่ำ ปานกลาง สูง
00001 บ้านไม้ บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว ตร.ม. 10,600.00 12,200.00 13,700.00
00002 บ้านไม้ บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ตร.ม. 12,700.00 13,300.00 14,700.00
00003 บ้านไม้ บ้านพักอาศัยไม้ 2 ชั้น ตร.ม. 9,500.00 11,600.00 13,300.00
00004 บ้านตึก บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ตร.ม. 11,500.00 13,100.00 14,900.00
00005 บ้านตึก บ้านพักอาศัยตึก 2 ชั้น (ทั่วไป) ตร.ม. 10,600.00 12,300.00 14,000.00
00006 บ้านตึก บ้านพักอาศัยตึก 2-3 ชั้น (พิเศษ) ตร.ม. 22,000.00 25,000.00 30,000.00
00007 บ้านตึก บ้านพักอาศัยตึก 3 ชั้น (ทั่วไป) ตร.ม. 11,700.00 13,600.00 16,500.00
00008 บ้านตึก บ้านพักอาศัยตึกแฝดชั้นเดียว ตร.ม. 9,700.00 11,500.00 13,200.00
00009 บ้านตึก บ้านพักอาศัยตึกแฝด 2 - 3 ชั้น ตร.ม. 9,000.00 10,500.00 11,800.00
00010 บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ตร.ม. 8,800.00 10,700.00 13,100.00
00011 บ้านทรงไทย บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง (ทั่วไป) ตร.ม. 13,500.00 14,700.00 16,200.00
00012 บ้านทรงไทย บ้านทรงไทย (พิเศษ) ตร.ม. 20,500.00 23,500.00 27,000.00
00013 บ้านทรงไทย บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ตร.ม. 12,300.00 12,900.00 14,400.00
00014 ประเภททาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ตร.ม. 8,100.00 9,800.00 11,600.00
00015 ประเภททาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ตร.ม. 8,000.00 9,600.00 11,400.00
00016 ประเภททาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น ตร.ม. 8,600.00 10,700.00 12,300.00
00017 ประเภททาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น กว้าง 5 - 6 ม.ไม่มีเสากลาง ตร.ม. 9,400.00 11,300.00 13,000.00
00018 ประเภททาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น กว้าง 5 - 6 ม.ไม่มีเสากลาง ตร.ม. 9,900.00 11,900.00 13,600.00
00019 ประเภทห้องแถว ห้องแถวไม้ชั้นเดียว ตร.ม. 6,300.00 7,600.00 8,300.00
00020 ประเภทห้องแถว ห้องแถวไม้ 2 ชั้น ตร.ม. 6,100.00 7,400.00 8,000.00
00021 ประเภทห้องแถว ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ตร.ม. 6,500.00 8,000.00 8,400.00
00022 ประเภทตึกแถว - อาคารพาณิชย์ ตึกแถวชั้นเดียว ตร.ม. 6,800.00 7,900.00 8,800.00
00023 ประเภทตึกแถว - อาคารพาณิชย์ ตึกแถว 2 ชั้น มีชั้นลอย ตร.ม. 7,600.00 9,000.00 10,400.00
00024 ประเภทตึกแถว - อาคารพาณิชย์ ตึกแถว 3 ชั้น มีชั้นลอย ตร.ม. 8,000.00 9,500.00 11,400.00
00025 ประเภทตึกแถว - อาคารพาณิชย์ ตึกแถว 4 ชั้น มีชั้นลอย ตร.ม. 8,700.00 10,100.00 12,100.00
00026 โกดังเก็บของ กรณีตอกเข็มรองรับ โกดังเก็บของ กรณีตอกเข็มรองรับ
00027 โกดังเก็บของ กรณีตอกเข็มรองรับ - พื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.ม ตร.ม. 8,200.00 9,800.00 11,800.00
00028 โกดังเก็บของ กรณีตอกเข็มรองรับ - พื้นที่ตั้งแต่ 301 ตร.ม ถึง 1000 ตร.ม ตร.ม. 7,700.00 9,100.00 13,000.00
00029 โกดังเก็บของ กรณีตอกเข็มรองรับ - พื้นที่ตั้งแต่ 1001 ตร.ม ถึง 2000 ตร.ม ตร.ม. 7,400.00 8,700.00 9,800.00
00030 โกดังเก็บของ กรณีตอกเข็มรองรับ - พื้นที่ตั้งแต่ 2001 - ตร.ม ขึ้นไป ตร.ม. 7,200.00 8,200.00 9,300.00
00031 โกดังเก็บของ กรณีไม่ตอกเข็มรองรับ - พื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.ม ตร.ม. 6,800.00 7,700.00 9,300.00
00032 โกดังเก็บของ กรณีไม่ตอกเข็มรองรับ - พื้นที่ตั้งแต่ 301 ตร.ม ถึง 1000 ตร.ม ตร.ม. 6,600.00 7,500.00 9,100.00
00033 โกดังเก็บของ กรณีไม่ตอกเข็มรองรับ - พื้นที่ตั้งแต่ 1001 ตร.ม ถึง 2000 ตร.ม ตร.ม. 6,400.00 7,200.00 8,400.00
00034 โกดังเก็บของ กรณีไม่ตอกเข็มรองรับ - พื้นที่ตั้งแต่ 2001 - ตร.ม ขึ้นไป ตร.ม. 6,200.00 7,000.00 8,000.00
00035 โกดังเก็บของ กรณีไม่ตอกเข็มรองรับ โกดังเก็บของ (พิเศษ) กรณีตอกเข็มรองรับ ตร.ม. 13,000.00 15,000.00 18,000.00
00036 โกดังเก็บของ กรณีไม่ตอกเข็มรองรับ โกดังเก็บของ (พิเศษ) กรณีไม่ตอกเข็มรองรับ ตร.ม. 11,500.00 13,000.00 15,000.00
00037 โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นที่ไม่เกิน 2000 ตร.ม. ตร.ม. 8,800.00 10,100.00 11,900.00
00038 โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นที่ตั้งแต่ 2001 ถึง 9999 ตร.ม. ตร.ม. 10,400.00 12,500.00 15,000.00
00039 โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นที่ตั้งแต่ 10000 ตร.ม. ขึ้นไป ตร.ม. 12,500.00 14,900.00 17,900.00
00040 ห้างค้าปลีก (Hypermarket) - ห้างค้าปลีก พื้นที่ 3000-5000 ตร.ม. ตร.ม. 17,650.00 19,650.00 21,850.00
00041 ห้างค้าปลีก (Hypermarket) - ห้างค้าปลีก พิ้นที่ 5001-9999 ตร.ม. ตร.ม. 20,800.00 23,100.00 25,700.00
00042 ห้างค้าปลีก (Hypermarket) - ห้างค้าปลีก พื้นที่ 10000 ตร.ม. ขึ้นไป ตร.ม. 21,850.00 24,050.00 26,450.00
00043 โรงจอดรถยนต์ โรงจอดรถยนต์ ตร.ม. 3,150.00 3,500.00
00044 อาคารเรียน - อาคารตึกชั้นเดียว ตร.ม. 7,900.00 9,700.00 11,200.00
00045 อาคารเรียน - อาคารตึกสูง ตร.ม. 7,800.00 9,000.00 10,300.00
00046 อาคารเรียน - อาคารตึกสูง 3 - 5 ชั้น ตร.ม. 9,600.00 11,000.00 12,700.00
00047 อาคารเรียน - อาคารตึกสูง 6 - 8 ชั้น ตร.ม. 11,000.00 12,600.00 16,000.00
00048 อาคารสำนักงาน - อาคารตึก สูงไม่เกิน 5 ชั้น ตร.ม. 20,000.00 22,000.00 26,400.00
00049 อาคารสำนักงาน อาคารตึกสูง 6 - 8 ชั้น ตร.ม. 22,000.00 24,200.00 29,100.00
00050 อาคารสำนักงาน อาคารตึกสูง 9 - 15 ชั้ ตร.ม. 24,200.00 26,700.00 32,100.00
00051 อาคารสำนักงาน อาคารตึกสูง 16 - 25 ชั้น ตร.ม. 26,700.00 29,400.00 35,300.00
00052 อาคารสำนักงาน อาคารตึกสูง 26 ชั้น ขึ้นไป ตร.ม. 29,400.00 32,400.00 38,900.00
00053 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ตร.ม.
00054 ห้างสรรพสินค้า (Department Store) - อาคารตึก สูงไม่เกิน 4 ชั้น ตร.ม. 15,000.00 19,000.00 21,000.00
00055 ห้างสรรพสินค้า (Department Store) อาคารตึกสูง 5 - 8 ชั้น ตร.ม. 17,000.00 20,000.00 22,000.00
00056 ศูนย์การค้า (Shopping Mall) อาคารตึก สูงไม่เกิน 4 ชั้น ตร.ม. 17,000.00 24,000.00 28,000.00
00057 ศูนย์การค้า (Shopping Mall) อาคารตึกสูง 5 - 8 ชั้น ตร.ม. 19,000.00 25,000.00 30,000.00
00058 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง - หลังคาคลุมเกาะจ่ายน้้ามัน ตร.ม. 5,000.00 6,000.00 7,000.00
00059 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง คิดพื้นที่ใช้สอยตามขอบเขตหลังคาคลุม
00060 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันใต้ดินสองชั้น ขนาด 15000 ลิตร ถัง 300,000.00
00061 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันใต้ดินสองชั้น ขนาด 20000 ลิตร ถัง 400,000.00
00062 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันใต้ดินสองชั้น ขนาด 30000 ลิตร (น้ำมัน E85 1 ช่อง) ถัง 450,000.00
00063 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนบริการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง (หลุมเปลี่ยนถ่าย) ตร.ม. 10,000.00 10,500.00 11,000.00
00064 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนบริการสะดวกซื้อ ตร.ม. 10,000.00 11,000.00 12,000.00
00065 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านกาแฟพร้อมป้ายร้านกาแฟและโลโก้สัญลักษณ์ ตร.ม. 15,000.00 18,000.00 20,000.00
00066 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้าน/ศูนย์จำหน่ายอาหาร (เปิดโล่ง) ตร.ม. 7,000.00 8,000.00 9,000.00
00067 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ป้าย HighWay Sign สูง 16-20 เมตร ตร.ม. 300,000.00 400,000.00 500,000.00
00068 ตลาดสด - พื้นที่ไม่เกิน 1000 ตร.ม. ตร.ม. 6,100.00 7,100.00 8,600.00
00069 ตลาดสด พื้นที่ตั้งแต่ 1001 ตร.ม. ขึ้นไป ตร.ม. 5,900.00 6,900.00 8,300.00
00070 โฮมออฟฟิศ (แยกอิสระ) - อาคารตึก 3 ชั้น 3 ชั้น มีชั้นลอย ตร.ม. 12,400.00 13,000.00 14,000.00
00071 โฮมออฟฟิศ (แยกอิสระ) - อาคาร ตึก 4 ชั้น 4 ชั้น มีชั้นลอย ตร.ม. 13,900.00 14,600.00 15,500.00
00072 โฮมออฟฟิศ (แยกอิสระ) - อาคารตึก 5-7 ชั้น ตร.ม. 15,600.00 16,400.00 17,200.00
00073 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ - โรงเรือนสุกร ตร.ม. 3,200.00 4,200.00 5,000.00
00074 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ - โรงเรือนไก่ไข่ แบบปิด ตร.ม. 3,100.00 3,800.00 4,600.00
00075 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำนักงานและห้องอาบน้้าฆ่าเชื้อ พร้อมอุปกรณ์สเปร์ยออโต้ ตร.ม. 14,400.00 15,900.00 17,500.00
00076 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าเชื้อรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ ตร.ม. 9,400.00 10,300.00 11,300.00
00077 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงเลี้ยงสัตว์ แบบเปิด ตร.ม. 2,000.00 2,500.00 3,000.00
00078 อู่ซ่อมรถ อู่ซ่อมรถ (มีผนัง/ประตูรอบอาคาร) ตร.ม. 6,300.00 8,100.00 11,000.00
00079 อู่ซ่อมรถ อู่ซ่อมรถ (ไม่มีผนัง) ตร.ม. 4,700.00 6,400.00 7,700.00
00080 ป้อมยาม ป้อมยาม ตร.ม. 6,000.00 13,000.00 17,000.00
00081 ศูนย์บริการรถยนต์ / โชว์รูมรถยนต์ ส่วนบริการตรวจ - เช็ค - ซ่อมรถยนต์ ตร.ม. 6,900.00 8,300.00 10,000.00
00082 ศูนย์บริการรถยนต์ / โชว์รูมรถยนต์ ส่วนโชว์รูมขายรถยนต์ ตร.ม. 12,600.00 15,000.00 18,000.00
00083 อาคารจอดรถยนต์ - ที่จอดรถยนต์ในอาคาร ค.ส.ล. - อาคารจอดรถยนต์ส่วนบนดิน ค.ส.ล. ไม่เกิน 5 ชั้น ตร.ม. 10,400.00 11,200.00 13,600.00
00084 อาคารจอดรถยนต์ - ที่จอดรถยนต์ในอาคาร ค.ส.ล. - อาคารจอดรถยนต์ส่วนบนดิน ค.ส.ล. 6-10 ชั้น ตร.ม. 12,500.00 14,000.00 16,400.00
00085 อาคารจอดรถยนต์ - ที่จอดรถยนต์ในอาคาร ค.ส.ล. - อาคารจอดรถยนต์ส่วนใต้ดิน ค.ส.ล. ( 1-2 ชั้น ) ตร.ม. 23,000.00 23,400.00
00086 อาคารจอดรถยนต์ - ที่จอดรถยนต์ในอาคาร ค.ส.ล. - อาคารจอดรถยนต์ส่วนใต้ดิน ค.ส.ล. ( 3-4 ชั้น ) ตร.ม. 28,100.00 30,900.00
00087 โรงพยาบาล (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - โรงพยาบาล ไม่เกิน 5 ชั้น ตร.ม. 22,000.00 24,200.00 29,000.00
00088 โรงพยาบาล (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - โรงพยาบาล ตร.ม. 24,200.00 26,600.00 32,000.00
00089 โรงพยาบาล (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - โรงพยาบาล ตร.ม. 26,600.00 29,400.00 35,300.00
00090 โรงพยาบาล (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - โรงพยาบาล 16-25 ชั้น ตร.ม. 29,400.00 32,300.00 38,800.00
00091 โรงพยาบาล (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - โรงพยาบาล ตร.ม. 32,300.00 35,600.00 42,800.00
00092 โรงแรม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - โรงแรม ไม่เกิน 5 ชั้น ตร.ม. 14,000.00 17,000.00 20,000.00
00093 โรงแรม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - โรงแรม 6-8 ชั้น ตร.ม. 18,000.00 19,800.00 21,800.00
00094 โรงแรม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - โรงแรม 9-15 ชั้น ตร.ม. 22,000.00 24,200.00 26,700.00
00095 โรงแรม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - โรงแรม 16 ชั้น ขึ้นไป ตร.ม. 25,000.00 27,500.00 30,300.00
00096 อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัยรวม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 ชั้น ตร.ม. 12,550.00 14,450.00 16,600.00
00097 อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัยรวม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัย 6-8 ชั้น ตร.ม. 14,750.00 16,950.00 19,500.00
00098 อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัยรวม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัย 9-15 ชั้น ตร.ม. 17,100.00 20,200.00 24,250.00
00099 อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัยรวม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัย 16 ชั้น ขึ้นไป ตร.ม. 21,400.00 24,600.00 27,050.00
00100 สโมสร (ในโครงการทีอยู่อำศัย) สโมสร (ในโครงการทีอยู่อำศัย) ตร.ม. 12,000.00 15,000.00 18,000.00
00101 โรงยิมอเนกประสงค์ - โรงยิมอเนกประสงค์ ความสูงไม่เกิน 9.00 เมตร ตร.ม. 11,100.00 13,400.00 16,000.00
00102 โรงยิมอเนกประสงค์ - โรงยิมอเนกประสงค์ ความสูง 9.01 ถึง 12.00 เมตร ตร.ม. 13,500.00 16,000.00 19,300.00
00103 โรงยิมอเนกประสงค์ - โรงยิมอเนกประสงค์ ความสูง 12.01 ถึง 16.00 เมตร ตร.ม. 16,100.00 19,300.00 23,200.00
00104 อาคารตรวจสภาพน้ำ-บำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้ง อาคารตรวจสภาพน้ำ-บำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้ง ตร.ม. 7,000.00 10,000.00
00105 อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม ห้องน้ำ/ห้องส้วม (สถานีจ้าหน่ายน้้ามัน) ตร.ม. 14,100.00 18,000.00 21,100.00
00106 อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม ห้องน้ำ/ห้องส้วม ในตลาด / สาธารณะ ตร.ม. 12,400.00 15,500.00 18,600.00
00107 อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม ห้องน้ำ/ห้องส้วม ในสถานศึกษา ตร.ม. 10,700.00 13,400.00 16,100.00
00108 อาคารไดร์ฟกอล์ฟ - อาคารชั้นเดียว ตร.ม. 6,900.00 8,000.00 10,300.00
00109 อาคารไดร์ฟกอล์ฟ - อาคาร 2 ชั้น ตร.ม. 8,200.00 9,800.00 11,700.00
00110 อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนี่ยมไม่เกิน 5 ชั้น ตร.ม. 13,500.00 16,000.00 18,000.00
00111 อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนี่ยม 6-8 ชั้น ตร.ม. 15,000.00 18,000.00 21,000.00
00112 อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนี่ยม 9-15 ชั้น ตร.ม. 17,000.00 20,000.00 23,000.00
00113 อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนี่ยม 16-25 ชั้น ตร.ม. 20,000.00 24,000.00 28,000.00
00114 อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนี่ยม 26-35 ชั้น ตร.ม. 22,000.00 26,000.00 30,000.00
00115 อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนี่ยมตั้งแต่ 36 ชั้น ขึ้นไป ตร.ม. 30,000.00 35,000.00
00116 ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โดยสาร < 5 ชั้นกำลังบรรทุก 1000 ก.ก.ความเร็ว 60 (เมตร/นาที) ชุด 1,900,000.00
00117 ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โดยสาร 6 - 8 ชั้นกำลังบรรทุก 1000 ก.ก.ความเร็ว 60 (เมตร/นาที) ชุด 2,200,000.00
00118 ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โดยสาร 9 - 15 ชั้นกำลังบรรทุก 1000 ก.ก.ความเร็ว 150 (เมตร/นาที) ชุด 2,200,000.00
00119 ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โดยสาร 16 - 25 ชั้นกำลังบรรทุก 1000 ก.ก.ความเร็ว 210 (เมตร/นาที) ชุด 5,500,000.00
00120 ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โดยสาร 26 - 35 ชั้นกำลังบรรทุก 1000 ก.ก.ความเร็ว 210 (เมตร/นาที) ชุด 6,600,000.00
00121 ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โดยสาร > 36 ชั้นกำลังบรรทุก 1000 ก.ก.ความเร็ว 210 (เมตร/นาที) ชุด 8,500,000.00
00122 ลิฟท์ขนของ/ พนักงานดับเพลิง ลิฟท์ขนของ < 5 ชั้นกำลังบรรทุก 1600 ก.ก.ความเร็ว 60 (เมตร/นาที) ชุด 2,300,000.00
00123 ลิฟท์ขนของ/ พนักงานดับเพลิง ลิฟท์ขนของ 6 - 8 ชั้นกำลังบรรทุก 1600 ก.ก.ความเร็ว 60 (เมตร/นาที) ชุด 2,450,000.00
00124 ลิฟท์ขนของ/ พนักงานดับเพลิง ลิฟท์ขนของ 9 - 15 ชั้นกำลังบรรทุก 1600 ก.ก.ความเร็ว 60 (เมตร/นาที) ชุด 4,000,000.00
00125 ลิฟท์ขนของ/ พนักงานดับเพลิง ลิฟท์ขนของ 16 - 25 ชั้นกำลังบรรทุก 1600 ก.ก.ความเร็ว 90 (เมตร/นาที) ชุด 4,500,000.00
00126 ลิฟท์ขนของ/ พนักงานดับเพลิง ลิฟท์ขนของลิฟท์ขนของ 26 - 35 ชั้นกำลังบรรทุก 1600 ก.ก.ความเร็ว 120 (เมตร/นาที) ชุด 6,000,000.00
00127 ลิฟท์ขนของ/ พนักงานดับเพลิง ลิฟท์ขนของ > 36 ชั้นกำลังบรรทุก 1600 ก.ก.ความเร็ว 150 (เมตร/นาที) ชุด 8,500,000.00
00128 รั้ว กำแพงอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ ตร.ม. 1,800.00
00129 รั้ว กำแพงอิฐบล็อกเซาะร่องแต่งแนว ตร.ม. 1,600.00
00130 รั้ว กำแพงก่ออิฐโชว์แนว (อิฐมอญ) ตร.ม. 2,000.00
00131 รั้ว กำแพงผนังคอนกรีตส้าเร็จรูป ตร.ม. 2,000.00
00132 รั้ว รั้วลวดหนาม ตร.ม. 400.00
00133 รั้ว รั้วแผ่น Metal Sheet ตร.ม. 800.00
00134 รั้ว รั้วลวดถัก ตร.ม. 1,150.00
00135 รั้ว รั้วไม้ ตร.ม. 2,200.00
00136 รั้ว รั้วเหล็กดัด ตร.ม. 3,000.00
00137 รั้ว รั้วอัลลอย ตร.ม. 5,900.00
00138 รั้ว รั้วสแตนเลส ตร.ม. 7,500.00
00139 รั้ว กำแพงกันดิน สูง 2.00 เมตร (ไม่รวมรัวบนก้ำแพงและดินถม) เมตร 11,000.00
00140 สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ ขนาด 25x50 เมตร (ควำมลึก 1.5 - 2 เมตร) ตร.ม. 15,450.00 18,550.00 22,300.00
00141 สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ ขนาด 25x12.5 เมตร (ควำมลึก 1.5 - 2 เมตร) ตร.ม. 14,700.00 17,600.00 21,200.00
00142 สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Free Shape ขนาดพื้นที่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป (ควำมลึก 1.5 - 2 เมตร) ตร.ม. 15,000.00 17,000.00 19,500.00
00143 สนามเทนนิส (สนามกลางแจ้ง) สนามเทนนิส 1 สนามละ 1,780,000.00
00144 สนามเทนนิส (สนามกลางแจ้ง) สนามเทนนิส 3 สนามติดกัน สนามละ 1,480,000.00 1,554,000.00
00145 สะพานคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร
00146 สะพานคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)
00147 สะพานคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร สะพานคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 137,000.00
00148 สะพานคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร สะพานคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 139,000.00
00149 สะพานคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร สะพานคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 150,000.00
00150 สะพานคอนกรีต Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพานคอนกรีต Plank Girder Type ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 123,000.00
00151 สะพานคอนกรีต Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพานคอนกรีต Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 124,000.00
00152 สะพานคอนกรีต Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพานคอนกรีต Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 132,000.00
00153 สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)
00154 สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 146,000.00
00155 สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 148,000.00
00156 สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 161,000.00
00157 สะพาน Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 130,410.00
00158 สะพาน Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 132,000.00
00159 สะพาน Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 139,000.00
00160 สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร Slab Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)
00161 สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 160,000.00
00162 สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 162,000.00
00163 สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 175,000.00
00164 สะพาน Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพาน Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 142,000.00
00165 สะพาน Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพาน Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 143,000.00
00166 สะพาน Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร) สะพาน Plank Girder Type (ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้างที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 151,100.00
00167 ลานคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวลานคอนกรีต) ลานคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวลานคอนกรีต) หนา 0.10 เมตร ตร.ม. 500.00
00168 ลานคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวลานคอนกรีต) ลานคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวลานคอนกรีต) หนา 0.15 เมตร ตร.ม. 750.00
00169 ถนนคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวถนน) ลานคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวลานคอนกรีต)- หนา 0.15 เมตร ตร.ม. 850.00
00170 ถนนคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวถนน) ลานคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวลานคอนกรีต) หนา 0.20 เมตร ตร.ม. 1,100.00
00171 ถนนคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวถนน) ลานคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวลานคอนกรีต) หนา 0.23 เมตร ตร.ม. 1,300.00
00172 ถนนลาดยาง ถนนลาดยาง (ราคาเฉพาะผิวถนน) ตร.ม. 500.00
00173 ท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ- ขนาด ? 0.40 เมตร เมตร 1,000.00
00174 ท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ- ขนาด ? 0.60 เมตร เมตร 1,800.00
00175 ท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ- ขนาด ? 0.80 เมตร เมตร 3,000.00
00176 ท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ- ขนาด ? 1.00 เมตร เมตร 4,000.00
00177 บ่อพัก ค.ส.ล. (รวมฝาปิด คสล.) บ่อพัก ค.ส.ล.- ขนาด ? 0.40 เมตร บ่อ 5,000.00
00178 บ่อพัก ค.ส.ล. (รวมฝาปิด คสล.) บ่อพัก ค.ส.ล.- ขนาด ? 0.60 เมตร บ่อ 7,700.00
00179 บ่อพัก ค.ส.ล. (รวมฝาปิด คสล.) บ่อพัก ค.ส.ล.- ขนาด ? 0.80 เมตร บ่อ 10,000.00
00180 บ่อพัก ค.ส.ล. (รวมฝาปิด คสล.) บ่อพัก ค.ส.ล.- ขนาด ? 1.00 เมตร บ่อ 12,000.00
00181 ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) (คิดเฉพาะผิวด้านบนที่รับการจราจรไม่รวมงานถมหลังท่อ) ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.- ขนาดท่อ 1.20 x 1.20 เมตร เมตร 13,300.00
00182 ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) (คิดเฉพาะผิวด้านบนที่รับการจราจรไม่รวมงานถมหลังท่อ) ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.- ขนาดท่อ 1.50 x 1.50 เมตร เมตร 13,600.00
00183 ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) (คิดเฉพาะผิวด้านบนที่รับการจราจรไม่รวมงานถมหลังท่อ) ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.- ขนาดท่อ 1.80 x 1.80 เมตร เมตร 13,800.00
00184 ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) (คิดเฉพาะผิวด้านบนที่รับการจราจรไม่รวมงานถมหลังท่อ) ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.- ขนาดท่อ 2.10 x 2.10 เมตร เมตร 14,500.00
00185 เขื่อนคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ประเภทตอกเสาเข็มเสียบแผ่นคอนกรีต เมตร 21,000.00
00186 เขื่อนคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ประเภทตอกเสาเข็มเสียบแผ่นคอนกรีต เมตร 36,000.00
00187 เขื่อนคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ประเภทตอกเสาเข็มเสียบแผ่นคอนกรีต เมตร 42,000.00
00188 เขื่อนคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ประเภทตอกเสาเข็มเสียบแผ่นคอนกรีต เมตร 52,000.00
00189 เขื่อนคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ประเภทตอกเสาเข็มเสียบแผ่นคอนกรีต เมตร 73,000.00
00190 เขื่อนคอนกรีตป้องกันตลิ่ง ประเภท SHEET PILE คอนกรีต เมตร 113,000.00 157,000.00 189,000.00
00191 ท่าเทียบเรือ (คสล.ไม่รวมอุปกรณ์กันกระแทก) ริมแม่น้ำ ตร.ม. 12,000.00 15,000.00
00192 ท่าเทียบเรือ (คสล.ไม่รวมอุปกรณ์กันกระแทก) ริมทะเล ตร.ม. 20,000.00 30,000.00
00193 บ่อตรวจสภาพน้ำ (สำหรับโครงการบ้านพักอาศัย) บ่อตรวจสภาพ- ขนาด ? 0.60 เมตร บ่อละ 9,500.00 11,400.00
00194 บ่อตรวจสภาพน้ำ (สำหรับโครงการบ้านพักอาศัย) บ่อตรวจสภาพ- ขนาด ? 0.80 เมตร บ่อละ 14,250.00 17,100.00
00195 บ่อตรวจสภาพน้ำ (สำหรับโครงการบ้านพักอาศัย) บ่อตรวจสภาพ- ขนาด 1.00 เมตร บ่อละ 20,500.00 24,600.00
 
 
Page : 1
 
ทีมงานการจัดการความรู้ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมราคามาตรฐานโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวม   024093 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 พ.ค. 63